kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 978-80-86930-60-2
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 62
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Vylíčení fiktivního života reálné osoby – strojmistra Františka Vazatky – doložené k roku 1857 úředními dokumenty, má dvojí účel. Především je to seznámit čtenáře populární formou s podnikateli a lodními staviteli, kteří kolem poloviny 19. století zavedli v Čechách paroplavbu a stavěli první parníky. A pak je to poskytnout v potřebném rozsahu faktografii a nabídnout určité vize spisovateli, který by se pokusil napsat o tomto příběhu román, a obohatit tak velmi chudou českou románovou literaturu o plavbě. Věnováním spisku lodním strojníkům pak vyjádřil autor svou úctu k tomuto náročnému zaměstnání. Vydal Miroslav Hubert v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA autorů (vlastním nákladem autorů), svazek 7, v roce 2014.

Info v pdf
 • Naše cena: 222 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 199 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 4 - Sovětský svaz 1919–1945 (II. část)
 • Autor: Pejčoch Ivo, SpurnýSvatopluk
 • ISBN/kód: 978-80-86158-18-7
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 288
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2002

Čtenáři se dostává do rukou další díl encyklopedické řady věnované vývoji, výrobě a bojovému nasazení obrněné techniky od roku 1919 do konce druhé světové války. Po prvních dvou svazcích popisujících obrněná vozidla Německa jsme se tentokrát zaměřili na Sovětský svaz. Vzhledem k obrovskému množství jednotlivých typů a roli, jakou tato země a její bojové prostředky této kategorie v průběhu popisovaného období sehrály, bylo nutno přistoupit i tentokrát k vytvoření dvou samostatných svazků. První je věnován organizaci a bojovému nasazení této techniky a popisuje jednotlivé typy lehkých a středních tanků, druhý svazek, vydán roku 2000, je zaměřen na těžké tanky, samohybná děla a obrněné automobily. Text je opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných bokorysů. KNIHA JE V SOUČASNOSTI JIŽ VYPRODANÁ.

 • Naše cena: 320 Kč
 • Běžná cena: 349 Kč
 • Cena K"M"K: 299 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Labsko-vltavská plavba XX
 • Autor: kolektiv autorů
 • ISBN/kód: 978-80-86930-59-6
 • Edice/oddělení: M-C - Labsko-vltavská plavba
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 74
 • Nakladatelství: Mare-Czech & SPP
 • Rok Vydání: 2014

Sborník obsahuje tyto příspěvky: Pavel Balcar – Poslední vlečné čluny vyráběné pro čs. plavbu na Labi – typ VČ 900; Theodor Grötschel a Miroslav Hubert – Mořské plavby tří pražských parníků; Johannes Hirsch – Také SBDA chtěla v třicátých letech min. století obnovit svůj lodní park; Michael Bor – Dunajský vlečný parník DANUBIUS – IVAN; Josef Picek, Marek Přikryl – Plavba v českém hraném filmu; Miroslav Hubert – Několik zajímavostí ze založení pražské osobní paroplavby (PPS) před 150 lety; Josef Picek – Největší loď v Čechách byla postavena v Křešicích; Redakční rada – Vzpomínka na Ing. Karla Husáka; Představujeme čestné členy Spolku přátel plavby; Činnost Spolku přátel plavby v roce 2013.

Info v pdf
 • Naše cena: 110 Kč
 • Běžná cena: 119 Kč
 • Cena K"M"K: 99 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Bílá Hora a černá totalita, díl druhý – Dlouhá černá totalita
 • Autor: Vladimír Čermák
 • ISBN/kód: 978-80-86930-58-9
 • Edice/oddělení: M-C - Mezi nebem a zemí
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 280
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Kniha „Operace Bílá hora a černá totalita“ navazuje volně na trilogii zabývající se rudým totalismem vydanou v nakladatelství Naše vojsko v letech 2010–2012 a věnovanou klíčovým událostem poválečného období vývoje české společnosti. Jak Únor 1948, tak Srpen 1968 či Listopad 1989, podle nichž se jednotlivé studie jmenují (vždy ve spojení s názvem Operace) jsou založeny na analýze jejich průběhu i vzájemných souvislostí, včetně jejich kořenů. Orientují čtenáře i na vztahy mezi děním ve XX. století se staršími událostmi z období událostí kolem Bílé hory. Autor PhDr. Vladimír Čermák, CSc. (*1946) vychází ze studia této problematiky, které se věnoval již na sklonku 60. let v době, kdy studoval na FF UK (obory filosofie a sociologie spolu s dálkovým studiem historie, jehož dokončení však s ohledem na personální změny na katedře v roce 1970 ztratilo smysl). Výsledkem byla mj. jiné rigorózní práce věnovaná problematice českého národního vědomí v období baroka. Kniha „Operace Bílá hora...“ se v 1. díle (Na prahu ztemnění) zabývá změnami české společnosti před Vestfálským mírem v kontextu se vznikáním tzv. černé totality, první celoevropsky významnou fází totalismu iniciované radikály v katolické církvi, zvláště jezuitským řádem. Druhý díl knihy „Bílá hora a černá totalita“ obsahuje vedle čtyř kapitol a kromě doslovu i přílohy vztahující se k této práci jako celku. Otevírá se tak cesta k publikaci dalších, navazujících textů autora mapujících tuto rozsáhlou a někdy velmi rozpornou problematikou . V prvé řadě jde o třetí díl nazvaný „Zjasnění labyrintů“, v němž je rozpracována snaha o lepší porozumění tomu, co jiní vykladači české minulosti rozumějí od poloviny devatenáctého století pod termínem „národní obrození“ či české osvícenství. Jinak řečeno: jde v něm o kvalitativně lepší poznávání toho, co se stalo s českou společností v době baroka, jež v souhrnné historii české společnosti představuje zřetelně nejhůře zmapovanou oblast naší minulosti. Základní koncept tohoto přístupu je vyložen právě v tomto, tedy v druhém dílu. Souvisí mj. s hledáním odpovědí na otázky o způsobu bytí i nebytí české společnosti v tomto – v této práci v mezích možností rozkrytém – nejdramatičtějším a také nejtemnějším období českých dějin. V období mezi lety 1648 (tedy po Vestfálském míru) a polovinou 18. století došlo v důsledku kulturní genocidy organizované „oltářem i dvorem“, jak se ve své době metaforicky označovalo spojenectví papežské kurie a Habsburků, prakticky neznáme žádné jména tehdy žijících Čechů, kteří by se zasloužili významněji o budoucnost české společnosti, tím méně jejich výkony. Přesto česká společnost v té době jako společnost fungovala, byť jinak než dříve a jinak než jiné společnosti v okolním světě. V tomto relativně velmi dlouhém období (cca 5 generací) byla česká společnost nucena existovat nejen bez mocenské elity, ale i bez přiměřené kulturní vrstvy schopné udržovat určité niveaux českého jazyka a jiné komponenty národní kultury. Dokonce nebyla schopna ani reflektovat problémy své vlastní minulosti, zvláště té své zcela nedávné. Přesto tato společnost přežila. Dokázala v dalším období obnovit i český stát i s tím spojené nezbytnosti jeho svrchovanosti, včetně vzdělanosti, vědy, kultury, ekonomiky a mnoha dalších atributů moderních velkých společností. Šlo o zcela mimořádný výkon, který si zaslouží větší pozornost, než ji byla dosud věnována. Překonala dokonce i snahy velkých totalismů XX. století o její destrukci zahájenou černou totalitou organizovanou jezuity. Důkazem pro to byla a stále je i snaha rozkrývat tajemství i záhady spojené se snahami o falsifikaci její minulosti, kde je klíč k porozumění jejímu dnešku. Jeho nalezení je ale spojené s nezbytností přehodnocení a překonání některých základních mýtů, na nichž je postaveno přepisování českých dějin v minulých staletích, včetně podivného a z hlediska rozsahu a způsobu jeho geneze zcela mimořádného mýtu o bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620. Mýtus bělohorské bitvy determinoval nejen výklady dalšího vývoje, ale i hodnocení předbělohorského a zvláště pobělohorského dění. Komplementárními mýty k němu jsou i s tím spojené snahy o falsifikaci úsilí českých stavů v r. 1618–1620 o obnovení české státnosti (přeznačkované na tzv. povstání českých stavů). Patří k nim i opomíjení (např. v domácím dějepisectví) faktického vzniku první české stavovské a posléze konfederační – republiky, tragické postavy prvního českého prezidenta Václava Viléma Roupova či osudu utajeného pretendenta na český trůn Albrechta Jana Smiřického. Tyto mýty a falsa zakrývají řadu pozoruhodných dějů, které dodnes nebyly integrovány do struktur české minulosti. V dohledné době lze tedy vedle třetího dílu knihy Bílé hora a černá totalita očekávat jako její volně navazující část i publikaci textu práce „Mytologie Bílé hory“ reagující mj. i na některé nové práce objevující se v posledním desetiletí na českém knižním trhu i v zahraničí na téma bitvy na Bílé hoře. Doplní tak obsah této, zatím dvoudílné práce. VLADIMÍR ČERMÁK se věnuje studiu i jiných podob totalismu v české společnosti. Vedle výše zmíněných studií publikoval v posledních letech v r. 2014 také studii „Jaký byl a nebyl Vasil Biĺak“ zařazenou nakladatelstvím BVD k memoárům V. Biĺaka „Až po mé smrti“. Vedle toho rozpracovává i téma „Vyhořelá transformace“ věnované období po Listopadu 1989, kde zkoumá revitalizaci některých reliktů rudé totality v posledním čtvrtstoletí, zvláště v první polovině devadesátých let. Vyšlo v edici Mezi nebem a zemí v roce 2014

Info v pdf
 • Naše cena: 315 Kč
 • Běžná cena: 349 Kč
 • Cena K"M"K: 279 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Výsadkáři a průzkumníci - Československé paradesantní jednotky 1945-1999
 • Autor: Koníček Michal, Blahout Petr, Blahout Pavel
 • ISBN/kód: 978-80-86158-16-0
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 180 x 250 mm
 • Počet stránek: 96
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2001

KNIHA JE V SOUČASNOSTI JIŽ VYPRODANÁ. Výsadkové a průzkumné jednotky představují elitu každé armády. Nejinak tomu bylo a je i v armádě bývalého Československa a v dnešní Armádě České republiky. Publikace Výsadkáři a průzkumníci československé a české armády 1945–1999 v ucelené podobě představuje výzbroj a výstroj právě těchto jednotek na více než dvoustechpadesáti barevných fotografiích. KNIHA JE V SOUČASNOSTI JIŽ VYPRODANÁ.

 • Naše cena: 229 Kč
 • Běžná cena: 229 Kč
 • Cena K"M"K: 229 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Bílá Hora a černá totalita, díl první – na prahu ztemnění
 • Autor: Vladimír Čermák
 • ISBN/kód: 978-80-86930-57-2
 • Edice/oddělení: M-C - Mezi nebem a zemí
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 224
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Kniha „Operace Bílá hora a černá totalita“ navazuje volně na trilogii zabývající se rudým totalismem vydanou v nakladatelství Naše vojsko v letech 2010–2012 a věnovanou klíčovým událostem poválečného období vývoje české společnosti. Jak Únor 1948, tak Srpen 1968 či Listopad 1989, podle nichž se jednotlivé studie jmenují (vždy ve spojení s názvem Operace) jsou založeny na analýze jejich průběhu i vzájemných souvislostí, včetně jejich kořenů. Orientují čtenáře i na vztahy mezi děním ve XX. století se staršími událostmi z období kolem bitvy na Bílé hoře. Autor PhDr. Vladimír Čermák, CSc. (*1946) vychází ze studia této problematiky, které se věnoval již na sklonku 60. let v době, kdy studoval na FF UK (obory filosofie a sociologie spolu s dálkovým studiem historie, jehož dokončení však s ohledem na personální změny na katedře v roce 1970 ztratilo smysl). Výsledkem byla mj. jiné rigorózní práce věnovaná problematice českého národního vědomí v období baroka. Kniha „Operace Bílá hora...“ se v 1. díle (Na prahu ztemnění) zabývá změnami české společnosti před Vestfálským mírem v kontextu se vznikáním tzv. černé totality, první celoevropsky významnou fází totalismu iniciované radikály v katolické církvi, zvláště jezuitským řádem. Druhý díl („Dlouhá černá totalita“) je věnován instalaci nového modelu vládnutí v českých zemích trvající až do období josefinismu. V blízké budoucnosti by měl tyto dva svazky psané jako literatura faktu doplnit třetí svazek („Zjasnění labyrintů“) zabývající se okolnostmi vznikání buditelství a raného obrození, tedy obnovováním české společnosti. Autor se věnuje studiu i jiných podob totalismu v české společnosti. Vedle výše zmíněných studií publikoval v posledních letech také studii „Jaký byl a nebyl Vasil Biĺak“ zařazenou nakladatelstvím BVD k memoárům V. Biĺaka „Až po mé smrti“. Vedle toho rozpracovává i téma „Vyhořelá transformace“ věnované období po Listopadu 1989, kde zkoumá revitalizaci některých reliktů rudé totality v posledním čtvrtstoletí, zvláště v první polovině devadesátých let. Vyšlo v edici Mezi nebem a zemí v roce 2014

Info v pdf
 • Naše cena: 299 Kč
 • Běžná cena: 333 Kč
 • Cena K"M"K: 266 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Vůně a krása okamžiku
 • Autor: Vlastislav Ringel
 • ISBN/kód: 80-86930-56-5
 • Edice/oddělení: M-C - Mimo edice
 • Vazba: pevná
 • Formát: 220 x 170 mm
 • Počet stránek: 158
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Vážený čtenáři, představujeme druhou knihu bývalého námořníka Vlastislava Ringla. Na jejích stránkách se snažil zachytit „vůně a krásy okamžiků“ prožitých na mořích a oceánech. Ty nejsilnější zažil i na některých z čtyřlístku sesterských lodí postavených v Polsku a provozovaných Československou námořní plavbou. Jde o lodě Blaník, Sitno, Radhošť a Kriváň. Těm věnoval, mimo jiné, tuto publikaci. Vyšlo v roce 2014.

Info v pdf
 • Naše cena: 400 Kč
 • Běžná cena: 444 Kč
 • Cena K"M"K: 300 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: 10 800 sestřelů
 • Autor: Berger Pavel
 • ISBN/kód: 80-86158-13-6
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 208
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2001

Historie německé stíhací eskadry JG 52, která dosažením bezmála 11 000 sestřelů obsadila historicky první místo v úspěšnosti stíhacích jednotek všech dob. Vzhledem ke zcela jinému charakteru leteckých bojů je prakticky jisté, že o toto prvenství již nikdy nebude připravena. Publikace líčí historii této jednotky od jejího vzniku až do květnových dnů roku 1945; samostatně se pak zabývá osudem některých jejích příslušníků v sovětském zajetí. Publikace je vybavena rozsáhlou fotografickou přílohou a barevnými bokorysy používané techniky. Kniha vyšla v koedici s nakladatelstvím Deus.

 • Naše cena: 259 Kč
 • Běžná cena: 259 Kč
 • Cena K"M"K: 259 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Námořnické povídačky
 • Autor: Jiří Ošanec, Čeněk Vrba
 • ISBN/kód: 978-80-86930-55-8
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 296
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Knížka mohla vzniknout jen díky souhře šťastných okolností. Autor vzpomínek, vysloužilý rakousko-uherský námořník Čeněk Vrba (1888-1968), by se jistě divil, že dostaly právě tuto podobu. Rád své příběhy, které sám nazýval „povídačkami“, vyprávěl a inspiroval tak svého staršího syna Čeňka k tomu, že je nakonec nahrál, aby zůstaly zachovány i potomkům. Nahrávalo se v roce 1962 ještě na starý cívkový magnetofon. Vypravěči tehdy bylo 74 let. Když syn Čeněk v roce 1968 emigroval, dostaly se s ním nahrávky až do Kanady. V osmdesátých letech minulého století jsem získal jejich kopii na magnetofonové kazetě. Stáří původní nahrávky i kopírování způsobily zhoršení kvality už tak nedokonalého zápisu. Bylo třeba přepsat mluvené slovo do písemné podoby, což se podařilo až po mnohonásobném poslechu. Korektury jsem pak dělal ještě podle digitálního přepisu nahrávky, při němž se podařilo, za cenu zkreslení, původní zvuk poněkud vylepšit. I tak se ale nepovedlo přepsat úplně vše. Dlouho jsem přemýšlel, zda bych měl vyprávění publikovat v autentické podobě, nebo zda bych je měl pro tento účel literárně „učesat“. Nakonec zvítězila první varianta. Tam, kde vypravěči nebylo přes opakovaný poslech rozumět, nedoplňoval jsem chybějící slova, ale použil jsem značky v podobě tří pomlček. Tři tečky pro změnu znamenají váhání, formulaci myšlenek, hledání vhodného obratu. V závorkách jsou uváděny nepříliš časté vstupy syna, manželky i jednoho z vnuků, nikoliv však všechny. Jsou většinou zařazeny jen ty otázky či glosy, na něž vypravěč nějak reaguje. Snažil jsem se zachovat co nejvíce z původní atmosféry „povídaček“. Jejich zvukový originál má ovšem své přednosti. Zachycuje i bití hodin, mytí nádobí (vzpomínalo se v kuchyni), štěkot psa i vzdálený hlas kozy, připomínající, že by měla být podojena. Ale i tak snad něco z oné atmosféry zůstalo. Jiří Ošanec (1947) je absolventem filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor dějepis-filozofie. Působil jako učitel. Od roku 1990 je profesionálním genealogem. Je autorem více jak dvou stovek příspěvků k regionálním dějinám a vystěhovalectví, medailonků významných osobností, článků věnovaných drobným památkám, hlavně smírčím křížům, a také rodopisu. Publikoval nejen u nás, ale i v USA, na Slovensku, v Polsku, ve Velké Británii a v Chorvatsku. Je také spoluautorem knížky Ze slezské vísky plavčíkem u maríny, která vyšla v nakladatelství Mare-Czech v roce 2011. Publikace vyšla v únoru 2014 v edici Lodě v české minulosti.

Info v pdf
 • Naše cena: 370 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 330 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Tradiční recepty bez lepku
 • Autor: Baláková Alena
 • ISBN/kód: 9788072363568
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 138 x 200 mm
 • Počet stránek: 152
 • Nakladatelství: Vašut
 • Rok Vydání: 2007

Počet lidí odkázaných na bezlepkovou dietu stále roste. I když se proti minulosti téměř zázračně rozvinula nabídka bezlepkových potravin, přesto vyžaduje i dnes tato dieta značnou nápaditost a vynalézavost. Alena Baláková zúročila ve své knize více než dvacet let pokusů, omylů i slepých uliček. Při vaření bezlepkové di ... Titul: Tradiční recepty bez lepku Autor: Baláková Alena EAN: 9788072363568 ISBN: 978-80-7236-356-8 Nakladatel: Vašut Rok vydání: 2007 Vazba: Vázaný Rozměry: 135 x 200 mm Počet stran: 151 Váha: 294 g Tradiční recepty bez lepku - Baláková Alena Počet lidí odkázaných na bezlepkovou dietu stále roste. I když se proti minulosti téměř zázračně rozvinula nabídka bezlepkových potravin, přesto vyžaduje i dnes tato dieta značnou nápaditost a vynalézavost. Alena Baláková zúročila ve své knize více než dvacet let pokusů, omylů i slepých uliček. Při vaření bezlepkové diety pro své děti však posléze dosáhla mistrovství. Její skvělé recepty z české a moravské kuchyně vás jistě přesvědčí, že i bez lepku se jídlo může stát požitkem. Pochutnejte si na svíčkové na smetaně • sekané pečeni • smaženém kapru • domácí čabajce • vepřovém prejtu • vepřové tlačence • buchtách s povidly • vánočce • vdolcích • drobenkovém koláči • ořechové roládě • vyvalovaném jablečném závinu • indiáncích • laskonkách • lineckých sušenkách • vanilkových rohlíčcích • plněných bramborových knedlících • bramboráku • ovocných kynutých knedlících nebo na palačinkách

 • Naše cena: 160 Kč
 • Běžná cena: 199 Kč
 • Cena K"M"K: 140 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5
 • Status: Vydaná
kosik