číslo 38                                                                  květen 2009x   

 

 

 

Vážení čtenáři,

minulý měsíc byl dvojnásobně smutný pro všechny příznivce literatury o lodích a plavbě. Znali jsme je z jejich knih, a kdo měl to štěstí, i osobně. Odpluli však na poslední plavbu po řece Styx

 

  

 

V pátek 17. dubna 2009 zemřel v Praze historik PhDr. Jaroslav Hrbek. Narodil se 26. října 1951, v roce 1971 zahájil studia historie na Filozofické fakultě UK, z kterých byl ale z  politických důvodů vyloučen. Studium později ukončil dálkově, vědecké práci se však mohl věnovat až po roce 1989. Do té doby pracoval jako noční vrátný, lesní a stavební dělník, učitel angličtiny, či jako technik ve Vodních stavbách, poté v Historickém ústavu Armády ČR, a od roku 1998 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Z rozsáhlého díla připomenu pouze to „mokré“, mezi něž patří bezesporu pět svazků věnovaných dějinám druhé světové války na moři, kterou napsal se svým otcem (1993 až 1999). Jmenovitě jde o tituly Salvy nad vlnami, Krvavé oceány, Námořní válka vrcholí, Vítězství přichází z moře a Loďstva států účastnících se druhé světové války. Druhou rozsáhlou prací je pětidílná syntéza Velká válka na moři 1914–1918 (2001, 2002).

 

O týden později, v pátek 24. dubna 2009, zemřel v dopoledních hodinách v Praze další znalec lodí a historie Karel Pavala. Narodil se 19. října 1936. Zájem o historii lodí a plavby získal od svého otce, který jako ruský legionář sloužil v Československém námořním oddíle ve Vladivostoku na lodi „Střelčak“ a později velel československé vojenské lodi „President Masaryk“. Otcovy vzpomínky a archiv využil jako spoluautor v publikaci „Vojenské lodě Československa 1919–1959“ (1999). Začínal jako plavec u ČSPLO. Ze zahraniční dálkové plavby byl v padesátých letech na udání „dobrých kamarádů“ přeřazen k vnitrostátní plavbě. Z tohoto období pocházejí vzpomínky na plavbu zaznamenané v publikaci „Vlečné parníky na Vltavě a Labi – Péčka“ (2005). Dále působil v podniku Povodí Vltavy a před odchodem do invalidního důchodu ve Vodostavu, kde působil jako vedoucí technicko-provozního úseku. V poslední době spolupracoval na monografii o hlídkové lodi „President Masaryk“.

 

Přejme jim klidnou poslední plavbu.

 

 

 

 

 Právě vyšlo:   

 

         Na podzim připravujeme druhý díl Modrých medailonků:

František Ptáček

Modré medailonky I – Věčně živé námořní legendy

Počet stran 184, 32 stran obrazových příloh, 120 fotografií

Vazba brožovaná

Běžná cena 269 Kč, naše cena 250, K“M“K 223 Kč

ISBN 978-80-86930-14-5

Kniha Modré medailonky navazuje na dva předešlé tituly tohoto autora – „Schody do celého světa“, a „Modré vzpomínky“. První část „Medailonků“ je vzpomínkou na legendární kapitány a námořníky naší dávné i poválečné mořeplavby, jako jsou Jan Hakl, Bohumil Klos, Jakub Frey, Bohumil Ptáček, Klement Benda, Ladislav Makový, Josef Horčic, Ladislav Šlechta, Antonín Kantner, Ivan Plachý a Jan Kozmík. Publikace vychází k padesátému výročí vzniku Československé námořní plavby.

 

Máme k Vám prosbu. Napište nám co Vás v „Mokrých“ knihách nejvíce zajímá, o čem chcete být informováni. Jaké tituly z našeho nakladatelství Vás nejvíce zaujaly a které nejméně. O čem by měly být tituly příští…

 

 

 

„Cákance“

V této rubrice „od vás pro vás“ nabízíme drobné postřehy a informace o tom, co se v „mokrém“ světě kolem nás děje… Zda zde bude i to, co se teprve dít bude, záleží i na Vás. Zasílejte nám své náměty, co se kde připravuje, kde je co nového…

 

Na příští týden je pro Vás připravena turistická akce:

 

Z PRAHY DO SVATOJÁNSKÝCH PROUDŮ - třetí ročník turistické plavby (pouze pro předem přihlášené)

Turistická plavba historickým kolesovým parníkem PPS (PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI) VYŠEHRAD do míst, která byla ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech minulého století vyhledávána stovkami turistů, trampů, skautů a vodáků.
Pojeďte si s námi zavzpomínat na dobu, kdy parníky PPS vozily davy výletníků do Štěchovic, odkud se vydávaly do Svatojánských proudů až k restauraci Rádio ( dnes hluboko pod hladinou Slapské přehrady ). Odtud se velkými lodicemi ( zvané biograf ) plavili zpět do Štěchovic.
Odjezd parníku od Palackého mostu 23.5. 2009 v 7:00 hod.
Ve Štěchovicích návaznost na pochod Povltavskou naučnou stezkou, který se jmenuje VZPOMÍNKA NA SVATOJÁNSKÉ PROUDY.
Účastníci turistické plavby, kteří se nezúčastní pěšího výletu mohou plout parníkem až do Třebenic.
Odjezd parníku z Třebenic zpět do Prahy cca 14:30 hod.
Cena turistické plavby:
Plné jízdné: 230,-- (běžná cena 340,--)
Dětské jízdné (3-12 let): 120,-- (běžná cena 170,--)
http://www.paroplavba.cz/praha-slapy.php

 

 

Informace ze Spolku přátel plavby v Děčíně:

V úterý 12. května v Oblastním muzeu Děčín od 16,30 hod. proběhlo setkání s programem:

·         spolková činnost

·         vyprávění pana Luboše Melena Stavba remorkérů v ČR pro armádní účely

K tématu: emeritní technický pracovník ČSPLO a loděnic, bude dokladovat, že po našich vodách se neplaví pouze remorkéry komerční plavby nebo správců vodních toků, ale i ty ryze vojenské.

Další schůzky:

– 9. června v muzeu Omlouvám se dohodnutému lektorovi, ale zapomněl jsem, kdo to byl. Prosím, o připomenutí se. Děkuji Klein. Alternací je filmový dokument o plavbě Čs. plavebního úřadu před otevřením plavby po skončení II. sv. války

– 8. září v muzeu – Mgr. Bohumil Brych Plavecké učiliště v Děčíně

– 13. října v muzeu – Ing. Jaroslav Kubec DOL-legenda nebo budoucnost

nový kontakt na spolek – spolekpratelplavby@seznam.cz

 

 

Z informací od námořníků:

Letos je tomu přesně 50 let, kdy vznikla Československá námořní plavba. Domníváme se, že toto kulaté výročí by nemělo zůstat bez povšimnutí a určitě i vy, všichni pamětníci této společnosti, si rádi připomenete vše dobré i špatné a s nostalgií zavzpomínáte na roky, kdy jste se plavili pod československou vlajkou. Proto k tomuto výročí organizují Czechoslovak Ocean Shipping Group, Odborový svaz námořníků a klub důchodců ČNP několik setkání, na kterých vás rádi uvítáme. Navíc pro vás budou připraveny upomínkové předměty, které vám toto výročí připomenou. Ať už je to pamětní list nebo pamětní plaketa anebo brožura připomínající slavné roky společnosti, ale také několik knih s námořní tématikou (např. F. Ptáček – Modré medailonky, A.Vernerová – detektivka z námořního prostředí, atd.). Záštitu nad celým projektem převzal ministr dopravy Ing. Petr Bendl.

Velkou akcí, mimo jiné, bude např. koncem roku „Námořnický bál“, který se uskuteční 21. 11. 2009 v Kulturním domě barikádníků ve Strašnicích od 18 do 24 hod.

V plánu máme také uspořádat křest uvedených knih za účasti samotných autorů. Přesné místo a termín konání najdete na webových stránkách www.osnamorniku.cz nebo www.namorniplavba.cz.

Zároveň vás informujeme, že pravidelné setkání námořníků v liberecké restauraci „U Námořníka“ Jána Jurca proběhne v sobotu 20. června od 17 hod. Bližší informace včetně informace o ubytování obdržíte na telefonním čísle 485 102 479 nebo 728 015 287.

 

 

 

Výcuc z aktualit Klubu čtenářů Arthura Ransoma:

Milí příznivci AR

Nedávno jsem měl nějaké služební vyřizování v Brně. Brněnské Technické muzeum je jen kousek od „hnízda“ naší firmy a tak jsem si vyšetřil čas, abych se tam zas po čase podíval. Stále trvá výstava o Josefu Resslovi – je sice malá rozsahem, ale je velice pěkně uspořádaná. Konec konců, i další sbírky muzea stojí za podívání. Najdete zde například slavnou Tatru 87, několik vozů dnes už méně známé značky Wikow, řadu motocyklů a další zajímavosti. Velice pěkná a ojedinělá je expozice nejrůznějších pomůcek pro nevidomé. Mile působí obchůdky a jiné provozovny, které tvoří jakousi „ulici“, která nám zprostředkuje zajímavý pohled do obchůdků a provozoven jak vypadali v minulosti, pěkná je i expozice nožířství. Za vstupné 60 Kč si určitě přinesete spoustu dojmů a poučení.

U pokladny se také prodávají nejrůznější knížky a brožury. „Mokrou“ tématiku zastupovaly v době mé návštěvy tři. „Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla“ o níž jsme vás již před časem informovali. Tuhle knížku seženete i jinde, ale další dvě brožury pouze v Technickém muzeu. K výstavě pořádané již před časem je to „Námořní navigace v dobách Kolumbových“ (35 Kč) a k současné výstavě „Josef Resse – český vynálezce evropského formátul“ (10 Kč). Ačkoli ceny jsou až podezřele nízké, jedná se v obou případech o velice zajímavé čtení.

Brňáci do muzea jistě trefí, ale pro ostatní dodávám, že je najdete v Králově Poli, Purkyňova ulice 105. Další se dozvíte na adrese

www.technicalmuseum.cz.

čfk

 

Milí příznivci AR a jeho knížek!

Ctitele klasických dřevěných jachet jistě potěší stránky, které najdete na adrese:

http://www.enavigo-yachts.com/en/

Jsou tam nejen pěkné obrázky, ale i (pro znalé angličtiny) zajímavé informace.

O zajímavé knížce Miroslava Náplavy: „Plavby sebevrahů“ se dozvíte víc na adrese:

http://www.knihycz.cz/plavby-sebevrahu-dvd--P16028

Bez zde zmiňovaného DVD si knížku můžete opatřit za cenu kolem 190 Kč.

čfk

 

Milí příznivci AR,

Tentokrát porušuji zásadu „jedna Aktualita týdně“, protože příští pondělí by bylo pozdě. Asi je to informace hlavně pro pražské členy, ale kdo ví… Pokud se na tu slávu někdo vypravíte, nezapomeňte fotografovat a poslat obrázky, aby z toho něco měli i ti, kdo se na slavnosti nedostanou. Já tyhle vodní hrátky znám jen ze starých obrazů a grafik – muselo to být něco úžasného. Děkuji našemu členovi Michalu Stanislavovi za skvělou informaci, kterou bych byl jinak přehlédl.

Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s předními odborníky z řad historiků a historiků umění připravuje výstavu a s ní související oslavy svatého Jana Nepomuckého ku příležitosti výročí 280 let od světcova svatořečení.

Z „lodního“ hlediska budou nejzajímavější Svatojánské NAVALIS u Karlova mostu zakončené ohňostrojem (pátek 15. května 21:00 - 22:00).

Oslavy budou zahájeny příjezdem hudebníků na benátských barokních gondolách od Mánesova mostu. Kombinace barokní hudby, barokního divadla a ohňové show společně s vodní fontánou vtáhnou diváky do atmosféry osmnáctého století. Atmosféry doby svatořečení sv. Jana Nepomuckého, doby alonžových paruk a stažených korzetů.

Atmosféru doby barokní budou přímo na hladině dotvářet desítky malých lodí se zapálenými svícemi a lampami a na mostě i vodní hladině velkolepé divadlo popisující nepomuckou legendu. Vyvrcholením pak bude barokní ohňostroj tak, jak ho popisují kroniky. Překvapením pro všechny zúčastněné budou benátští gondoliéři, kteří svou přítomností připomenou po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející právě z doby barokní, na druhou stranu ale také vzdají hold Janu Nepomuckému jako jednomu z patronů této italské metropole. Největší benátská gondola, 25 metrů dlouhé, unikátní plavidlo osazené 14 veslaři, společně s dalšími dvěma menšími, představí divákům svět raně novověké metropole umění a kultury - věčného města na laguně - italských Benátek.

Barokní slavnosti Navalis byly v 18. století jedněmi z nejokázalejších a divácky nejpřitažlivějších podívaných ve střední Evropě. Na tuto tradici bychom rádi navázali.

Tolik citace ze stránek Muzea Karlova mostu. Na nich najdete i podrobnější program slavností ve dnech 15. – 16. května

http://www.muzeumkarlovamostu.cz/akce/muzeu/navalis/

čfk

 

Představení projektu „Kniha mého srdce“:

Česká televize, Centrum zábavné tvorby uvede během čtyř sobotních večerů na ČT1 velkou zábavnou soutěž podle licence BBC s názvem The Big Read, u nás Kniha mého srdce.

Víc než o typický televizní pořad se jedná o národní anketu s jasným smyslem – podnítit národ ke čtení, ale také k diskutování o knihách a najít nejoblíbenější knihu naší země. Zahajovací večer se koná 4. 4. a stejně jako všechny následující ho moderuje Jaroslav Dušek. Slavnostní finále proběhne 10. 10. 2009

Rozsáhlá kampaň propukne počátkem března a obracet se bude ke každému, i k tomu, kdo otevřel knihu naposledy ve škole. Diváci se budou mít možnost po čtyři večery setkávat s významnými kulturními osobnostmi (Z. Svěrákem, M. Ebenem, J. Suchým, J. Grygarem, M. Vieweghem, P. Fejkem, H. Pawlovskou. J. Nohavicou, J. Lábusem, Bratry Formany, M. Horáčkem, T. Halíkem a jinými), dozvědět se něco o svých oblíbených autorech, dílech i postavách, uvidí ukázky z filmů natočených podle slavných literárních předloh, potěší se zajímavostmi a dokonce kuriozitami o knihách, příjemnou hudbou a pochopitelně nebude chybět napětí a radost ze hry, které každou takovou soutěž provázejí.

K pořadu se pojí řada doprovodných akcí a programů, jeho interaktivní charakter nespočívá jen v hlasování v přímém přenosu, ale diváci se prostřednictvím speciální webové stránky www.knihasrdce.cz budou mít možnost sdružovat, doplňovat si informace, diskutovat nebo se účastnit literárních kvízů a jiných menších soutěží.

Ani o prázdninách nepřijdou příznivci programu zkrátka. Čeká je premiérové vysílání zábavných duelů s názvem „Bitvy knih“. Diváci se stanou svědky soubojů, ve kterých dvě známé osobnosti vášnivě, ale hlavně s humorem a nadsázkou, obhajují svou oblíbenou knihu.

Následovat bude šest zajímavých dokumentů, které divákům hravou formou přiblíží dvanáct knih umístěných v TOP12 a dovedou je do finále.

Atmosféra celé akce se ponese v lehce bojovném duchu, nebude postrádat humor a zajímavá setkání, nepůjde o soupeření mezi velkými literáty, ale mezi čtenáři, tedy mezi všemi těmi, kteří mají chuť zvolit si svou oblíbenou knihu!

Na projektu se podílejí Český rozhlas, knihovny ČR a Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Hlasování bude probíhat formou sms zpráv, internetu a anketních lístků (v knihovnách, knihkupectvích, na akcích ČRo atd.).

 

 

 

 

Naši stálí prodejci publikací:

Publikace nakladatelství Mare-Czech můžete získat u každého dobrého knihkupce (nemá-li titul na skladě, jistě Vám jej rád objedná), na akcích Spolku přátel plavby v Děčíně, u některého z lodních dopravců, nebo v pražských prodejnách:

 

Knihkupectví Corona, Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 (po–pá 10:00–13:00, 14:00–18:00)

 

 

Knihkupectví Krakatit, Jungmannova 14, Praha 1 (po–pá 10:00–19:00, so 10:00–13:00)

 

 

Turistashop, JZK s.r.o.,  Bělehradská 572/63, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

 

 

Viking RTV s. r. o., Jankovcova 6 (přístavní území), 170 00 Praha (po–čt 8:00–15:00, pa 8:00–13:00)

 

 

 

 

„Mokrá“ výročí

01 05 1841      spuštění 1. českého parníku Bohemia na vodu

01 05 1898      bitvy v Manilské zátoce (USA/Španělsko)

03 05 1945      potopení Cap Arcony plné vězňů

07 05 1945      potopení poslední lodě v bitvě o Atlantik – Avoudale Park

07 05 1915      torpédování Lusitanie

10 05 1928      konce čs. nám. lodi Arna 

10 05 1970      spuštění na vodu papyrového člunu Ra II

11 05 1678      najetí na břeh admirála Jean d'Esrées s celou flotilou

17 05 1976      vyplutí Severina s Brandanem k Islandu

18 05 1841      první zkušební plavby prvního českého parníku Bohemia

18 05 1889      spuštění na vodu křižníku Franz Joseph I.

19 05 1898      výbuchu kotle na parníku František Josef I.

20 05 1498      přistání v Indii Vasco da Gamy 

24 05 1819      vyplutí 1. parníku přes Atlantik – Savannah

23 05 1701      oběšení kapitána Kidda

24 05 1941      potopení Hooda Bismarckem

25 05 1941      potopení Bismarcka

26 05 1841      1. cesty českého parníku Bohemia z Prahy do Drážďan

28 05 1905      bitvy u Cušimi

01 06 1920      zahájení provozu ČPSL

31 05 1916      bitvy u Skagerraku

01 06 1817      pokusu J. Božka s člunem na parní pohon

02 06 1893      vyplutí Nansena na Framu k severu

04 06 1741      vyplutí Beringa na lodích Sv. Petr a Pavel

06 06 1942      bitvy u Midway

07 06 1692      zániku Port Royalu při zemětřesení

10 06 1918      potopení Szent Istvana čluny MAS

13 06 1665      Eendracht vyletěl do vzduchu ve II. ang. hol. válce

14 06 1905      vzpoury na Potěmkinu

14 06 1872      vyplutí Payerovy výpravy na Tegetthoffu

16 06 1928      vyplutí Krasina na pomoc trosečníkům z Italie

17 06 1860      prvního vyplutí Great Eastern

19 06 1944      bitvy ve Filipínském moři

24 06 1944      potopení ponorky U971 čs. letadly

24 06 1910      spuštění na vodu bit. lodě Viribus Unitis

25 06 1997      úmrtí Jacques Yves Cousteau

27 06 1942      vyplutí konvoje PQ–17

27 06 1898      dokončení cesty kolem světa J. Slocuma 

30 06 1952      sloučením vznikla ČSPLO

 

Asi jste si sami všimli, jak neúplný je seznam „mokrých“ výročí. Pomožte nám jej doplnit…

 

 

 

Z naší poslední nabídky:

 Vodácká putování s Lukášem Pollertem

Běžná cena 299,00 Kč, naše cena 280 Kč,

cena pro členy    a  : 250 Kč

autor: Marek Hýža, Ludvík Klega

EAN: 9788074040153

nakladatel: Česká televize – Edice ČT

počet stran: 185

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788071746287_476142d64399d.jpg
Hitlerova ponorková válka: Pronásledovaní 1942–1945

Běžná cena 674,00 Kč, naše cena 627 Kč

autor: Clay Blair

EAN: 9788071746287

nakladatel: Návrat

počet stran: 1001

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788071744870_4761437f8e20a.jpg
Hitlerova ponorková válka: Pronásledovatelé 1939–1942

Běžná cena 539,00 Kč, naše cena 502 Kč

autor: Clay Blair

EAN: 9788071744870

nakladatel: Návrat

počet stran: 866

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788071746782_4761423764d73.jpg
Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943

Běžná cena 539,00 Kč, naše cena 502 Kč

autor: Clay Blair

EAN: 9788071746782

nakladatel: Návrat

počet stran: 495

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788020416971_475912de445c3.jpg
Hvězda moří

Běžná cena 249,00 Kč, naše cena 232 Kč

autor: Joseph O´Connor

EAN: 9788020416971

nakladatel: Mladá fronta

počet stran: 407

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788086215907_46dd3ccd65f9f.jpg
Krvavý Biskaj

Běžná cena 349,00 Kč, naše cena 325 Kč

autor: Chris Goss

EAN: 9788086215907

nakladatel: Deus

počet stran: 295

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788020015143_472b0bce2e308.jpg
Loď bláznů

Běžná cena 225,00 Kč, naše cena 210Kč

autor: Sebastian Brant

EAN: 9788020015143

nakladatel: Academia

počet stran: 163

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788020418012_49815385e0ca0.jpg
Malé Antily – Ostrovy, piráti a plantážníci

Běžná cena 399,00 Kč, naše cena 371 Kč

autor: Pavel Fochler

EAN: 9788020418012

nakladatel: Mladá fronta

počet stran: 291

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788086977157_46d66c3ae7f14.jpg
Metla moří

Běžná cena 550,00 Kč, naše cena 512 Kč

autor: Angus Konstam

EAN: 9788086977157

nakladatel: Fighters Publications

počet stran: 240

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788087124000_46dd4bbe66ee5.jpg
Největší námořní bitvy XX. století

Běžná cena 399,00 Kč, naše cena 371 Kč

autor: George Bruce

EAN: 9788087124000

nakladatel: Area

počet stran: 160

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788072431489_46def774950d5.jpg
Nevěstinec na vlnách

Běžná cena 193,00 Kč, naše cena 180 Kč

autor: Sian Rees

EAN: 9788072431489

nakladatel: Brána

počet stran: 181

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788087124383_474d598f3a614.jpg
Piráti

Běžná cena 279,00 Kč, naše cena 260 Kč

autor: Joel Baer

EAN: 9788087124383

nakladatel: Area

počet stran: 227

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788086891972_490e8c88691a8.jpg
Plavby, které změnily svět

Běžná cena 399,00 Kč, naše cena 371 Kč

autor: Peter Aughton

EAN: 9788086891972

nakladatel: Víkend

počet stran: 205

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/978808660705_48313dbec59c2.jpg
Řeky moravskoslezského kraje

Běžná cena 220,00 Kč, naše cena 205 Kč

autor: Irena Šindlářová, Miroslav Kobza

EAN: 978808660705

nakladatel: Poznání

počet stran: 244

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788087027745_491ab6c889176.jpg
S Nepraktou v mokrém živlu

Běžná cena 149,00 Kč, naše cena 139 Kč

autor: Jiří Winter-Neprakta, Miloslav Švandrlík

EAN: 9788087027745

nakladatel: Epocha

počet stran: 92

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788087057056_4900423a2dadb.jpg
Trafalgar : Anatomie námořní bitvy

Běžná cena 309,00 Kč, naše cena 288 Kč

autor: Jiří Kovařík

EAN: 9788087057056

nakladatel: Elka Press

počet stran: 493

 

9788072990504_46fb8865cd7c7.jpg
Tři muži ve člunu ( o psu nemluvě) a Tři muži na toulkách

Běžná cena 198,00 Kč, naše cena 185 Kč

autor: Jerome Klapka Jerome

EAN: 9788072990504

nakladatel: Aurora

počet stran: 398

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788072432318_46de918f43dd0.jpg
Ve službách královny Alžběty

Běžná cena 248,00 Kč, naše cena 232 Kč

autor: Giles Milton

EAN: 9788072432318

nakladatel: Brána

počet stran: 240

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788090304086_46cec70564516.gif
Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552

Běžná cena 249,00 Kč, naše cena 232 Kč

autor: Jaroslav Pánek

EAN: 9788090304086

nakladatel: Bohumír Němec - Veduta

počet stran: 184

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788071740032_46bad0d7cbea3.jpg
Zajati na moři

Běžná cena 329,00 Kč, naše cena 306 Kč

autor: Karel May

EAN: 9788071740032

nakladatel: Návrat

počet stran: 269

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788070338797_46df0f096ac2b.jpg
Život v poklusu

Běžná cena 159,00 Kč, naše cena 148 Kč

autor: Jaroslav Foglar

EAN: 9788070338797

nakladatel: Olympia

počet stran: 218

 

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788073910327_482d409c44237.jpg
Oceány na vlastní oči

Běžná cena 249,00 Kč

autor: kolektiv autorů

EAN: 9788073910327

nakladatel: Slovart

počet stran: 64

http://www.krameriova.cz/images/produkty/ikony/9788086977218_46fa1fcf714ac.jpg
Vikingové

Běžná cena 289,00 Kč

autor: Nurmann,Schulze & Verhülsdonk

EAN: 9788086977218

nakladatel: Fighters Publications

počet stran: 96


 

Poznámka:
Nenajdete-li uvedené tituly v objednávkovém formuláři, napište požadované tituly do
kolonky „Máte-li nám co sdělit“

Naši další nabídku i obchodní podmínky zásilkové služby najdete na naších stránkách www.mare-czech.cz i ve starších „Mokrých“ knihách.

 

 

 

Za nakladatelství Mare-Czech

 

 

Marek Přikryl