Free program imitující lodní hodiny Shipbells verze 1.0.1.1 (11,1MB) ke stažení zde:!!! Od 8. dubna 2008 si můžete program Shipbells opět stáhnout !!!

Program je uvolněn pro volné šíření, autoři nenesou žádnou odpovědnost za případné potíže vzniklé používáním tohoto programu.


Shipbells


Lodní zvon, kromě signalizace při manipulaci s kotvou, vyhlašování poplachu či výstraze v mlze, ohlašoval i lodní čas.
Chceme-li poznat historii „lodních hodin“, musíme se v čase vrátit až do antické doby na řecké a římské galéry.
Tehdy se čas měřil přesýpacími hodinami. První otočení se ohlásilo jedním úderem do zvonu a druhé dvěmi údery – to byla chvíle pro střídání veslařů.
Po zavedení plachet se postupně práce veslařů a doba hlídek prodloužila na dvojnásobek (tři údery a čtyři údery do zvonu),
a s nástupem páry se hlídky střídaly po osmi úderech do lodního zvonu.

Přesýpací hodiny na lodích byly obvykle půlhodinové a pak je bylo nutné obrátit. Půlhodinový interval (angl. Shipbells) se tak stal na lodích základní
časovou jednotkou a námořníci si zvykli udávat čas podle počtu úderů do zvonu. Dobu používání skleněných přesýpacích hodin i dnes připomíná
německá a ruská terminologie (Glasen, Skljanky).

Hlídka (watch) je časový úsek, po který námořníci vykonávají bez vystřídání svou práci. Den je rozdělený na šest čtyřhodinových hlídek.
Pří rozdělení posádky na dvě směny by tak každá sloužila každý den ve stejnou dobu. Spravedlivějšímu rozdělení by odpovídal lichý počet hlídek,
toho bylo docíleno rozdělením jedné čtyřhodinové hlídky na dvě dvouhodinové (První psí a Poslední psí).

Ve 20:00 hodin začínal cyklus hlídek a pokračoval následovně:

20.00–24.00 První hlídka (First Watch), někdy se uvádí název Noční hlídka.

24.00–4.00 Střední hlídka (Middle Watch)

4.00–8.00 Ranní hlídka (Morning Watch)

8.00–12.00 Dopolední hlídka (Fornoon Watch), forenoon – před polednem

12.00–16.00 Odpolední hlídka (Afternoon Watch)

16.00–18.00 První psí hlídka (First Dog Watch)

18.00–20.00 Poslední psí hlídka (Last Dog Watch

Lodní zvon ohlašuje čas takto:

20.00

8 úderů

20.30

2 údery

21.30

3 údery

22.00

4 údery

22.30

5 úderů

23.00

6 úderů

23.30

7 úderů

24.00

8 úderů

0.30

1 úder

1.00

2 údery

1.30

3 údery

2.00

4 údery

2.30

5 úderů

3.00

6 úderů

4.00

7 úderů

4.30

1 úder

5.00

2 údery

5.30

3 údery

6.00

4 údery

6.30

5 úderů

7.00

6 úderů

7.30

7 úderů

8.00

8 úderů

8.30

1 úder

9.00

2 údery

9.30

3 údery

10.00

4 údery

10.30

5 úderů

11.00

6 úderů

11.30

7 úderů

12.00

8 úderů

12.30

1 úder

13.00

2 údery

13.30

3 údery

14.00

4 údery

14.30

5 úderů

15.00

6 úderů

15.30

7 úderů

16.00

8 úderů

16.30

1 úder

17.00

2 údery

17.30

3 údery

18.00

4 údery

18.30

5 úderů

19.00

6 úderů

19.30

7 úderů

Systém lodních hlídek a služeb se zachoval až do současnosti, lodním zvonem se však ohlašují již jen na školních plachetnicích.
Pozměněné je pojmenování hlídek v obchodní flotile: První psí služba (vachta) je od 00.00 do 04.00 a slouží jí stráž 2. palubního důstojníka.
Druhá psí služba je od 04.00 do 08.00 hodin a slouží jí stráž 1. palubního důstojníka. V některých flotilách jsou tyto pojmy prohozeny,
protože služba od 04.00 až 08.00 je pokládána za náročnější s ohledem na změnu světelných poměrů.
V této době bývá na moři i nejvíce havárií.

Trochu romantiky a moře času přejí autoři

Prameny:
KNaW; Praha 1974
Mirko Vosátka; Tábornická encyklopedie; Mladá fronta; Praha 1985
Radomír Pleiner; Minilexikon k dějinám lodí a námořní plavby; Naše vojsko; Praha 1994
Zpravodaj KČAR 11; KČAR 2003