číslo 41                                                               červenec 2009x   

 

 

 

Vážení čtenáři,

Jako vždy Vám náš Zpravodaj přináší informace o připravovaných „mokrých“ knihách a troše kultury. Dnes to bude devět knižních upoutávek a jedna modelářská, parník jako nový, expozice voroplavby v muzeu v Týně nad Vltavou a expozice krásných chvilek v hospodě U námořníka v Liberci…

 

Informaci o dnešním prvním avizovaným titulu nám zaslal sám autor, Mgr. Jan Hájek (bývalý lodní hospodář  m/s Sitno, Radhošť, Praha …):

 

„Dovolte, abych Vás informoval o druhém vydání mé Námořnické kuchařky, kterou samozřejmě připravuji k 50. výročí od vzniku Čs. námořní plavby.

Kuchařka vyjde začátkem září tak, aby byla k dispozici dne 12. září k příležitosti setkání pracovníků ČNP. První vydání vyšlo v roce 2000 a bylo ihned rozebráno.“

 

   

 

 

Další tři tituly, na které chceme upozornit, jsou ve stádiu příprav krátce před tiskem…

 

 

Rok co rok vychází sborník Labsko-vltavská plavba. Ten patnáctý Vám nabídne příspěvky:

Lenka Vágnerová: Přeprava afrických zvířat z Hamburku do Kolína loděmi ČSPLO

Johannes Hirsch, Miroslav Hubert: První fotografie parníku BOHEMIA nalezena?

Miroslav Hubert: Kolesový parník C.W.IX… – LEV – NŘ 1 – LANNA 10 – VODOSTAV 10

Miroslav Berka: Voroplavba na Sázavě

Po vorech z Českých Budějovic na Císařskou louku

Zlata Svobodová: VOR 2000

Robert Fiala: Labští pískaři Vintrych a Chalupra

Emanuel Chalupný: Zimní výlet pražským parníkem

Jiří Martínek: Motorové nákladní lodě „druhé generace“ – řada MN 4200

 

Sborník bude v prodeji přibližně v říjnu 2009.

 

 

O dalším titulu jsme již informovali…

 

 

Tak jako dvě první publikace Františka Ptáčka – SCHODY DO CELÉHO SVĚTA a MODRÉ VZPOMÍNKY – tak i MODRÉ MEDAILONKY jsou plné vzpomínek na naši bývalou, Československou, později Českou, námořní plavbu. V oněch prvních dvou publikacích podal svědectví o některých našich bývalých námořních lodích, ale převážně v nich prodával sám sebe. Svoje osobní cestovatelské avantýry v přístavech, cestopisné a historické poznámky ze stovky zemí, které během svého pětatřicetiletého působení navštívil.

Ve dvou svazcích Modrých medailonků prezentuje životopisné obrazy bývalých kolegů z námořní branže, kapitánů i obyčejných kmánů z paluby nebo ze strojovny. Ve druhých Modrých medailoncích, VERNISÁŽI PAMĚTNÍKŮ, jsou prezentovány životopisné obrazy dosud žijících veteránů, kteří již na své aktivní působení na mořích a oceánech jenom nostalgicky vzpomínají.

 

 

Zdeněk Bastl

Padesát let Československé námořní plavby

počet stran cca 184, vazba brožovaná, ISBN 978-80-86930-19-0

Na jaro roku 1959 je datován vznik společnosti Československá námořní plavba. Tato publikace mapuje její historii, i osudy všech lodí ve flotile, hospodářské výsledky, politické pozadí vzniku i provozu. Představí nám námořní tradice, zvyky, i běžný život na našich lodích. Text doprovází více než 130 fotografií.

 

Modré medailonky – druhá část, i titul Padesát let Československé námořní plavby, vycházejí právě k těmto „abrahamovinám“. Na pulty knihkupců to snad stihnou do poloviny září.

 

 

 

... První palubní důstojník Jakub Kerner seděl v křesle v kapitánově salonu. Velitel sám přecházel podél oken s výhledem na příď lodi. Byl viditelně nervózní, chvílemi si mnul ruce, až mu klouby suše praskaly. Ve tváři měl výraz – proboha, kde jsem se to ocitl, to není loď Švejků, ale vrahů – a něco si pro sebe mumlal. Hnědé oči měl ještě temnější než obvykle – nejistě přeskakovaly z námořníka na důstojníka a pak jako by hledaly vysvětlení venku, v širé hladině oceánu. Když Kerner položil otázku, velitel se zastavil a pohlédl na námořníka, který nervózně přešlapoval u dveří.

„Já nic nevím, čífe, já fakt netuším, jak se to mohlo stát.“

„Není to tak dlouho, co jste za mnou byl a nabídl se, že ty černé pasažéry zlikvidujete …“

 

Ukázka je z připravovaného prvního svazku nové edice „Lodě a napětí“. Kniha nese název „Krysa v podpalubí“ a obsahuje dva detektivní příběhy z prostředí naší námořní plavby. Jak ale autorka Andrea Vernerová sama podotýká: „Jediné, co neodpovídá skutečnosti, jsou kriminální činy – ty se na československých lodích nikdy nestaly …“

 

I tato kniha snad spatří světlo světa během září.

 

Z další plejády připravovaných titulů vybíráme ty z větší části rozpracované. Jsou to:

 

 

Otakar Mlejnek

K břehům Nového světa

Český doktor na moři (V) a v Americe

počet stran cca 200, vazba brožovaná, ISBN 978-80-86930-13-8

„Kdyby mi tehdy někdo řekl, za jakých okolností se jednou s Amerikou opravdu setkám, nevěřil bych mu ani slovo. Mé seznámení s ní bylo opravdu zvláštní a mělo tak duchovní rozměry, že na to vše vzpomínám dodnes. Dostal jsem se sem s lodí Kriváň...

Na blízkém obzoru se ve středu města ježí pár mrakodrapů, ale to je veliký omyl. Není jich ani pár, ani nejsou blízko. Tak to vypadá jen z dálky, z té to vše splývá v jakýsi „silový uzel“, ze kterého mi začíná být úzko ... Stojím opět na nejvyšším lodním můstku a s planoucím zájmem vše pozoruji. Tato země se přede mnou otevírá jako kniha, s lačností po ní sahám, ale představoval jsem si Tě, Ameriko, trochu jinak!“

 

 

 

Roman Laube

Z Čech a Moravy až k severnímu pólu

Polární expedice na lodích Germanie a Hansa (1869 až 1870), Admiral Tegetthoff (1872 až 1874), a vzducholodi Italia

počet stran cca 156, vazba brožovaná, ISBN 978-80-86930-11-4

... Cestou zastřelili medvěda, který, ač zprvu zahnán psy, se opět vrátil. Dne 1. května, za teploty -15,5 ° Celsia, polárníci chtěli vystoupit po ledovci Mac Clintockova ostrova na hranolovitý vrchol mysu, který nazvali Brněnským, dle moravského hlavního města Brna. Ale pro velmi nepříznivé počasí museli zůstat ve stanu. Mimo to si Brosch poranil nohu. Proto se Payer vydal na Brněnský mys za prudké sněhové vánice jen s Tyrolanem Hallerem a psem až následující den. Po pěti hodinách dospěli na dlouhý ostrý hřbet 750 m vysoké hory Brno. Nadporučík Payer zde pak za mrazu -22,5 °Celsia zaměřoval theodolitem zeměpisné údaje a zakresloval je do budoucí mapy. Haller mu občas musel třít mrznoucí ruce sněhem ...

 

 

 

Miroslav Hubert

Do světa s parníky Rakouského Lloydu

počet stran cca 200, vazba brožovaná, cena cca 300,– Kč, ISBN 978-80-86930-22-0

Existence Rakouského Lloydu trvala osmdesát let. Její počátek spadá do doby po skončení napoleonských válek, kdy se politická situace v Evropě stabilizovala a Rakousko vedlo hospodářskou politiku v duchu merkantilismu. Terst a Rjeka byly svobodnými přístavy... Lloyd přežil bez úhony italskou národní revoluci v roce 1848 i to, že Rakousko ztratilo ve prospěch nového italského království v roce 1866 Benátsko. Svého rozkvětu ale dosáhl na přelomu 19. a 20. století v období označovaném později jako „belle époque“, tedy „krásné časy“. Tehdy už byly staré těžkopádné kolesové parníky nahraženy elegantně až luxusně zařízenými parníky vrtulovými.

Žel, toto období ukončila svou nesmírnou krutostí světová válka. A tu nepřežilo ani Rakousko-Uhersko, ani Rakouský Lloyd.

K čemu je tato historie dobrá současnému českému čtenáři? Inu, snad k vědomí, že je zakotvena do časů „gründerství“ a končí po „časech krásných“, že mnohé parníky Lloydu nesly jména vztahující se k našim zemím (BOHEMIA, MORAVIA, SILESIA, PRAGA, BRUENN, KARLSBAD, PILSNA, MARIENBAD, GABLONZ a PALACKÝ), že Terst byl také naší českou branou do světa ...

 

 

 

Jan Bek

Liberty – lodě svobody

počet stran cca 250, vazba pevná, ISBN 978-80-86930-18-3

Po prvních třech letech druhé světové války vrcholila snaha německých námořních sil docílit stavu, kdy ztráty obchodních lodí překročí možnosti Spojenců nahradit tyto novou výstavbou, a odříznout tak Velkou Británii od surovinových zdrojů a eliminovat její válečné úsilí. Kapacita britských loděnic byla omezena, takže tíže výstavby nových obchodních lodí ležela převážně na Spojených státech. Při stavbě lodí „Liberty“ použili Američané naprosto revoluční změny stavebních postupů. První z 2710 lodí třídy „Liberty“ byla spuštěna na vodu v září 1941. Jestliže v roce 1942 průměrný čas na stavbu lodi třídy „Liberty“ činil 108 dní, pak v roce 1943 to bylo již pouhých 50 dní. A nakonec byly loděnice Spojených států schopny vyprodukovat tři lodě denně…

 

O termínu vydání Vás budeme dopředu informovat

 

 

Na jaře tohoto roku byla dokončena rekonstrukce historického parníku Pražské paroplavební společnosti Vltava. Tato krásná loď si jistě zaslouží malou připomínku. Historii Vám přiblíží text Františka Vichty a Michala Bora, současnost krátká fotoreportáž, a technické parametry přiložená tabulka. Tož neváhejte a poznejte „Vltavu“ i při plavbě. Nebo alespoň jako papírový model. Můžeme Vám totiž nabídnout i vystřihovánku:

 

   

 

  

Kolesový parník Vltava a Malostranská vodárenská věž

Výrobce Batexa, katalogové číslo: 238

Měřítko: 1:87, Rozměry modelu: 60 × 12 × 30 cm

Obtížnost: 2 - zjednodušená verze, 4 - propracovaná verze

Rozměr karet: 220 × 320 mm, Počet karet: 20, Počet dílů: 290

Běžná cena včetně DPH: 190Kč, naše cena: 130 Kč

Vystřihovánka obsahuje dvě verze modelů: základní pro začátečníky a mírně pokročilé a pak přílohu s detaily určenou pokročilým a zkušeným modelářům. Návod na sestavení je v češtině, němčině a angličtině. Součástí návodu je řada barevných návodových obrázků. Součástí vystřihovánky je i Malostranská vodárenská věž (Petržilkovská).

 

Parník VLTAVA

Není tak dávno doba, kdy pražská nábřeží byla plná parníků, které každého dne od časného jara do pozdního podzimu vyplouvaly od přístaviště Pražské paroplavební společnosti (PPS) u Palackého mostu do Štěchovic nebo do Mělníka. Po druhé světové válce bývalo osobních kolesových parníků ve flotile sedmnáct, postupně jich však ubývalo a dnes zůstávají jako svědkové těchto dob dva poslední provozuschopné parníky v České republice, salonní VYŠEHRAD a menší VLTAVA. Na nich i dnes, naslouchajíce svistu parního stroje a rytmickému vyšlapování koles, můžeme zažít atmosféru paroplavby na vlnách řeky Vltavy.

Tento text se zabývá historií parníku VLTAVA, který byl v letech 2007-2009 citlivě rekonstruován a vrací se na řeku v podobě, která se přibližuje jeho originální elegantní siluetě z doby vyplutí v roce 1940. Je třeba ještě uvést, že VLTAVA je třetí lodí v pořadí, která ve flotile PPS nese toto jméno. Za jménem lodi tento údaj v textu již neuvádíme. U ostatních lodí, pokud bylo jméno ve flotile PPS použito opakovaně, je uvedeno pořadí v závorce římskou číslicí.

Úvod

Při sledování historie parníku VLTAVA se musíme vrátit do poloviny 30. let 20. století. V této době bylo potřebné obnovit lodní park PPS, tradičního rejdařství provozujícího osobní plavbu v Praze, založeného pražskými obchodníky a měšťany v roce 1865. PPS si nový parník opatřila naposledy před více než čtyřiceti lety, v roce 1895, kdy pro ni Pražská akciová strojírna postavila parník SMÍCHOV. V dalších letech PPS rozšiřovala kapacitu svého lodního parku především nákupem starších lodí. Velké kolesové parníky kupovala od drážďanské Sasko-české paroplavební společnosti SBDG, menší vrtulové parníky získávala od různých evropských rejdařství, například od berlínské firmy Spree-Havel DG AG. Tento způsob rozšiřování lodního parku s sebou ale přinášel postupné zvyšování průměrného stáří lodí Společnosti.

Od roku 1937 byl proto zahájen rozsáhlý program obnovy plavidel PPS. Opraveno bylo celkem šest velkých kolesových parníků z let 1866-1895 ZBRASLAV (III.), PRAHA (II.), VYŠEHRAD (II.), SMÍCHOV, HRADČANY a ŠTĚCHOVICE (II.), dva menší kolesové parníky zvané „malé kolovky“ MODŘANY a VRANÉ. Zachován byl také dvouvrtulový parník VLASTA, sloužící nejčastěji jako přívoz na Císařskou louku, a tři malé motorové lodě. Většina ostatních lodí byla sešrotována, či ve dvou případech prodána. Úbytek kapacity vzniklý vyřazením dožitých plavidel byl řešen urychleným nákupem zánovních motorových lodí, nájmem kolesového parníku SOKOL a čtyř parních vrtulových remorkérů přizpůsobených pro osobní provoz. Kromě toho bylo započato i s nákladným programem stavby nových velkých lodí.

Za projektem novostaveb stál zejména předseda správní rady PPS a generální ředitel Československé plavební společnosti Labské (ČPSL) ing. Antonín Hanáček a odborový rada na ministerstvu veřejných prací, ing. Otokar Neudörfl. Ačkoli se již plně uplatňovaly nové technologie, v oboru stavby plavidel nákladní plavby se stavěly remorkéry motorové a rozvíjelo se použití lodní vrtule, což bylo zvažováno i pro využití při stavbě nových osobních lodí, byla nakonec využita klasická technologie parního pohonu s propulzí kolesovou. Parní stroj se pro osobní loď, kde nebylo třeba příliš velkého výkonu, dobře hodil. Byl tichý, pomaluběžný, s minimem vibrací a snadným bezpřevodovým přenosem na kolesa. Ta poháněla parník optimálně vzhledem k malým plavebním hloubkám zejména na regulovaných traťových úsecích. Poloha koles na boku lodi umožňovala dobrou účinnost při zpětném chodu, a tak bylo manévrování parníků snadné a rychlé, což bylo důležité právě u osobních parníků, které musely ve stanicích často manévrovat. Předpokládala se stavba více (podle úvah ČPSL a PPS snad dvou salonních a šesti menších) parníků, finanční krytí pro tento projekt se ale dařilo hledat jen postupně, a proto byly nakonec postaveny čtyři lodě.

První dva velké osobní parníky DR. EDVARD BENEŠ a ANTONÍN ŠVEHLA byly vybaveny luxusním salonním zařízením. Byly projektovány zejména pro službu na českosaském Labi. Celá dispozice nových parníků i řada jejich detailů byla inspirována drážďanskými parníky DRESDEN a LEIPZIG, jimž se české saloňáky konstruované ing. Josefem Hussem staly plnohodnotnou protiváhou a dokonce je v některých ohledech i předčily. Každý z obou postavených parníků stál 2,5 mil. Kč. Tyto parníky se stavěly za státní finanční prostředky, ČPSL je státu postupně splácela. Vzhledem k hrozivé politické situaci v pohraničí je ČPSL urychleně předisponovala do Prahy a provozovala prostřednictvím PPS. V roce 1945 byl zbytek dluhu prominut a lodě přešly do vlastnictví ČPSL. Jeden z těchto parníků, původní ANTONÍN ŠVEHLA, jezdí na Vltavě pod vlajkou PPS dodnes jako VYŠEHRAD (IV.), druhý dosud rovněž existuje a čeká na svou rekonstrukci v loděnici Chvaletice.

Stavba parníku VLTAVA

Již během stavby salonních parníků uvažovalo vedení PPS o stavbě dalších, poněkud menších lodí, které by byly postaveny přímo pro specifické podmínky vltavské trati a posílily službu na nejvytíženější trati Praha-Štěchovice. Musely být proto menší, kratší i užší zejména pro bezpečné časté proplavování plavebními komorami a s ohledem na četné nízké mosty na Vltavě neměly ani horní vyhlídkovou palubu. Veškeré zařízení přesahující úroveň střechy nástavby muselo být snadno rozložitelné, spustitelné či sklopné.

Na schůzi Správní rady PPS ze dne 3. června 1938 uvedl předseda ing. Antonín Hanáček, že „má-li být stavba nového parníku hotova do začátku příští plavební sezóny, je třeba jí ihned zadati.“ Předpokládaná cena parníku byla 2 100 000 Kč, a předpokládalo se financování prostřednictvím půjčky od „Ústřední sociální pojišťovny“ ve výši 1,7 mil Kč., doplněné o příspěvek Ministerstva veřejných prací, v jehož kompetenci byla v té době oblast vodní dopravy. „Stroj parníku bude zase od Českomoravské-Kolben-Daněk, která slevuje 26 000 Kč, a lodní těleso bude stavěno v Ústecké loděnici. Parník bude asi podobného typu jako HRADČANY a zadání stavby stalo by se na základě již propracovaných plánů bez zařízení.“

Protože po ztrátě pohraničí ležela Ústecká loděnice v území tzv. Sudet, přičleněném k hitlerovskému Německu, bylo nutno zakázku převést do loděnice PRAGA v Praze-Libni. Tím se stavba parníku poněkud zdržela, o převedení stavby do Prahy existuje následující záznam v archivu PPS ze schůze Správní rady PPS č. 4/1939:

(31.3.1939) Podle usnesení správní rady, vyvolaného dne 20. února 1939 (…), převedena byla stavba lodního tělesa nového osobního parníku o 150 KS z Ústecké loděnice na loděnici PRAGA. Tato loděnice se uvolila provésti stavbu za stejných cenových a stavebních podmínek jako Ústecká loděnice, pouze s menšími změnami v konstrukci a ve vybavení ku prospěchu a zlepšení lodi. Dodací lhůta byla stanovena na den 31. března 1940. Podle platných podmínek zadávacího listu byla již vyplacena továrně Českomoravská-Kolben-Daněk na strojní zařízení první splátka per K 290 000,- dne 19. ledna 1939. Loděnici PRAGA bude nutno v nejbližších dnech poukázati první splátku per K 420 000,- z komunální zápůjčky, uzavřené v Ústřední sociální pojišťovně.

Stavba před únorem 1939 v Ústí nezapočala, zda na podobu parníku Ústecká loděnice měla nějaký vliv, dosud s určitostí nevíme. Je však zřejmé, že loděnice PRAGA připravovala nový parník projekčně již dříve, od roku 1937, a tyto dochované výkresy ukazují v principu tvar lodě, jak byl později realizován. Pod vedením hlavního konstruktéra loděnice ing. Benbenka byl postaven praktický parník, dokonale vhodný pro provoz na Vltavě. Přestože bylo jeho zařízení jednodušší než u salonních parníků z Ústí, ukázalo se jako velmi účelné, adaptabilní a funkční.

Pohon parníku byl zajištěn dvouválcovým ležatým parním strojem s ventilovým rozvodem a vstřikovou kondenzací o výkonu 150 ki. Parníky byly vybaveny praktickým i elegantním nízkým komínem, který se ale později v praxi ukázal jako příliš krátký vzhledem k malé roštové ploše jednoplamencového topeniště, které vyžadovalo vydatný tah a dobré palivo. Proto byl komín později prodlužován nástavcem. Kormidlo bylo patentní tříploutvové sytému Hitzler, s přenosem hřídelovou transmisí pro ovládání ze spustitelné kompaktní kormidelny. V předním podpalubí měli cestující k dispozici restauraci se vkusnými dřevěnými lavicemi a stoly, zatímco zadní část byla řešena komfortněji a nechyběl zde ani tradiční „dámský“ salonek s pohovkou. Oproti původním nabídkovým výkresům chyběl pánský kuřácký salón. Hlavní paluba byla řešena bez palubního salonu, zadní část byla kryta zčásti střechou a zčásti pouze plachtou, nacházel se zde i miniaturní taneční parket. V prostoru před kolesnicemi byl malý vyhlídkový salon či veranda, který umožňoval pěkný pohled ve směru plavby a za nevlídného počasí nabízel cestujícím útulné prostředí. Mírně skloněný přední vaz společně s podobně skloněnou linií nízkého komína vytvořily elegantní siluetu, která je do dnešních dní pro tyto parníky libeňského typu charakteristická.

Provoz parníku

Nový parník VLTAVA byl pokřtěn dne 27. 8. 1940, dokončení stavby se tedy vlivem válečné doby poněkud opozdilo. Cena se v důsledku inflace zvýšila na 2,7 mil. K. Křest parníku byl významnou událostí, které se zúčastnil ministr obchodu Dr. Jaroslav Kratochvíl, zástupci ministerstva dopravy, ministerstva veřejných prací a dalších úřadů, rovněž zástupci úřadu říšského protektora a úřadu Oberlandratu, vedení Českomoravské plavební společností Labské (ČMPL), jak se ČPSL nazývala v období německé okupace. Lidové noviny o celé události uveřejnily rozsáhlý článek:

(28.8.1940) Generální ředitel inž. Antonín Hanáček uvítal hosty českým a německým projevem, v němž uvedl, že nová loď je vlastně první skutečnou novostavbou Pražské paroplavební společnosti za posledních 45 let, při čemž je pozoruhodno, že je zařaděna do provozu právě v den 75letého jubilea trvání PPS. (…)Ministr obchodu dr. Kratochvíl zdůraznil, že přijal rád pozvání, aby se zúčastnil dnešní zkušební jízdy nového parníku a provedl jeho křest. Nic není dnes tak důležité, jako nepřestat ani při sebe větších potížích budovat a pracovat. (…) Nato ministr obchodu dr. Kratochvíl provedl za zvuků Smetanovy „Vltavy“ obřad křtu nového parníku, jenž byl pojmenován Vltava. Vládní rada inž. Hutteler, přednosta plavebního ředitelství, odevzdal pak do rukou generálního ředitele inž. Hanáčka lodní papíry s průkazem způsobilosti nového parníku. Nový osobní parník Vltava podnikl pak se všemi hosty za překrásného počasí první jízdu z loděnice Pragy po Vltavě, proti proudu jejími zdymadly až do Zbraslavě a zase zpět. (…) Zvláštností nového parníku je, že se kormidelní budka dá během jízdy podle potřeby spustiti dolů a zase vysunouti nahoru pomocí mechanismu, aniž by byl přerušen kontakt v řízení kormidla.

Od 28. srpna byl parník VLTAVA nasazen na zvláštní spěšné lince z Prahy do Štěchovic, při které zastavoval jen v některých stanicích a při protiproudní plavbě měl uspořit oproti běžným zastávkovým parníkům asi 15 minut, což ale zřejmě nebylo v podmínkách štěchovické trati docela reálné, především pro relativně menší účinnost „štíhlých“ koles parníku v poměru k výkonu jeho parního stroje (150 k). Dochovaný záznam o kolaudační plavbě parníku ze dne 16. října 1940 uvádí, že doba jízdy z Prahy do Štěchovic se zastávkami v Modřanech, v komoře Vrané a v Davli činila protiproudně 2:48, poproudně 1:55. Rychlost plavby na hluboké klidné vodě nad Vranskou přehradou byla naměřena 16,48 km/h a spotřeba paliva při plavbě tam činila 520 kg černého uhlí, při plavbě zpět 327 kg hnědého uhlí. Další kontrolní plavba proběhla v neděli 25. května 1941 se 131 osobami na palubě, parník odplul z Prahy v 9 hodin a do Štěchovic připlul až ve 12 hodin 13 minut.

V letech 1941-1949 postavila stejná loděnice sesterskou loď parníku VLTAVA, která byla stavěna pod jménem „Morava“, ale nakonec dostala pěkné jméno LABE (II.). Stavbu parníku LABE (II.), druhého libeňského osobního parníku, provedla loděnice s drobnými odchylkami. Parník byl vybaven výkonnějším parním kotlem a silnějším parním strojem, což se příznivě projevilo na rychlosti lodi. Od parníku VLTAVA se LABE (II.) nápadně odlišovalo také dvěma jednoduchými kormidelními ploutvemi, jakož i odlišným tvarem představku kolesnic s rovnou čelní stěnou a zajímavě řešeným ukosením stěny s vykloněným oknem v náběhu kolesnic, odkud byl pěkný pohled do boku i vpřed ve směru plavby. Další nové osobní parníky už zadány nebyly, je však zajímavé, že v roce 1954 byl původem saský parník ROUDNICE (II.) přizpůsoben vzhledu libeňských parníků a vyplul pod jménem MORAVA. Parník MORAVA doplul v Děčíně v roce 1966 a byl sešrotován, avšak původní LABE (II.) je dosud v provozu na řece Veseře pod jménem WAPPEN VON MINDEN

Vraťme se však k parníku VLTAVA. Ten plul stejně jako ostatní parníky PPS-PDG v letech 1942-1945 pod německým jménem, na kolesnici byla napsána maličká písmena MOLDAU. I nadále sloužil na své tradiční lince do Štěchovic. Plachtu nad horní palubou nahradila kolem roku 1945 pevná střecha. Z posádky známe prvního kapitána Jaroslava Kutila, který vedl parník VLTAVA od jeho uvedení do provozu až do roku 1949, kdy převzal novostavbu parníku LABE. Od roku 1949 byl kapitánem parníku pan Matys.

V letech 1959-1961 proběhly poměrně rozsáhlé rekonstrukce tří pražských parníků v loděnici ČSPLO v Křešicích u Děčína. Po první rekonstrukci provedené na parníku VYŠEHRAD (III.), bývalém parníku DR. EDVARD BENEŠ, přišla na řadu v roce 1960 VLTAVA. Na salonních parnících z Ústí byly přestavby úspěšné a propůjčily jim novou, modernější tvář. Také modernizace parníku VLTAVA měla za cíl vytvořit třetí, poněkud menší salonní parník, tento cíl však byl naplněn jen zčásti. Parník dostal robustní, přes boky poněkud přesahující palubní salon a nad ním ještě horní palubu pro 40 osob. Horní paluba však musela být z důvodů nedostatečné příčné stability lodi záhy uzavřena, a tak parník do dnešních dnů pluje pouze s palubním salonem, bez střešní verandy. Strojní vybavení při těchto rekonstrukcích renovováno nebylo. Za spoluiniciátora uvedené přestavby označují pamětníci z řad bývalých zaměstnanců pražské paroplavby zmíněného kapitána Matyse.

Přestavěná VLTAVA znovu sloužila na frekventované štěchovické lince, která byla od roku 1955 prodloužena pod Slapskou přehradu. Stále více se však uplatňovala i na plavbách pro uzavřené skupiny. V této době vedl parník kapitán dálkové plavby pan Jaroslav Samec, na něhož později navázal Viktor Mikšík a Ladislav Josef. V období od roku 1974 souvisle až do roku 1991vedl parník pan Zdeněk Drahokoupil, který svým sedmnáct let trvajícím působením ve funkci kapitána významně přispěl k zachování parníku do dnešních dnů. V devadesátých letech pluli na parníku zejména kapitáni Luboš Chládek a Jaroslav Strnad. Z řad strojníků známe jména pana Antonína Zbožka, v pozdějších letech Luboše Vlnase, Františka Průchy, Petra Černého, Jaroslava Žďárského, Silvestra Knittla a Ladislava Havlína.

V 70. letech 20. století přestavěli v dílnách na Smíchově, ve snaze odstranit namáhavou práci topiče, kotle všech parníků s výjimkou parníku LABE (II.) na topení kapalnými palivy. Jako první byl v roce 1978 na vytápění kapalnými palivy přestavěn kotel parníku VLTAVA, který vykazoval vzhledem k malé výhřevné ploše jednoplamencového topeniště sklon k nedostatečnému vývinu páry. Tento nedostatek se dařilo jen zčásti eliminovat směšováním černého uhlí s hnědým. Práce topiče byla na této lodi vyčerpávající a docházelo i k občasnému nedostatku páry při protiproudní plavbě.

Ještě v polovině osmdesátých let pluly pravidelně parníky VLTAVA a LABE (II.) na trati z Prahy pod Slapskou přehradu, zatímco větší saloňáky sloužily převážně k plavbám večerním a na objednávku. Ale už v roce 1986 musel být parník LABE (II.) kvůli poruchám na výstředníku koles a netěsnostem trubek parního kotle vyřazen dlouhodobě z provozu. Podobný osud postihl i VYŠEHRAD (III.) v roce 1988 a o rok později DĚVÍN. Parník VLTAVA se udržoval v provozu byť s přestávkami nejdéle. Dne 1. května 1989 se ale na tomto parníku stala jedna z tragických provozních nehod v historii PPS. Při roztápění kotle parníku před plavební sezónou došlo k vyražení krytu revizního otvoru kotle v důsledku jeho špatného zatěsnění. Horká pára vnikla do prostoru kotelny, kde usmrtila strojníka lodi Petra Černého a vážně zranila i topiče. Parník byl celou sezónu odstaven, a do provozu nakrátko uveden až v září. Úředně stanovenou příčinou nehody byla nedbalost strojní posádky. Strojní zařízení a zejména kotel parníku ale nebyly v dobrém stavu a po skončení plavební sezóny 1990 byl i tento parník jako poslední provozuschopný odstaven.

V březnu až srpnu 1991 byl parník VLTAVA, jehož trup se nacházel relativně v nejlepším stavu, za poněkud omezeného rozpočtu opraven a uveden znovu do provozu. Byla provedena nutná oprava lodního trupu na lodním výtahu v Praze-Holešovicích a firma Strnad rekonstruovala kompletně interiéry parníku v Praze-Podbabě. Po instalaci nového moderního a úsporného parního kotle od firmy Thyssen-Henschel z Lince a Kasselu vyplul parník 3. září 1991 jako tzv. restaurační loď.

(3.9.1991, Večerní Praha) Dnes se parník „Vltava“ po opravě, která trvala od začátku roku, představuje v plné kráse jako plovoucí restaurant. Práce si vyžádaly náklady kolem šesti miliónů korun (…) z toho polovinu nové srdce parníku – kotel. Poslední úpravy interiéru provedl se svou manželkou ing. Václav Strnad, jehož firma realizovala výrobu a montáž vnitřního vybavení za neuvěřitelných šedesát dní.

Parník byl určen zpočátku výhradně pro plavby s obligatorní gastronomií. Tyto plavby přinesly zcela novou kvalitu do nabídky PPS, zároveň byl tím ale rozsah provozu parníku a variabilita jeho nasazení určitým způsobem omezena. Postupně se parník začal objevovat i na projížďkách centrem Prahy s programem, lince z Prahy do Mělníku a na dalších plavbách.

Za zmínku stojí dvě provozní nehody parníku, při první z nich došlo v plavební komoře Štvanice k deformaci přídě, při druhé z nich dne 26. května 1998 se ve snaze uvolnit místo dalším vplouvajícím lodím dostala příď parníku VLTAVA tak blízko ke středním vratům plavební komory Smíchov, že se při plnění zaklínila. Vztlakem stoupající vody byla příď lodi vážně poškozena, na palubě však nebyli šťastnou shodou okolností cestující a vnikající vodu se dařilo čerpat. Po instalaci lekážní plachty byla loď přepravena do loděnice v přístavu Holešovice, kde byla pod vedením technika Miroslava Zoubka ve velmi krátké době opravena, takže se mohla již 7. června téhož roku zapojit opět do pravidelného provozu.

Rekonstrukce parníku v letech 2007-2009

Vzhledem k narůstajícímu významu historické hodnoty parníku se PPS rozhodla v roce 2007 parník kompletně rekonstruovat. Cílem rekonstrukce bylo navrátit loď co možná do původního stavu z roku 1940. Stroj byl opraven pracovníky Ekotechnického muzea v Podbabě pod vedením Pavla Linharta. Loď byla vybavena moderní plavební technikou, zejména dokormidlovacím zařízením na přídi, které usnadňuje směrové korekce, otáčení a přistávací manévry. Pracovníci loděnice PPS/EVD v Podbabě pod vedením Z. Wolfa v zimě 2008 snesli palubní salón, dodatečně vestavěný v roce 1960, a kompletně obnovili jak kolesnice lodi, tak přední nástavbu v původním tvaru.

Od počátku promyšlený záměr stavby velkých kolesových parníků, iniciovaný především generálním ředitelem ČPSL a předsedou správní rady PPS ing. Antonínem Hanáčkem, byl nejvýznamnějším projektem pražské paroplavby ve 20. století. V jejím provozu měly postavené parníky velký význam, který přetrvává až dodnes, což potvrzuje i fakt, že všechny čtyři postavené parníky dosud existují, byť prošly rozličnými osudy. Nezbývá než věřit, že nesnadné technické a zejména ekonomické podmínky provozování parníků se podaří i nadále naplnit. Parníku VLTAVA a jeho posádce pod vedením kapitána Karla Mikšovského přejeme šťastnou plavbu a věříme, jej budeme potkávat na Vltavě kolem Prahy ještě řadu let.

 

Text: František Vichta, Michael Bor

 

    

 

        

 

    

 

Technická data parníku VLTAVA

zahájení provozu

27.8.1940

číslo dle registru PPS

47.

jméno lodi

VLTAVA

další jména

(1942-45 MOLDAU)

 

 

Výrobce

Loděnice PRAGA 1940

Základní technická data

 

pův. maximální obsaditelnost [osob]

650

maximální délka [m]

53,46

šířka trupu [m]

5,10

šířka přes kolesnice [m]

9,10

boční výška [m]

2,30

ponor prázdné lodi [m]

0,63

ponor obsazené lodi [m]

0,72

Rekonstrukce lodi

1960 ČSPLO Křešice (nástavby)

 

1977 Smíchov (topení kotle)

 

1991 Smíchov (nový kotel, vybavení)

 

2009 Podbaba (hisotrická rekonstrukce)

Stroj (všechny vybaveny ventilovým rozvodem, vstřikovou kondenzací a vakuovou pumpou)

 

typ

ležatý sdružený

výrobce

ČKD Praha 1940

průměr válců /zdvih [mm]

320+620/650

výkon [ki]

150

Kotel

 

1. výrobce, rok

ČKD Praha 1940

    počet plamenců

1

    výhřevná plocha [m2]

47

    provozní tlak [atp]

15,0

    kapalná paliva od roku

1978

2. výrobce, rok

Thyssen Henschel 1991

    počet plamenců

1

    výhřevná plocha [m2]

73,6

    provozní tlak [atp]

14,0

Kolesa

 

počet lopat

10 patentní Morgan

rozměry [mm]

1620 x 440

čepový průměr [m]

2,72

Kormidelní zařízení

ruční, tříploutvové patent Hitzler

 

 

Nyní Vám nabízíme další z typů k návštěvě muzejních expozic se vztahem k plavbě a lodím. Dnes Vás fotoreportáž zavede do muzea v Týně nad Vltavou:

 

      

 

      

 

            

 

 

Se zpožděním, ale přece… Na našich webových stránkách lze konečně najít první z několika desítek tisíc fotografií s tématem „Lodě, plavba, plavci a námořníci“. První fotokolekce najdete na adrese: http://www.mare-czech.cz/fotolode/uvod.html

 

 

 

Napište nám, co Vás zajímá, o jaké tituly máte zájem…

 

 

 

„Cákance“

V této rubrice „od vás pro vás“ nabízíme drobné postřehy a informace o tom, co se v „mokrém“ světě kolem nás děje… Zda zde bude i to, co se teprve dít bude, záleží i na Vás. Zasílejte nám své náměty, co se kde připravuje, kde je co nového…

 

Od Jána Jurca přišla krásná reportáž ze srazu námořníků v „Hospodě u námořníka“ v Liberci:

 

      

 

      

 

V sobotu 20. 6. od 17.00hod. se konal tradiční sraz námořníků v Liberci, tentokráte už po deváté. Sešlo se nás 81 námořníků z Čech, Moravy i jeden kolega ze Slovenska. Počasí nám přálo, bylo teplo a slunečno. Sedělo se na venkovní terase pod připraveným přístřeškem, dvanáct dlouhých stolů plně obsazených námořníky. V 18.00hodin bylo zahájení mým proslovem, pak se na velikém tácu rozdalo 81 panáků skotské whisky Ballantine, všichni povstali a připili si na setkání a zdraví všech. dále se podávala věčeře - guláš speciál z hovězího a vepřového masa, nášup podle libosti. Vedle u stolu k dobré náladě celý večer hrála hudba. Následovala volná zábava kde se debatilo, popíjelo, vzpomínalo na staré časy a mnozí se setkali po mnohých letech. V televizi se pouštěla DVD o starých Vítkovicích a jiné a i u výčepu bylo občas plně obsazeno. A takto v dobré atmosféře vše probíhalo do 03.00 hodin rána. Někteří co byli autem jeli domů dřív, ostatní se ubytovali naproti v penzionu Letka za 250,- na noc. Někteří přímo u nás pod spacákem na lehátku. Od osmi ráno proběhla snídaně - káva, čaj, dršťková polévka, klobása i točené pivo a před obědem jsme se rozloučili s posledními zamáváním a ahoj a za rok opět nashledanou. 

 

  

Letos se nás sešlo opravdu hojně, mám radost že i čtyři kapitáni ( Kadlečík, Kareš, Ketner, Jurčík). Kapitán Jurčík si sebou přivezl kamaráda na rameni velkého papouška, byla to atrakce večera.

 

  

Bylo posláno 200 sms jako pozvánka, potěšili ti co potvrdili účast i ti co se omluvili že nemohou ale na příště chtějí pozvat, ale nepotěšili ti co ani neodepsali ano - ne. Došly různé odpovědi a to z Austrálie od Jindry Tesaře- vyloďuju, letím domů, těším se přijedu. Sms ze Semil - nemůžu, budu natírat plot. Další potěšující sms z Mexika - plujeme do Kanady, letím domů, přijedu od Josefa Tobiáše. A sms z Turnova - nemůžu, přijede tchyně, budu vařit zabíjačkový guláš. Odpověděl jsem mu - přijeď vezmi kastrůlek, guláše máme hodně dáme i tchyni.Tak to by bylo asi tak všechno o tom jak není jednoduché dát tolik lidí dohromady.

Převážně všem zůčastněným se setkání líbilo, dali to vědět při loučení a následně i dva dny po srazu posílali děkovné sms s tím že se těší na příští rok. Jsem opravdu rád, že se mi to povedlo, setkání u nás je jiné jak řekl jeden kolega - je to víc rodinné, přátelské jako když posádka v podpalubí slaví až do rána.

Děkujeme všem a zveme každého námořníka z ČNP na další setkání za rok. Ahoj Ján Jurco, Liberec.

 

  

 

  

 

 

 

Z Aktualit Klubu čtenářů Arthura Ransoma:

 

Milí čtenáří!

Od naší příznivkyně Evy Šustrové jsem dostal další pozoruhodný tip na prázdninové či dovolenkové dobrodružství. Nejen že je částečně mokré, ale má jistou souvislost i s podzemními průzkumy v Holubí poště. Konečně, posuďte sami:

…právě jsem zpětně četla aktuality a v souvislosti s Dačicemi mě napadl jeden taky tak trochu mokrý tip, vhodný zvláště pro horké letní dny: Slavonické podzemí. Po povodních (tuším těch prvních - všechno zlé je k něčemu dobré) se našly peníze i nadšenci na obnovení původně tuším gotických sklepů v domech okolo náměstí, které jsou navzájem propojené "chodbami" - ty v kameni vznikaly podle toho kdo kopal - jedna vysoká, úzká, druhá široká, nízká... Vstup je z jednoho z domů na náměstí (vedle cukrárny), každý vyfasuje holinky až do pasu, slušivou pláštěnku a čelovku a tradá. My jsme na podzim šli delší, cca h odinovou trasu, a byla to paráda. Perličkou je, že skupinka nakonec vyleze na náměstí a v těch slušivých oblečcích kouká "do země" mezi ostatními, v božíhodových šatech oblečenými... Více informací a fotek najdete na http://podzemi.shslavonice.cz Tyhle stránky stojí za prohlédnutí i v případě, že cestu do Slavonic neplánujete.

Příznivce putování na "dromedárech" (tedy jízdních kolech) by mohly zajímat informace o dopravním systému Cyklotrans. Před časem už o něm byla zmínka. Letos se nabídka opět rozšířila a naskýtá se i možnost kombinovat dopravu autobusem s dopravou vlakem a na Lipně, Orlíku a Vranovské přehradě dokonce s lodí.  Podrobnosti najdou zájemci na adrese www.cyklotrans.cz

Na jihu Čech se uskuteční i další zajímavá akce, která by mohla členy KČAR zajímat. Věřím, že i dospělí členové klubu patří k těm, kteří si ještě nezapomněli hrát. Pokud se dostanete od 8. do 12. července do Kamenice nad Lipou, můžete navštívit některou z akcí IV. Ročníku „Kamenického hračkobraní“ – festivalu hraček z přírodního materiálu. Podrobnější informace a další zajímavosti najdete na adrese http://www.hrackobraní.cz

Omlouvám se čtenářům, že jsem v minulé Aktualitě popletl jméno autora knížky „Průvodce světem jachtingu“. Nejmenuje se Bob, ale Steve Slaight. Zmotal jsem to s autorem jiné jachtařské příručky, Bobem Bondem, který je mimochodem také nadšený ransomovec. Před léty jste si mohli v Majáku přečíst překlad jeho článku o tom, jak si AR vázal na své tužky turbánky.

Na tenhle přehmat mně upozornil náš člen Vít Jindrle, který také poslal dvě pěkné fotky mořských kajaků na Lipně. Za upozornění děkuji a fotky přikládám jako krásnou inspiraci na dobrodružnou činnost, i když v tomto případě není pod plachtami, ale přeci jen na vodě. Kdo by se chtěl o mořských kajacích dozvědět více, může se podívat na adresu: http://www.seakayaker.cz/

Ještě jedno upozornění, bohužel, ne zcela aktuální. Jako už řadu let, i letos vyšel „Malý průvodce světem outdooru“. Pokud jej ještě nemáte, zkuste se po něm poptat po outdoorových prodejnách. Kromě jiných užitečných věcí jsou zde články o mořských kajacích, BC (back country) lyžích a nadmíru užitečné rady na nouzové opravy na cestách. Za 69 Kč rozhodně stojí.

Na závěr malá poznámka. V příštích dvou týdnech se s Aktualitami odmlčím, budu na dovolené, nicméně bude to dovolená v souvislosti s AR, takže se můžete těšit na další zajímavosti v druhé půlce července.

Ať žijí V&A

čfk

 

 

„Mokrá“ výročí

20 07 1866      výročí bitvy u Visu

25 07 1956      výročí potopení osobní lodi Andrea Doria po srážce

29 07 1588      výročí zkázy španělské Armady u břehů Anglie

29 07 1945      výročí torpédování křižníku USN Indianopolis japonskou ponorkou

01 08 1798      výročí bitvy u Abukíru

03 08 1958      výročí dosažení severního pólu ponorkou Nautilus

03 08 1492      vyplutí Kolumbovy výpravy

04 08 1829      výročí Resselových pokusů s lodním šroubem na lodi Civetta

01 08 1740      výročí vzniku grogu (v srpnu)

06 08 1969      výročí ztroskotání m/s Pionýr na útesu

07 08 1947      výročí přistání Kon–Tiky v Polynesii

09 08 1942      výročí bitvy u ostrova Savo

10 08 1928      výročí potopení švédské lodi Vasa

10 08 1942      výročí potopení ponorky U577 čs. letadly

13 08 2000      výročí potopení ruské ponorky Kursk

17 08 1807      výročí vyplutí Fultonova Clermontu

20 08 1930      výročí uvedení v platnost zákona o státní vlajce voj. plavidel RČS

23 08 1936      výročí spuštění na vodu křižníku HMS Sheffield

24 08 1920      Tajkaj Maru – Legie – poprve pod čs. vlajkou

25 08 1768      výročí vyplutí galeony Endeavour na 1. výpravu

26 08 ****      výročí zahájení pravidelné lodní doprava Praha–Štěchovice (Prag)

26 08 1859      výročí návratu fregaty Novara z cesty kolem světa

28 08 1914      výročí bitvy v Helgolandským průlivu

29 08 1782       posádka si „převrhla“ řadovou loď Royal George

 

 

Pomožte nám jej doplnit seznam „mokrých“ výročí…

 

 

 

Seznam publikací nabízených naší zásilkovou službou:

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH

Bez konce širé moře je...                                                   běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč

Boxeři v Šanghaji                                                              běžná cena: 229 Kč  naše cena: 213 Kč K“M“K: 190 Kč

Hlídková loď President Masaryk                                         běžná cena: 199 Kč  naše cena: 185 Kč K“M“K: 165 Kč

Jitřenka pluje na východ                                                    běžná cena: 359 Kč  naše cena: 334 Kč K“M“K: 298 Kč

Legendární parník Bohemia                                                běžná cena: 219 Kč  naše cena: 204 Kč K“M“K: 182 Kč

Loděnice v Křešicích                                                         běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč

Lodě a plavba na střední Vltavě                                         běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč

Modré medailonky I – Věčně živé námořní legendy             běžná cena: 269 Kč  naše cena: 250 Kč K“M“K: 223 Kč

Modré medailonky II – Vernisáž pamětníků (připravujeme)    běžná cena:         naše cena:       K“M“K:      

Moře milované i proklínané 1                                             běžná cena: 199 Kč  naše cena: 185 Kč K“M“K: 165 Kč

Moře milované i proklínané 2                                             běžná cena: 189 Kč  naše cena: 176 Kč K“M“K: 157 Kč

Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla                         běžná cena: 349 Kč  naše cena: 325 Kč K“M“K: 290 Kč

Patagonií v sedle                                                              běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč

Příběh „Ostrostřelce“                                                         běžná cena: 229 Kč  naše cena: 213 Kč K“M“K: 190 Kč

Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866                         běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč

Stará plavba na dolní Vltavě                                              běžná cena: 179 Kč  naše cena: 166 Kč K“M“K: 149 Kč

Světem křížem krážem                                                       běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč

Uzel pro štěstí                                                                  běžná cena: 329 Kč  naše cena: 306 Kč K“M“K: 273 Kč

Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“                             běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč

 

LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA

LVP 15 (2009) (připravujeme)                                             běžná cena: 79 Kč    naše cena: 75 Kč  

LVP 14 (2008)                                                                   běžná cena: 79 Kč    naše cena: 75 Kč  

LVP 13 (2007)                                                                   běžná cena: 79 Kč    naše cena: 75 Kč        

LVP 12 (2006)                                                                   běžná cena: 69 Kč    naše cena: 65 Kč  

LVP 11 (2005)                                                                   běžná cena: 69 Kč    naše cena: 65 Kč  

LVP 10 (2004)                                                                   běžná cena: 59 Kč    naše cena: 55 Kč  

LVP 9 (2003)                                                                     běžná cena: 59 Kč    naše cena: 55 Kč  

 

PUBLIKACE O LODÍCH A PLAVBĚ Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

Na jachtě do světa                                                            běžná cena 210 Kč   naše cena 195 Kč

Ve službách jeho veličenstva                                             běžná cena 210 Kč   naše cena 195 Kč

Plachty v ohni                                                                   běžná cena 419 Kč   naše cena 377 Kč

Vodácká putování s Lukášem Pollertem                             běžná cena 299 Kč   naše cena 280 Kč  Klub cestovatelů CC a Deto A.D. 250 

Hitlerova ponorková válka: Pronásledovaní 1942–1945        běžná cena 674 Kč   naše cena 627 Kč

Hitlerova ponorková válka: Pronásledovatelé 1939–1942     běžná cena 539 Kč   naše cena 502 Kč

Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943                            běžná cena 539 Kč   naše cena 502 Kč

Hvězda moří                                                                     běžná cena 249 Kč   naše cena 232 Kč

Krvavý Biskaj                                                                    běžná cena 349 Kč   naše cena 325 Kč

Loď bláznů                                                                       běžná cena 225 Kč   naše cena 210Kč

Malé Antily – Ostrovy, piráti a plantážníci                           běžná cena 399 Kč   naše cena 371 Kč

Metla moří                                                                        běžná cena 550 Kč   naše cena 512 Kč

Největší námořní bitvy XX. století                                      běžná cena 399 Kč   naše cena 371 Kč

Nevěstinec na vlnách                                                        běžná cena 193 Kč   naše cena 180 Kč

Piráti                                                                                běžná cena 279 Kč   naše cena 260 Kč

Plavby, které změnily svět                                                 běžná cena 399 Kč   naše cena 371 Kč

Řeky moravskoslezského kraje                                           běžná cena 220 Kč   naše cena 205 Kč

S Nepraktou v mokrém živlu                                              běžná cena 149 Kč   naše cena 139 Kč

Trafalgar: Anatomie námořní bitvy                                      běžná cena 309 Kč   naše cena 288 Kč

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) a Tři muži na toulkách      běžná cena 198 Kč   naše cena 185 Kč

Ve službách královny Alžběty                                            běžná cena 248 Kč   naše cena 232 Kč

Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552            běžná cena 249 Kč   naše cena 232 Kč

Zajati na moři                                                                    běžná cena 329 Kč   naše cena 306 Kč

Život v poklusu                                                                 běžná cena 159 Kč   naše cena 148 Kč

Oceány na vlastní oči                                                        běžná cena 249 Kč   naše cena 232 Kč

Vikingové                                                                         běžná cena 289 Kč   naše cena 269 Kč

Historie pražské paroplavby                                              běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč

Velký slovník moře a lodí                                                   běžná cena: 1492 Kč                            naše cena: 1395 Kč                                                                                        

Neuvěřitelná cesta                                                             běžná cena: 315 Kč  naše cena: 293 Kč      

Námořnické historky                                                          běžná cena: 199 Kč  naše cena: 185 Kč      

Kuchařský zeměpis                                                           běžná cena: 229 Kč  naše cena: 215 Kč      

Eduard Ingriš                                                                    běžná cena: – Kč     naše cena: 67 Kč        

Historické lodě 16. - 18. století                                           běžná cena: 377 Kč  naše cena: 350 Kč      

Brněnští mariňáci                                                              běžná cena: 275 Kč  naše cena: 260 Kč      

Modré vzpomínky                                                             běžná cena: 179 Kč  naše cena: 160 Kč

Vltava (Větvička–Rendek)                                                  běžná cena: 499 Kč  naše cena: 465 Kč      

Válečné lodě 6                                                                  běžná cena: 369 Kč  naše cena: 343 Kč      

Válečné lodě 7                                                                  běžná cena: 389 Kč  naše cena: 352 Kč      

Válečné lodě 8                                                                  běžná cena: 499 Kč  naše cena: 464 Kč

Britské palubní letectvo                                                     běžná cena: 259 Kč  naše cena: 240 Kč

Torpédo pal!                                                                     běžná cena: 289 Kč  naše cena: 269 Kč

Až ke dnu!                                                                        běžná cena: 319 Kč  naše cena: 297 Kč

Němečtí korzáři                                                                 běžná cena: 329 Kč  naše cena: 306 Kč

Stavební stroje firmy Lanna                                               běžná cena: 998 Kč  naše cena: 928 Kč      

Dálná plavba volá                                                             běžná cena: 290 Kč  naše cena: 270 Kč      

Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě                            běžná cena neuvedena                         naše cena: 400 Kč                                                                                          

Vojenské lodě Československa 1918–1959                         běžná cena: 89 Kč    naše cena: 83 Kč  

 

NAKLADATELSTVÍ „T“

Plavební ročenky:

Plavební ročenka 2007                                                      běžná cena: 100 Kč  naše cena: 93 Kč

Plavební ročenka 2006                                                      běžná cena: 125 Kč  naše cena: 116 Kč

Plavební ročenka 2005                                                      běžná cena: 125 Kč  naše cena: 116 Kč

Plavební ročenka 2004                                                      běžná cena: 100 Kč  naše cena: 93 Kč

Plavební ročenka 2003                                                      běžná cena: 100 Kč  naše cena: 93 Kč

Plavební ročenka 2002                                                      běžná cena: 100 Kč  naše cena: 93 Kč

Plavební ročenka 2001                                                      běžná cena: 110 Kč  naše cena: 102 Kč

Plavební ročenka 2000                                                      běžná cena: 105 Kč  naše cena: 98 Kč

Plavební ročenka 1999                                                      běžná cena: 100 Kč  naše cena: 93 Kč

Plavební ročenka 1998                                                      běžná cena: 95 Kč    naše cena: 88 Kč

Plavební ročenka 1997                                                      běžná cena: 90 Kč    naše cena: 84 Kč

Plavební ročenka 1996                                                      běžná cena: 85 Kč    naše cena: 79 Kč

Vůdce malého plavidla (národní průkaz):

Vůdce malého plavidla                                                      běžná cena: 240 Kč  naše cena: 223 Kč 

Vůdce malého plavidla - plachty                                        běžná cena: 45 Kč    naše cena: 42 Kč

Plavba rekreační lodí (učebnice)                                         běžná cena: 190 Kč  naše cena: 177 Kč

Řád plavební bezpečnosti – textová část                           běžná cena: 85 Kč    naše cena: 79 Kč

Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):

Vůdce rekreačního plavidla – moře                                     běžná cena: 85 Kč    naše cena: 79 Kč

Pravidla pro zabránění srážkám na moři – COLREG            běžná cena: 40 Kč    naše cena: 37 Kč  

Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:

Lodník, kormidelník, kapitán                                               běžná cena: 350 Kč  naše cena: 325 Kč

Strojmistr, převozník                                                         běžná cena: 350 Kč  naše cena: 325 Kč

Vedení plavidla pomocí radaru                                          běžná cena: 25 Kč    naše cena: 23 Kč

Základy konstrukce plavidel                                               běžná cena: 190 Kč  naše cena: 177 Kč

Základy plavební nauky                                                     běžná cena: 220 Kč  naše cena: 205 Kč

Další odborné publikace:

Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České republiky                          běžná cena: 235 Kč      naše cena: 218 Kč

Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení                    běžná cena: 170 Kč  naše cena: 158 Kč

Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu                        běžná cena: 350 Kč  naše cena: 325 Kč

Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu                          běžná cena: 350 Kč  naše cena: 325 Kč

 

RANSOMOVKY

Boj o ostrov                                                                     běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Holubí pošta                                                                     běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Nechtěli jsme na moře                                                       běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Velká severní?                                                                  běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Velká šestka                                                                     běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Klub Lysek                                                                       běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Záhadné vody                                                                  běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Slečna Lee                                                                       běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

Lysky na severu                                                                běžná cena: 179 Kč  naše cena: 150 Kč

Petr Kachna                                                                      běžná cena: 199 Kč  naše cena: 170 Kč

 

PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES

Československé pásové dělostřelecké tahače 1919–1950    běžná cena: 199 Kč  naše cena: 185 Kč

Maďarská armáda 1919-1945                                             běžná cena: 549 Kč  naše cena: 510 Kč      

10 800 sestřelů                                                                 běžná cena: 259 Kč  naše cena: 240 Kč      

Březen 1939                                                                      běžná cena: 369 Kč  naše cena: 343 Kč      

Cizinci v RAF                                                                    běžná cena: 219 Kč  naše cena: 204 Kč

Čs. obrněná vozidla                                                          běžná cena: 599 Kč  naše cena: 557 Kč

Dravec temnot                                                                  běžná cena: 159 Kč  naše cena: 148 Kč

Na nebi hrdého Albionu 1                                                  běžná cena: 799 Kč  naše cena: 743 Kč

Na nebi sladké Francie 2                                                   běžná cena: 299 Kč  naše cena: 278 Kč

Na nebi sladké Francie 1+2                                                běžná cena: 699 Kč  naše cena: 650 Kč

Obrněná technika 5                                                           běžná cena: 349 Kč  naše cena: 325 Kč      

Obrněná technika 6                                                           běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč      

Obrněná technika 7                                                           běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč

Obrněná technika 8                                                           běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč

Padáky nad Slovenskem                                                   běžná cena: 188 Kč  naše cena: 175 Kč

Pancéřoví granátníci                                                          běžná cena: 349 Kč  naše cena: 325 Kč

Slovenská armáda                                                            běžná cena: 459 Kč  naše cena: 427 Kč

Výsadkáři a průzkumníci                                                    běžná cena: 229 Kč  naše cena: 213 Kč

 

POHLEDNICE

Osobní lodě na našich vodách –Vyšehrad, Kotva, Šumava, Máj, Hynek, Carina, Regina, Nepomuk, Puškvorec, Visla, Odra

Lodě v české historii –s/s Republika, m/s Brno, Svatojánské proudy, s/s Antonin Dvorak a T.G. Masaryk (Liberty ship)

                                                                       jeden kus:                       naše cena: 6 Kč         K“M“K: 5 Kč    

                                                                       od pěti kusů:                   naše cena: 5 Kč         K“M“K: 4 Kč    

 

NÁŠIVKY, ŠTÍTKY, ODZNAKY

Repliky čepicových štítků:

K-01        Čs. plavební společnost Labská, cca 30. léta 20. stol.

K-02        ČSPD, cca 50. až 80. léta 20. stol.

K-03        PPS, cca 90. léta 20. stol.

K-04        Čs. loď Legie, 20. léta 20. stol.

K-05        Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.

K-06        Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.

K-07        Čs. armáda - loďstvo, od roku 1919

K-08        pouze s kotvou bez označení

K-09        Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.

K-10        Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910

K-11        ČSPLO, kapitán zahraniční plavby

K-12        KčAR (pouze pro členy)

K-13        Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)

K-14        (neprodejné)

K-15        ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.

K-16        DP hl. m. Prahy – osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.

K-17        Velká Británie – RMS Titanic (důstojníci)

K-18        Italské válečné námořnictvo (důstojníci)

K-19        Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)

K-20        Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)

K-21        Velká Británie - Royal Navy

K-22        US válečné námořnictvo (důstojníci)

K-23        Námořní společnost československá (1922)

K-24        Československá plavba dunajská (1. republika)

K-25        pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)

 

              běžná cena: 200 Kč      naše cena: 180 Kč        K“M“K: 170 Kč          

Nášivky:

B-01        ČSPLO, na sportovní blůzu

B-02        Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)

              běžná cena: 200 Kč      naše cena: 180 Kč        K“M“K: 170 Kč          

 

MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa

Katalog.       Jméno              Typ                       Původ                          Měřítko          Cena     

číslo            plánu                lodi                        lodi                              výkresu

01 s 75        Olympus          ponorka,                Velká Británie               1 : 75             190 Kč  

01 s             Olympus          ponorka                 Velká Británie               1 : 100           170  

02 s             California          ponorka                 Velká Británie               1 : 100           350  

02                California          bitevní loď             USA                             1 : 200           180  

03 s             Richelieu          bitevní loď             Francie                         1 : 100           375  

03                Richelieu          bitevní loď             Francie                         1 : 200           200  

04 s             Tirpitz               bitevní loď             Německo                      1 : 100           415  

04                Tirpitz               bitevní loď             Německo                      1 : 200           205  

05 s             Sheffield          lehký křižník           Velká Británie               1 : 100           300  

05                Sheffield          lehký křižník           Velká Británie               1 : 200           180  

06 s             Beowulf            pobřežní bitevní loď                                   Německo        1 : 100    200 

06                Beowulf            pobřežní bitevní loď                                   Německo        1 : 200    150 

07 s             Pietro de Cristofaro                       korveta                         Itálie               1 : 100    180 

08 s             Kresta              raketový křižník      SSSR                          1 : 100           310  

08                Kresta              raketový křižník      SSSR                          1 : 200           180  

09 s             Akagi               letadlová loď         Japonsko                     1 : 100           520  

09                Akagi               letadlová loď         Japonsko                     1 : 200           240  

010 s 50       Brave Borderer torpédový člun      Velká Británie               1 : 50             190 Kč  

011 s           Warspite           bitevní loď             Velká Británie               1 : 100           355  

011              Warspite           bitevní loď             Velká Británie               1 : 200           185  

012 s           Borodino          bitevní loď             Rusko                          1 : 100           300  

012              Borodino          bitevní loď             Rusko                          1 : 200           180  

013 s           Baltimore          těžký křižník           USA                             1 : 100           330  

013              Baltimore          těžký křižník           USA                             1 : 200           180  

014 s 50       MTC-1003         výsadková loď       Itálie                             1 : 50             160 Kč  

015 s           Viribus Unitis    bitevní loď             Rakousko-Uhersko        1 : 100           360  

015              Viribus Unitis    bitevní loď             Rakousko-Uhersko        1 : 200           195  

016 s 75       I-15                  ponorka                 Japonsko                     1 : 75             190 Kč  

017 s 50       Grey Goose      stíhač ponorek       Velká Británie               1 : 50             230 Kč  

017 s           Grey Goose      stíhač ponorek       Velká Británie               1 : 100           170  

018 s           Long Beach      raketový křižník      USA                             1 : 100           365  

Katalog.       Jméno              Typ                       Původ                          Měřítko           Cena     

číslo            plánu                lodi                       lodi                              výkresu

018              Long Beach      raketový křižník      USA                             1 : 200           200  

019 s           Le Terrible        torpédoborec        Francie                         1 : 100           270  

019              Le Terrible        torpédoborec        Francie                         1 : 200           170  

020 s           Yorktown          letadlová loď         USA                             1 : 100           500  

020              Yorktown          letadlová loď         USA                             1 : 200           240  

021 s 25       Arrow               dělový člun            Velká Británie               1 : 25             320 Kč  

021 s 50       Arrow               dělový člun            Velká Británie               1 : 50             185 Kč  

022 s 50       Combatante III B                            raketový člun                Řecko            1 : 50     260 Kč 

023 s           Taškent            torpédoborec        SSSR                          1 : 100           250  

023              Taškent            torpédoborec        SSSR                          1 : 200           165  

024 s           Missouri           bitevní loď             USA                             1 : 100           445  

024              Missouri           bitevní loď             USA                             1 : 200           235  

025 s           Nagato             bitevní loď             Japonsko                     1 : 100           415  

025              Nagato             bitevní loď             Japonsko                     1 : 200           210  

026 s 75       D-3                  ponorka                 SSSR                          1 : 75             190 Kč  

027 s           Fletcher            torpédoborec        USA                             1 : 100           250  

027              Fletcher            torpédoborec        USA                             1 : 200           160  

028 s           Penelope          lehký křižník           Velká Británie               1 : 100           305  

028              Penelope          lehký křižník           Velká Británie               1 : 200           180  

029 s 50       S-142               torpédový člun      Německo                      1 : 50             180 Kč  

030 s           Karlsruhe          lehký křižník           Německo                      1 : 100           300  

030              Karlsruhe          lehký křižník           Německo                      1 : 200           180  

031 s           Hatsushimo      torpédoborec        Japonsko                     1 : 100           250  

032 s           Hood               bitevní křižník         Velká Británie               1 : 100           490  

032              Hood               bitevní křižník         Velká Británie               1 : 200           240  

033 s 75       U-VII B             ponorka                 Německo                      1 : 75             190 Kč  

033 s           U-VII B             ponorka                 Německo                      1 : 100           170  

034 s 50       Gyoraitey         torpédový člun      Japonsko                     1 : 50             200 Kč  

035 s           Bouvet             bitevní loď             Francie                         1 : 100           360  

035              Bouvet             bitevní loď             Francie                         1 : 200           200  

036 s           Jamato             bitevní loď             Japonsko                     1 : 100           480  

036              Jamato             bitevní loď             Japonsko                     1 : 200           240  

037              Arizona             bitevní loď             USA                             1 : 100           380  

037              Arizona             bitevní loď             USA                             1 : 200           220  

Katalog.       Jméno              Typ                       Původ                          Měřítko           Cena     

číslo            plánu                lodi                       lodi                              výkresu

P01 s 75      La Drac'ene      galéra                    Francie                         1 : 75             260 Kč  

P01 s           La Drac'ene      galéra                    Francie                         1 : 100           200  

P02 s 50      Victory             řadová loď             Velká Británie               1 : 50             460 Kč  

P02 s           Victory             řadová loď             Velká Británie               1 : 100           240  

Knihy JaPa

01               

02                Bismarck                                                                                               580 Kč  

03                Americké válečné lodě 1914–18                                                              300 Kč  

 

Poznámka:
Nenajdete-li uvedené tituly v objednávkovém formuláři, napište požadované tituly do
kolonky „Máte-li nám co sdělit“

Naši další nabídku i obchodní podmínky zásilkové služby najdete na naších stránkách www.mare-czech.cz i ve starších „Mokrých“ knihách.

 

 

 

Za nakladatelství Mare-Czech

 

 

Marek Přikryl