kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880–1888
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 978-80-86930-79-4
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 70
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě založená v roce 1865, nynější Pražská paroplavební společnost – Prague Boats, provozovala osobní lodní dopravu až do 90. let minulého století sama, ovšem s výjimkou období mezi lety 1880 a 1888. V něm působily na Vltavě v Praze ještě dva na sebe navazující podniky, provozované nejdříve J. P. Parrauem a po něm M. Goldmannem. Byly sice nosností svého lodního parku ve srovnání s parkem pražské společnosti velmi malé, ale vznikem a způsobem provozu bezpochyby zajímavé a nakonec i efektivní. Protože se domnívám, že historie těchto podniků může být nejen zajímavá, ale pro četné provozovatele osobní lodní dopravy, kteří se na našich řekách objevili po roce 1990, i poučná, pokusil jsem se ji podat podrobněji než byla dosud popisována v rámci historie Pražské paroplavební společnosti. Události a doba doložené archivními dokumenty a novinovými zprávami byly ještě pro úplnost a plynulost děje doplněny událostmi pravděpodobnými. To se týká i dvou vlastních kreseb a doplňků na původních ilustracích. Autor Vydáno jako příspěvek k Mezinárodní konferenci „Parníkem po hladině Vltavy“ konané k výročí 150 let PPS roku 2015 v Praze. Vyšlo ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností v roce 2015.

Info v pdf
 • Naše cena: 130 Kč
 • Běžná cena: 149 Kč
 • Cena K"M"K: 116 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 9 - Itálie, Španělsko 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-55-6
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 302
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2009

Itálii a Španělsko nespojuje jen geografická blízkost obou zemí. V letech španělské občanské války se pro italské tankové jednotky stala země na Pyrenejském poloostrově zkušebním polygonem, když zde italský fašistický režim podporoval své ideově velmi blízké španělské konzervativce v čele s generálem Frankem. A byla to italská konstrukční škola, která stala u zrodu mnoha španělských konstrukcí. Samotné italské obrněné jednotky tvoří pak v dějinách obrněné techniky v letech 1919–1945 nesmírně zajímavou a významnou kapitolu, která zůstává neprávem opomíjená ve stínu větších a významnějších států. Italské tanky, transportéry a samohybná děla bojovaly na celé řadě bojišť druhé světové války a pro své protivníky představovaly leckdy jen velmi nesnadno rozlousknutelný oříšek.

 • Naše cena: 370 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 350 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Ze slezské vísky plavčíkem u maríny
 • Autor: Jiří Ošanec a František Ošanec
 • ISBN/kód: 978-80-86930-78-7 (2. upravené
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 118
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Námořnické začátky na lodích Schwarzenberg, Albatros, Nautilus a Arcivévoda Bedřich. Vzpomínky Františka Ošance, komentované Jiřím Ošancem. V pozůstalosti Františka Ošance (1887–1951), rodáka z Kateřinek u Opavy, se dochovaly nedokončené paměti, v nichž stačil popsat kromě dětství pouze svou přípravu na službu v rakousko-uherském válečném námořnictvu v letech 1902 až 1904. Vzpomínky psal svým typickým květnatým slohem se značným časovým odstupem – až v letech 1941 a 1942, kdy žil jako čerstvý penzista v Kozlovicích u Přerova. Odtud řada nepřesností, které jsou v následujícím textu korigovány poznámkami pod čarou a vsuvkami v textu. Psal v podobném duchu, v jakém svou knihu-román o „mořských flamendrech“ pojal Jaroslav Škába. Rakousko-Uhersko bylo už dávnou minulostí. Na jeho historii se slušelo pohlížet kriticky, s ironií a humorným nadhledem. Máloco stálo za kladné hodnocení. Byl to typický prvorepublikový pohled, dobře patrný například u Přibyla-Pardubského i v tiskovinách, které bývalí námořníci vydávali nebo do nich přispívali. Tito muži byli na svou námořnickou minulost hrdí, ale jeviště se změnilo a oni reprezentovali něco, co se už oficiálně nenosilo. Jako bývalí mariňáci však byli předmětem obdivu i v novém státě, který neměl přístup k moři. Jejich vyprávění voněla dálkami. Ošanec se se Škábou, jehož knihu evidentně neznal, v mnohém shoduje, ale na rozdíl od něj své příběhy na „Schwarzenbergu“ osobně prožil. Paměti, existující ve dvou mírně odlišných verzích, vyzdobil několika kresbičkami. Další Ošancovy námořnické osudy rekonstruoval jeho vnuk Jiří. Knížka je doplněna bohatým obrazovým materiálem, z větší části dosud nepublikovaným.

Info v pdf
 • Naše cena: 220 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 195 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 8 - Malé státy Evropy 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-54-9
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 204
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2008

O tom, že malé nemusí znamenat nevýznamné, nás přesvědčí osmý díl encyklopedické řady Obrněná technika. Autor se v něm zaměřil na malé státy Evropy, které se ale v řadě případů do historie vývoje tohoto typu zbraní zapsaly nesmazatelným písmem. Mimořádně významná je například švédská obrněná technika; obrněnce země Tří korunek se totiž zúčastnily jak druhé světové války, tak i nasazení v rámci mírových sborů OSN v období poválečném. Ač se zde vlastní konstrukce prakticky nevyvíjely – pouze zde docházelo k úpravám zahraniční techniky –, významné byly i obrněné síly Finska a Jugoslávie, jež se dočkaly velmi intenzivního na-sazení. Historii vývoje a použití tanků, samohybných děl a obrněných transportérů v celkem deseti zemích Evropy doplňují již tradiční výkresy, fotografická příloha a barevná schémata.

 • Naše cena: 370 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 350 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Půlstoletí československé námořní plavby
 • Autor: Zdeněk Bastl
 • ISBN/kód: 978-80-86930-74-9
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 200
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 0

Tato publikace je určena všem, kteří se zajímají o historii a výsledky námořní plavby, zejména pak těm, kteří se o její dobré výsledky a pověst zasloužili svou celoživotní prací. Jsou jich tisíce, kteří na moři trávili dlouhé roky a někteří dokonce tomuto náročnému povolání věnovali často celý svůj aktivní život. Teď mohou konečně svůj čas trávit ve společnosti svých blízkých, rodin a kamarádů, ať již na zaslouženém odpočinku či prací v tuzemských organizacích. Stovky z nich však dále pokračují v tradici námořníků na cizích lodích zahraničních rejdařů nebo se věnují činnosti s námořní dopravou spjaté, především zajišťování námořních přeprav přes pronajatou cizí tonáž pro české i zahraniční organizace. Historie provozování vlastní námořní dopravy zahrnuje prakticky celé období samostatného československého státu, a to i po jeho rozdělení. V období první republiky ještě nelze hovořit v této sféře o významné hospodářské činnosti, zejména pak z hlediska počtu provozovaných jednotek (lodí) ani jejich tonáže. Obrat nastává po druhé světové válce, kdy se toto odvětví mohlo plněji rozvinout a kdy získala výjimečné postavení především díky svým hospodářským výsledkům a zvláštní pozici v systému socialistického hospodářství. Pro fungování na námořním trhu bylo upraveno jak právní postavení ČNP jako mezinárodní akciové společnosti, tak byla přizpůsobena i ekonomická pravidla umožňující její činnost v konkurenci s cizími rejdaři. Kniha obsahuje nejdůležitější materiály, především statistické, zahrnující téměř padesát let existence ČNP od roku 1952 do roku 1998. Data jsou doplněna historickými fakty o jednotlivých stránkách činnosti, významných událostech jednotlivých let, údaji o jednotlivých námořních lodích a výkonech celé floty. Upravené a doplněné nové vydání knihy Padesát let československé námořní plavby.

 • Naše cena: 0 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 0 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Připravujeme
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 7 - Francie 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-47-1
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 342
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2007

To, že Francie byla v obrněné technice v období mezi oběma světovými válkami skutečnou velmocí, se obecně zase až tak moc neví. Francouzští konstruktéři tanků, obrněných transportérů a obrněných automobilů představovali skutečnou světovou špičku a svými výtvory ovlivnili vývoj obrněné techniky v řadě zemí světa. Pokud patřili francouzští tvůrci tanků k těm nejlepším a jejich výtvory nikterak nezaostávaly za tím, co vznikalo kdekoliv jinde ve světě, zcela jinak tomu bylo z hlediska filosofie použití této moderní zbraně. Tam Francouzi beznadějně zaostali, především pak proti svému nejnebezpečnějšímu protivníku, nacistickému Německu… O tom všem vypráví sedmý díl řady Obrněná technika. Kromě historie francouzských obrněných sil jsou detailně popsány desítky tanků, transportérů, sa­mohybných děl atd. Nedílnou součástí knihy je opět – jak už je u této řady zvykem – bohatá fotografická příloha, výkresy a barevná schémata.

 • Naše cena: 370 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 350 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Plavební ročenka 2014
 • Autor: kolektiv autorů
 • ISBN/kód: 978-80-86930-73-2
 • Edice/oddělení: M-C - Plavební ročenky
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 168 x 240
 • Počet stránek: 166
 • Nakladatelství: Mare-Czech & Státní plavební správa
 • Rok Vydání: 2014

Již od první republiky vydával Plavební úřad a později Státní plavební správa Plavební ročenky, které informovaly o legislativních, technických i jiných změnách týkajících se vodních cest. Naše nakladatelství má tu čest zaštítit Plavební ročenku 2014 jako koediční partner. Distributorem ročenek zůstává SPS. Výtisky jsou zdarma a omezený počet výtisků máme připraven pro naše členy Klubu „mokré“ knihy k běžné objednávce. Z obsahu: Zákony, vyhlášky, předpisy ; Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; Plavební vyhlášky Státní plavební správy; Přehled údajů o vnitrozemské plavbě; Plavební poměry na vodních cestách; Stavby a úpravy na vodních cestách; Vodní doprava ve statistice; Plavební provoz; Dozor na plavební provoz; Plavební nehody; Dozor na plavidla; Plavidla jiná než malá; Malá plavidla; Plavební rejstřík; Zkoušky způsobilosti; Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel jiných než malýchZkoušky způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel; Zkoušky ostatních způsobilostí; Plavební popisy vodních cest – aktualizace; Vodní cesta střední Labe; Vodní cesta dolní Labe; Vodní cesta horní Vltava; Vodní cesta dolní Vltava; Zajímavosti v plavbě; Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v roce 2014; Projekty modernizace nákladních plavidel v období 2008 – 2015; Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2014; Říční informační služby; Přístav Hluboká nad Vltavou; Baťův kanál 2014.

Info v pdf
 • Naše cena: 0 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 0 Kč
 • DPH: 15%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 6 - Střední Evropa 1919–1945 (II. část)
 • Autor: Pejčoch Ivo, Pejs Oldřich
 • ISBN/kód: 978-80-86158-46-2
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 445
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2005

V pátém dílu řady Obrněná technika se čtenáři do rukou poprvé dostává svazek tohoto cyklu, který se zabývá více státy. Jenom pro připomenutí – první dva svazky se týkaly Německa, třetí a čtvrtý díl pak Sovětského svazu. V pátém díle přicházejí na řadu státy Střední Evropy, konkrétně pak Rakouska, Polska a Československa. Kapitola zabývající se Československem musela být rozdělena na dvě části, protože je nejrozsáhlejší, což odpovídá i významu ČSR, skutečné dobové velmoci na poli obrněné techniky. V pátém svazku se tak čtenář dozví o československých obrněných automobilech a tančících, tanky přijdou na řadu až v díle šestém, který přinese i informace o dalších státech Střední Evropy Rumunsku a Mad'arsku. Text této knihy je – jak už se u této řady stalo zvykem – opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných nákresů. Šestý díl encyklopedické řady Obrněná technika navazuje bezprostředně na pátý svazek této řady, kde jsme se kromě techniky používané v Polsku a Rakousku seznámili s obrněnými automobily a tančíky československého původu. Bohatá historie československé obrněné techniky v období mezi dvěma světovými válkami je v šestém díle dokončena popisem tanků, a to nejenom z hlediska jejich technických parametrů. Nemalou část textu tvoří popis bohaté historie jejich bojového nasazení – v barvách nejrůznějších států. Kromě historie československých tanků má čtenář možnost se v této knize seznámit s obrněnou technikou rumunského a maďarského původu. Nedílnou součástí této knihy jsou pak unikátní fotografie, výkresy popisovaných vozidel a barevné nákresy.

 • Naše cena: 99 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 99 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Zánik křižníku Zenta
 • Autor: René Grégr
 • ISBN/kód: 978-80-86930-72-5
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 122
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Se jménem křižníku Zenta se čtenář v dnešní námořní literatuře setkává jen zřídka. Jeho potopení před sto lety, tehdy ještě za c. a k. monarchie, bylo označováno za tragedii, ale dnes se zmiňuje spíše jen jako úvodní episoda ze začátku 1. světové války. Toto je omyl, neboť úspěch francouzské akce, jejímž cílem bylo původně jen demonstrativní zničení blokádu provádějícího plavidla, znamenalo nakonec na dlouhou dobu ovládnutí tehdy jediného námořního válčiště ve Středomoří - Jaderského moře. A nešlo jen o úspěch vojenský, nýbrž také psychologický. Sebevědomí rakousko-uherského námořního velení, získané 48 let předtím u Lissy (ostrova Vis) dostalo až příliš tvrdou ránu. Před sto lety - přesně 16. srpna 1914 - u dnešního známého černohorského letoviska Petrovac (tehdy ale ještě rakouská Castellastua) zahynulo 183 mladých námořníků (z nich asi desetina našich krajanů) z posádky lodi osamocené v boji vůči gigantické přesile celé francouzské středomořské floty. Líčení průběhu bylo ještě dlouho poté možno nalézt v desítkách populárních i odborných článků. Jejich kvalita však trpěla tím, že většinou vycházely ze vzpomínek zachráněných a objektivitu nahrazovala nostalgie. Jenže vzpomínky často klamou a líčení průběhu boje ze strany protivníka bylo málo přesné. Pro jeho flotu takové síly a s takovými tradicemi to byla opravdu jen episoda. A dokumenty? Ty počínaje lodním deníkem šly s lodí ke dnu a nemohly být nalezeny. Poloha vraku byla přesně neznámá a o jeho prozkoumání neměl po dlouhá desetiletí nikdo ani zájem. Českému čtenáři pak autor přeje, aby získal informace, které mu přiblíží dobu, kdy možná jeden z jeho předků nosil uniformu právě toho námořnictva, v jehož svazku - svým způsobem nešťastná - ZENTA, dlouhá léta bez jakékoliv hanby až do konce sloužila. Nejen veselé historky ze života našich „mariňáků v c.k. marině“ slýchával autor jako malý chlapec sedící mezi nimi při jejich častých setkáních u svého otce... Jejich památce, ale především těch krajanů, kteří se těchto nostalgických schůzek nedožili a ztratili svůj mladý život jak na ZENTĚ, tak na ponorkách a dalších válečných lodích staré monarchie na Jadranu v letech 1914–1918, věnuje autor tuto svou práci. Publikace vyšla v květnu 2016, v den autorova úmrtí, v edici Lodě v české minulosti svazek 46.

Info v pdf
 • Naše cena: 264 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 239 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Čekan
 • Autor: Jiří Liška
 • ISBN/kód: 978-80-86930-71-8
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 192
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Román „Čekan“ je druhý díl vojenské trilogie z doby pozdního socialismu v ČSSR, který dějově navazuje na první díl „Přijímač“, ale časově jeho začátek sahá až do děje prvního dílu. Tehdy došlo u útvaru v Janovicích nad Úhlavou k podivnému úmrtí vojína Čekana. Protože tento člověk nebyl úplně běžný voják, jeho smrt obestřená tajemstvím vyvolala řadu dohadů. A právě tady se, naprosto bezděčně, začal neuvěřitelný životní příběh náčelníka ošetřovny útvaru MUDr. Baráka. Tento příběh se záhy stane hlavní dějovou linií knihy, zasáhne do různých míst, v různých dobách, až se z vojenského prostředí vytratí a skončí v místech, kde byl jeho skutečný začátek… Jiří Liška (*1963) vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a už přes dvacet let pracuje ve společnosti zabývající se klinickou farmakologií. V románu „Čekan“ stále zůstává jako hlavní téma metafora společenského systému, nicméně je mnohem intimnější a žánrově se od prvního dílu trilogie dost uchyluje. V tomto případě daleko více zasahuje do civilní sféry, byť ne v úplně obvyklých polohách. Autor zde nenápadně, ale úmyslně akcentuje nové téma, které ho vždy zajímalo a se kterým měl neblahou osobní zkušenost. A to, jak organicky byla Státní bezpečnost vrostlá do tehdejší společnosti, ne jako instituce, ale jako fenomén, a jak snadné bylo toho využít ve svůj prospěch. Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Prijimac.pdf a http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Cekan.pdf Vydal Jiří Liška v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v únoru 2015

Info v pdf
 • Naše cena: 264 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 239 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik