kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Labsko-vltavská plavba XXI
 • Autor: kolektiv autorů
 • ISBN/kód: 978-80-86930-85-5
 • Edice/oddělení: M-C - Labsko-vltavská plavba
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 74
 • Nakladatelství: Mare-Czech & SPP
 • Rok Vydání: 2015

Pro Sborník jsou vybrány tyto příspěvky: M. Hubert: Pouť parníku SACHSEN z Vltavy až na Jenisej, 1857–1928; P. Balcar: Přestavby vlečných člunů 725 t na motorové nákladní lodě – typ M-01; F. Ptáček: Historický vývoj ústeckých přístavů v 19. století, Pro Sborník jsou vybrány tyto příspěvky; M. Hubert: Pouť parníku SACHSEN z Vltavy až na Jenisej, 1857–1928; J. Malý: Stále s kotvou na čepici; M. Hubert: Jan Morávek a jeho „Lidé od vody“; Red. rada: Představujeme naše nové čestné členy (JUDr. Laube a Dipl. Ing.-Chem. Hirsch); a Vzpomínáme na na Ing. Stanislava Přibyla; Sborník uzavírá pasáž o činnosti Spolku přátel plavby v roce 2013 a seznam členů v roce 2013. V nakladatelství Mare-Czech vydal Spolek přátel plavby v Děčíně v roce 2015

Info v pdf
 • Naše cena: 110 Kč
 • Běžná cena: 119 Kč
 • Cena K"M"K: 99 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: V těžkých dobách - Boje na Slovensku 1918 – 1919
 • Autor: Kuthan Pavel J.
 • ISBN/kód: 978-80-86158-51-8
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: A4
 • Počet stránek: 184
 • Nakladatelství: Ares, Corona
 • Rok Vydání: 2010

Ve stínu meziválečných událostí zcela zanikla významná vojenská operace československé armády na Slovensku. Boje mezi maďarskou a nově budovanou československou armádou nebyly pouze obranného charakteru a obranou mezinárodně uznaných hranic Československa, ale i ochranou proti expanzi maďarské „rudé“ armády a jejího případného spojení s ruskou armádou.

 • Naše cena: 465 Kč
 • Běžná cena: 499 Kč
 • Cena K"M"K: 420 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Štěstí za oceánem
 • Autor: Jaroslav Škába
 • ISBN/kód: 978-80-86930-83-1
 • Edice/oddělení: M-C - Mimo edice
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 122
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Dobrodružný román pro mládež „Štěstí za oceánem“ je čtvrtou knihou Jaroslava Škáby. Prvně vyšel v roce 1940 a s mnoha autobiografickými prvky nás zavede mezi topiče a námořníky na námořní obchodní loď v první dekádě dvacátého století. Jaroslav Škába, původem z Prahy z rodiny bývalého námořníka, se narodil 5. ledna 1884. Již v raném věku procestoval celou Evropu a obchodní loď v Le Havru s kursem do Jižní Ameriky mu otevřela cestu i do celého světa. Dálný východ poznal již jako dobrovolník v rakousko-uherském námořnictvu na křižníku „František Josef I.“. Z této tři a půl roku dlouhé cesty později vznikla kniha „Boxeři v Šanghaji“ (1938). Své začátky u válečného námořnictva popsal s pábitelským humorem v knize „Mořští flamendři“ (1939). V témže roce své vzpomínky završuje v knize „Kluci od mariny“ a uzavírá sérii knih věnovanou službě v K.u.K. marině. Další dílo autora je též z námořnického prostředí. Po knize „Štěstí za oceánem“ (1941), již máte před sebou, ještě vydal román pro ženy „Budeš ženou námořníka“ (1942). „Štěstí za oceánem“ vychází po tři čtvrtě století teprve podruhé a připomínáme si jím 70 let od úmrtí autora – Jaroslav Škába zemřel v Praze 23. června 1945 ve věku 61 let.

Info v pdf
 • Naše cena: 230 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 215 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Tanková válka v Africe - Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek USA
 • Autor: Svatopluk Spurný
 • ISBN/kód: 978-80-86158-44-0
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 88
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2014

Počet stran 90, vazba brožovaná, více než 80 fotografií, ilustrací, bokorysů a map, běžná cena 299 Kč, ISBN 978-80-86158-44-0. Publikace Tanková válka v Africe ve třech svazcích přehledně popisuje historii bitev německých, italských a spojeneckých vojsk na africké pevnině v období druhé světové války. První svazek je věnován výzbroji a výstroji Afrika Korpsu a italských pancéřových jednotek. Svazek druhý a třetí patří spojencům - výzbroji a výstroji jednotek britské 8. armády a jednotek USA. Texty doplňují přehledy výzbroje techniky včetně technických popisů, dobových snímků a výkresů. (výzbroj a výstroj pancéřových jednotek USA). Vyšlo v roce 2014

 • Naše cena: 270 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 250 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Život a dílo loďaře L. Platovského 1887–1939
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 978-80-86930-82-4
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 60
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Podnik „Vltavsko-labská doprava“, provozující lodní dopravu zboží na Vltavě a českém Labi v letech 1924 až 1948, patřil ke třem větším podnikům tohoto druhu v Čechách. Jeho zakladatel ing. Leo Platovský (1887–1939), pocházející z jihočeské židovské rodiny, byl také zakladatelem loděnic v Praze-Libni, pracujících až do roku 1994. Ing. Platovský patřil ve své době k předním znalcům problematiky plavby a stavby lodí u nás. S jeho soukromým životem a finančně-organizační strukturou jeho podniků seznamuje kniha čtenáře na základě vzpomínek jeho syna, četných archivních dokumentů a dobových novinových zpráv. Úvodní poznámka autora: Příběh o životě a díle loďaře, tedy jak provozovatele plavby, tak i stavitele lodí inženýra Leopolda Platovského spadá do časového rámce tzv. první, nebo také meziválečné Československé republiky. Tuto dobu považují mnozí naši současníci za idylickou díky moudrému řízení státu a jeho snad svornému vlasteneckému budování. Jiní ji považují za vysoce kulturní díky množství vynikajících umělců a spisovatelů, kteří se tenkrát objevili, a další jako dobu značně rozporuplnou kvůli tehdejším obrovským sociálním rozdílům v životě obyvatel a národnostním problémům. Byla to také doba, ve které po řadu let panovala hluboká hospodářská krize, a v Evropě vznikla řada diktátorských režimů, které přivedly svět do druhé světové války. Atmosféra tohoto období, naplněná nadšením ale i strachem, dlouhá pouhých dvacet let, se snad odráží i v našem vypravování. Přirozeně jsem se ale především snažil popsat na podkladě dokumentů uložených ve třech archívních fondech podnikání. Platovského a vylíčit i jeho soukromý život. Jeho první polovina je známá jen rámcově. Jeho polovina druhá se odehrává v bohaté, do českého prostředí už značně asimilované pražské židovské rodině, do které se jako zdatný souvěrec přiženil. K poznání soukromého života L. Platovského mi posloužily především úvodní statě knihy, kterou napsal jeho mladší syn Milan žijící v Chile. S ním jsem byl po několik let v písemném styku a osobně jsem se s ním také v Praze seznámil. Vcelku se snad dá prohlásit, že existence L. Platovského na tomto světě byla dobrá: Mohl svou rodinu dobře uživit prací, která ho bavila, včasné úmrtí na běžnou nemoc v rodinném prostředí, a tedy relativně šťastné, ho zachránilo před tragickým koncem, které nacistické Německo připravilo evropským Židům, a jeho hlavní dílo, loděnice v Praze-Libni, pracovaly úspěšně ještě přes půl století po jeho skonu. V nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA vydal Ing. Miroslav Hubert

Info v pdf
 • Naše cena: 130 Kč
 • Běžná cena: 150 Kč
 • Cena K"M"K: 116 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Tanková válka v Africe - Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek britské 8. armády
 • Autor: Svatopluk Spurný
 • ISBN/kód: 978-80-86158-42-6
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 90
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2014

Počet stran 90, vazba brožovaná, více než 100 fotografií, ilustrací, bokorysů a map, běžná cena 299 Kč, ISBN 978-80-86158-42-6 Publikace Tanková válka v Africe ve třech svazcích přehledně popisuje historii bitev německých, italských a spojeneckých vojsk na africké pevnině v období druhé světové války. První svazek je věnován výzbroji a výstroji Afrika Korpsu a italských pancéřových jednotek. Svazek druhý a třetí patří spojencům - výzbroji a výstroji jednotek britské 8. armády a jednotek USA. Texty doplňují přehledy výzbroje techniky včetně technických popisů, dobových snímků a výkresů. Vyšlo v roce 2014

 • Naše cena: 270 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 250 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Kluci od mariny
 • Autor: Jaroslav Škába
 • ISBN/kód: 978-80-86930-81-7
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 142
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Jaroslav Škába, původem z Prahy z rodiny bývalého námořníka, se narodil 5. ledna 1884. Již v raném věku procestoval celou Evropu a obchodní loď v Le Havru s kursem do Jižní Ameriky mu otevřela cestu i do celého světa. Dálný východ poznal již jako dobrovolník v rakousko-uherském námořnictvu na křižníku „František Josef I.“. Z této tři a půl roku dlouhé cesty později vznikla kniha „Boxeři v Šanghaji (1938). Své námořnické začátky popsal s pábitelským humorem v knize „Mořští flamendři“ (1939). V témže roce své vzpomínky završuje v knize „Kluci od mariny“. Tímto titulem i nakladatelství Mare-Czech uzavírá sérii „škábovek“ věnovaných službě v K.u.K. marině. Snad i vám zavoní dálkami a romantikou a odlehčenou formou – neboť ne nadarmo je autor někdy označován jako Švejk v námořnické uniformě – připomene něco z námořní historie. Ještě dodejme, že i další dílo autora je z námořnického prostředí – „Štěstí za oceánem“ (1941) o dobrodružství dvou mladých českých chlapců na moři, a román pro ženy „Budeš ženou námořníka“ (1942). Novým vydáním „Kluků od mariny“ si též připomeneme 70 let od úmrtí autora – Jaroslav Škába zemřel v Praze 23. června 1945 ve věku 61 let.

Info v pdf
 • Naše cena: 230 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 215 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Slovník do tanečních
 • Autor: Jančaříková Eva
 • ISBN/kód: 802479070x
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: brožovaná
 • Formát:
 • Počet stránek: 68
 • Nakladatelství: Grada
 • Rok Vydání: 2000

Pravidla společenského chování a věci související

 • Naše cena: 100 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 100 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Tanková válka v Africe - Výzbroj a výstroj Afrika Korpsu a italských pancéřových jednotek
 • Autor: Svatopluk Spurný
 • ISBN/kód: 978-80-86158-43-3
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 140
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2012

Počet stran 140, vazba brožovaná, více než 100 fotografií, ilustrací, bokorysů a map, běžná cena 299 Kč, ISBN 978-80-86158-43-3 Publikace Tanková válka v Africe ve třech svazcích přehledně popisuje historii bitev německých, italských a spojeneckých vojsk na africké pevnině v období druhé světové války. První svazek je věnován výzbroji a výstroji Afrika Korpsu a italských pancéřových jednotek. Svazek druhý a třetí patří spojencům - výzbroji a výstroji jednotek britské 8. armády a jednotek USA. Texty doplňují přehledy výzbroje techniky včetně technických popisů, dobových snímků a výkresů. Vyšlo v roce 2014

 • Naše cena: 270 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 250 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 10 - Japonsko 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-57-0
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 196
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2010

Přestože Japonsko nepatřilo k „velkým hráčům“ v oblasti obrněné techniky, historie jeho tanků, samohybných děl a obrněných automobilů patří k jedněm z nejzajímavějších. Je to totiž současně historie celého Dálného východu od konce první světové války do konce války, jež do dějin vstoupila pod názvem druhá světová. Japonsko prošlo vývojem od spojenectví se západními mocnostmi po otevřenou válku s nimi, od kopírování západních technologií, po vývoj vlastních, původních. Japonská obrněná technika byla vyvíjena pro agresivní válku, kterou se země vycházejícího slunce rozhodla vést s cílem stát se jediným asijským hegemonem. Desátý díl Obrněné techniky je tedy i historií války, kterou Japonsko rozpoutalo, aby v ní bylo drtivě poraženo.

 • Naše cena: 370 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 350 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik