kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Kde začínají velké modré cesty
 • Autor: František Ptáček
 • ISBN/kód: 978-80-86930-70-1
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 134
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Co více napsat na téma Dunajský veletok? Byli jiní, kteří se toho na vědecké úrovni dověděli mnohem více. Ital Claudio Magrus vydal v roce 1986 knihu o 438 stranách – podrobný životopis řeky. O třicet roků dříve to byla kniha Dunaj končí v Izmailu, kterou napsal tehdejší redaktor bratislavské Kmeny Bohumil Chňoupek, pozdější ministr zahraničí Československé republiky. Nám laikům snad bude stačit to, co je nám svěřeno v této „POHÁDCE O DUNAJI“ ? Ale není nad to přijít osobně, vidět a poznat, sáhnout si a snad také zvítězit. Ne nad řekou, ale hlavně sám nad sebou, najít tu správnou cestu, která snad jednou povede ještě mnohem dál. A tak pohádka o tom, jak byla jednou jedna řeka, zvaná Urdonau, končí a začíná realita skutečného života... František Ptáček – Vzpomínání na (nejen) dunajskou plavbu, pro úmtí autora již ale nedokončené „Že tu byl, žil, a na těch lodích plul nějaký František Ptáček, z boží milosti námořní důstojník“ jistě není třeba zájemcům literatury o lodích a námořní plavbě připomínat. Snad jste jej znali i vy, čtoucí tyto řádky. Snad jste si někdy i pomysleli – je to podivín, možná i směšný človíček. Zamilovaný, snad až příliš, do své ženy, svého psaní, lodí a námořnického řemesla. Hrdý na to, kam až to od píky dotáhl, ve skrytu s komplexem a se smutkem, že dál se již nedostal. Převážná část vzpomínek jej však líčila jako poctivého, pracovitého a slušného člověka, plného poezie, lidského citu a pochopení, které ze sebe nechával prýštit skrze pero a papír. Ony „vývěry“ posléze využil v řadě knih o historii naší námořní plavby. Vedle publikace Schody do celého světa rozepsal i „modrou“ řadu – Modré vzpomínky, Modré medailonky – Věčně živé námořní legendy a Modré medailonky – Vernisáž pamětníků. Rozvinutí nových medailonků bohužel narazilo na nezájem právě těch, kteří toho tolik ví a měli by nám tolik co říci. I to bylo důvodem, proč František Ptáček na sklonku své literární činnosti obrátil pozornost na své vlastní lodnické začátky u československé Dunajplavby. V den, kdy do redakce přišel přepis první části textů připravované publikace, přišla i smutná zpráva, že autor nastoupil k převozníkovi Cháronovi na svou poslední plavbu. Stalo se tak 27. března roku 2013. Omlouváme se tímto čtenářům, a potažmo i autorovi, že si dovolujeme předložit nedokončené dílo, přerušené uprostřed běhu života, s posledním zápisem z „30. srpna Léta Páně 1958 v Komárně“. I toto skromné torzo však, podle našeho názoru, stojí za publikování a může být důstojnou tečkou za literární prací Františka Ptáčka.

Info v pdf
 • Naše cena: 230 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 215 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Cizinci v RAF
 • Autor: Jan Michl
 • ISBN/kód: 978-80-86158-41-1
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 132
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2006

Doprodej! Kniha je pokusem se o přehledné zpracování přínosu pilotů z okupované Evropy, kteří pomohli RAF ubránit se a postupně přejít do protiofenzivy v období od července 1940 do června 1941 s přesahem do roku 1942, kdy byla RAF opět v defenzivě kvůli drtivé vojensko-technické převaze nových stíhaček Luftwaffe Focke-Wulf Fw 190. Literatura, která až dosud vyšla v českém jazyce a věnuje se bitvě o Británii, je převážně britské provenience. Britští autoři se sice zmiňují o účasti polských a československých letců, ale z důvodu jazykové nedostatečnosti a politické polarizace poválečné Evropy nemohli tuto problematiku podrobněji zpracovat. Navíc se při četbě jejich děl nelze ubránit dojmu, že berou účast a podíl spojenců z okupované Evropy na celkovém vítězství RAF pouze za okrajový a vytvoření polských, československých, belgických, francouzských a norských perutí považují hlavně za politický krok. Čeští autoři se na druhé straně věnují hlavně účasti českých letců. To samé platí o polských a francouzských autorech. Proto autor přikročil k práci, která na tuto problematiku hledí z celkového a snad i objektivního pohledu.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 66 Kč
 • Cena K"M"K: 55 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: K.u.K. Kriegsmarine - Bitevní lodě Jeho Veličenstva
 • Autor: Jan Kolář
 • ISBN/kód: 978-80-86930-69-5
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 186
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Titul je momentálně rozebraný. Připravujeme dotisk. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Druhé vydání prvního dílu pětidílného projektu „K.u.K. Kriegsmarine“. Tento svazek je věnovaný bitevním lodím Rakouska-Uherska. V úvodu je velmi stručně popsán zrod celého námořnictva podunajské monarchie a jeho osudy za Velké války. Hlavní místo je věnováno fotografiím a pohlednicím zobrazujícím 17 kapitálních jednotek a život na jejich palubách. Oproti prvnímu vydání (vlastním nákladem Knihovnicka.cz, 2011) je obrazová část knihy výrazně rozšířena. Už od raného dětství mě fascinovaly obrázky lodí, a to jak plachetnic, tak i daleko modernějších bitevních lodí přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vždy to však byl vztah řekněme „platonický“. Rád jsem si o lodích přečetl dobrou knihu, ale to bylo vše, tím můj zájem končil. A to především proto, že mě v rámci vojenské historie vždy nejvíce zajímaly osudy Čechů a Slováků. A jak všichni víme, my bohužel žádné moře nemáme. Snad i proto mě dlouhou dobu nejvíce zajímaly osudy našich letců. Vždyť ne nadarmo se za první republiky razilo heslo „Vzduch je naše moře“. A pak jsem dostal do ruky knihy pana Nováka a pana Jelínka. Přiznám se, že jsem je poprvé přečetl, jak se říká, jedním dechem. Sice jsem už dříve cosi zaslechl o rakousko-uherském námořnictvu především ve spojitosti se vzpourou v Boce Kotorské, ale nikdy mě vůbec nenapadlo, jak vysoký byl podíl našich námořníků v c. a k. maríně. A nejen to. Naprosto konsternován jsem byl tím, že mezi Čechy bylo i několik velitelů ponorek. To mi přijde u národa ryze suchozemského jako opravdová rarita. Od té chvíle jsem se začal pídit po všech možných informacích o námořnictvu starého mocnářství. Přitom jsem objevil i staré pohlednice s vyobrazením lodí a ty mě doslova uchvátily. Z těch obrázků a fotografií, mnohdy starších více než sto let, na mne pokaždé, když je vezmu do rukou, dýchá atmosféra té doby. Doby, kdy svět vykročil s velkou nadějí do nového století, aniž by tušil, že se žene do pekla Velké války. Doby, kdy mohutné pancéřníky byly pány oceánů. Doby, kdy se svět zdál být ještě normální. Vím, že posláním válečné lodi je ničit protivníka a působit zmar. Ale přesto se nemohu ubránit obdivu, když si prohlížím ladné linie například řadové lodi typu HABSBURG. Jako by byl přímo ztělesněním přechodu od starých kasematových a barbetových pancéřových lodí k moderním dreadnoughtům. Postupně s tím, jak narůstala má sbírka pohlednic a fotografií, klíčila ve mně i touha se o tyto krásné připomínky starých časů podělit. Od toho už byl jen krůček k přípravě této knihy. Tento první díl jsem před několika lety vydal vlastním nákladem v jednom nízkonákladovém nakladatelství. Tehdy jsem bohužel výrazně podcenil jazykovou stránku a také na grafické stránce bylo znát mé amatérské zpracování. Druhý díl věnovaný křižníkům jsem vydal u pana Přikryla v nakladatelství Mare-Czech. Už když jsem měl poprvé v ruce druhý díl o křižnících, tak mne napadla myšlenka vydat první díl ještě jednou právě u tohoto nakladatele. K mému rozhodnutí pak přispělo i to, že se mi podařilo postupně získat řadu dalších zajímavých fotografií kapitálních jednotek podunajské monarchie. U každé lodi jsem se rozhodl uvést jen stručné údaje včetně krátkého popisu její kariéry. Všem, kdo by se chtěli o zobrazených lodích dočíst podrobnější informace, doporučuji skvělou souhrnnou publikaci pana Jelínka „Rivalové na Jadranu“. Stejně tak bych si dovolil případné zájemce o historii námořnictva Rakousko-Uherska odkázat na neméně skvělé publikace od pana Nováka a pana Hrbka, které uvádím v pramenech. Sebelepší a sebedokonalejší loď by samozřejmě byla jen mrtvým předmětem, pokud by ji neoživovala svou přítomností posádka. Proto nedílnou součást této knihy tvoří připojené fotografie a pohlednice zobrazující námořníky. Můžeme si je prohlédnout jak na portrétních fotografiích, tak ve chvílích jejich služby. Může nás naplňovat hrdostí, že řada z nich byla původem z Čech a že ač původem suchozemci, naprostá většina z nich patřila mezi zkušené mořské vlky. A nyní se milý čtenáři nech opět přenést do doby, kdy mořím vládla pára... Jan Kolář Vydal Jan Kolář v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2015.

Info v pdf
 • Naše cena: 450 Kč
 • Běžná cena: 499 Kč
 • Cena K"M"K: 400 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Parníky vyplouvají
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 978-80-86930-68-8
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 144
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Historie vlečné paroplavby na Labi. Vylíčit historii plavby v určité oblasti, ať je to třeba jen Vltava nebo nějaké moře, je vždy obtížný úkol, protože ji ovlivňovalo množství okolností. Přesto jsem se o to pro labskou plavební oblast pokusil, ovšem pouze se zaměřením na vlečnou paroplavbu, tedy do období, kdy nákladní čluny se zbožím byly přepravovány v závěsu kolesových vlečných parníků. K této nelehké práci mě přimělo vědomí, že toto historicky dlouhé a zajímavé období plavby nebylo českými historiky plavby ještě zpracováno, a také to, že v něm sehrály poměrně významnou roli soukromí loďaři, plavební podniky a loděnice sídlící v Čechách. Zaměřil jsem se především na vylíčení a zdůraznění českého přínosu labské paroplavbě. Vedle kapitol o organizaci labské paroplavby a technickém vývoji jejích plavidel je do knihy pojato několik kapitol méně technických: O životě a plavbách českých soukromých loďařů, o třech parnících stejného jména a o barvách těles a komínových manžetách (nacionálkách) parníků několika velkých labských společností a rejdařství. Poslední kapitola knihy je věnována nákladní vlečné paroplavbě Československé plavební akciové společnosti Labské (ČPSL) od doby jejího založení v roce 1922 až do vyřazení parníků ze služby v 60. letech 20. století. Praha, listopad 2014, M. Hubert Vyšlo v edici Lodě v české minulosti v březnu 2016.

Info v pdf
 • Naše cena: 299 Kč
 • Běžná cena: 333 Kč
 • Cena K"M"K: 265 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Nitro
 • Autor: Pavel Vítek
 • ISBN/kód: 978-80-86930-66-4
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 105 x 150 mm
 • Počet stránek: 74
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Je mým přáním, abyste při čtení jednotlivých básní odhalovali závoje svého bytí směrem dovnitř do Vašeho nitra a objevovali tak nesmírný klid a mír v sobě. Budu šťastný s Vámi, stanete-li se sami sebou – tvůrčí živoucí bytostí, otevřeni s láskou, úctou a pokorou ke všemu kolem Vás a k tomu co Vás přesahuje. Básně jsem psal jednoduchým jazykem, srozumitelným co nejvíce čtenářům. Pokud ve Vás zanechají odezvu a zarezonují ve Vaší duši, pak jsem tomu nesmírně rád. Pavel Vítek Vydal Pavel Vítek v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2014.

 • Naše cena: 0 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 0 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Přijímač
 • Autor: Jiří Liška
 • ISBN/kód: 978-80-86930-65-7
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210
 • Počet stránek: 230
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2014

Z předmluvy: Vážený čtenáři, pokud jste si zakoupil tuto knihu, soudím, že jste nejspíš muž, který byl za minulého režimu na vojně, a alespoň trochu to na Vás zanechalo následky, ať už jakékoli. V tom případě je ale naprosto zbytečné Vám cokoli blíže vysvětlovat. Může se ale také stát jiný případ, jste muž či žena, co o vojně za socialismu jen slyšel/a, a v tom případě bych považoval za velmi užitečné osvětlit alespoň základní pojmy z vojenství, historie a politicko-historických souvislostí, které se vážou k zmíněnému období, tedy době, kdy měl socialismus u nás před sebou poslední čtyři roky, ale ještě o tom nevěděl. Bez toho by se mohlo stát, že by text byl místy nesrozumitelný. Celá kniha je psána jazykem, který se užíval v 80. letech minulého století. Pokud jsou postavy jiné národnosti, vyjadřují se zde tak, jak opravdu mluvily, tedy včetně krajových specifik a nářečí. ČSSR v tehdejší době byla totiž jazykově velmi pestrá, poněkud se zapomíná, že vojna byla jedno z mála míst, kde docházelo k přímé jazykové konfrontaci. Předem se omlouvám za nespisovný jazyk, je však použit pouze tam, kam patří. To samé platí o autentických termínech např. pro menšiny, které se z dnešního pohledu mohou jevit jako politicky nekorektní, o vulgarismech, kterých je tu dost, ale vězte, že jich bylo použito jen v nezbytně nutné míře, ve skutečnosti jich bylo podstatně více a podstatně horších. Ale úplně bez nich by to opravdu nešlo, tato mluva byla pro vojnu a vojáky tak typická, že jinak by text vyzněl pro ty, co na vojně byli (a není jich ve společnosti málo), naprosto nevěrohodně, až směšně. Stejně jako kdysi působil agitační pořad armádní redakce Československé televize o armádě „Azimut“. Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Prijimac.pdf Vydal Jiří Liška v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v prosinci 2014

Info v pdf
 • Naše cena: 264 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 239 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Procházky životem
 • Autor: Jaroslav Pivoda
 • ISBN/kód: 978-80-86930-64-0
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 255 x 200
 • Počet stránek: 178
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Procházky životem je sbírka básní, které shrnují vzpomínky, postřehy, vnitřní úvahy a pohled na život, který je pro každého z nás jedinečný a nepostradatelný. Část básní vznikala v emigraci a přibližuje okamžiky života autora, jeho blízkých a také přátel, které potkával, neb rodina a přátelství byly nezbytné v těchto těžkých, bolestných situacích. Básně zachycují také lyrické obrazy ročních období, Vánoc, barevnou Moravu, Karlův most, Vyšehrad, představení Tančírny v divadle R. Brzobohatého a Semafor. Autor nezapomíná také na plavecký sport, svůj rodný Zlín, zármutek nad ztrátou blízkých, Zlínský hřbitov a povídání o obyčejné švestce, která chtěla zůstat na zahradě ač již nemohla mít ovoce. Zvláštní uznání náleží výtvarnému doprovodu jeho rodiny a výstižnému překladu jeho básní do francouzštiny. Sbírka Procházky životem může zajímat všechny, kteří mají pozitivní pohled na život, na výchovu mládeže, milovníky výtvarného umění či patrioty zlínského kraje. Mohla by také sloužit, vzhledem k paralelním textům v češtině a franštině, i jazykovým školám. Vydal Jaroslav Pivoda v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v únoru 2015

Info v pdf
 • Naše cena: 449 Kč
 • Běžná cena: 499 Kč
 • Cena K"M"K: 399 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Plavba rekreační lodí
 • Autor: Miloš Janda
 • ISBN/kód: 9788086243290
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 240 x 167 mm
 • Počet stránek: 126
 • Nakladatelství: T nakladatelství
 • Rok Vydání: 2008

Kniha vysvětluje a popisuje zákonitosti provozu na vodních cestách ČR, konstrukci rekreačních lodí včetně popisu legislativních mantinelů vymezujících provoz malých plavidel. Srozumitelným způsobem přibližuje jednotlivá legislativní opatření. Knížka může výborně posloužit jako učebnice pro zájemce o složení zkoušky Vůdce malého plavidla na místně příslušné pobočce Státní plavební správy. Její obsah odpovídá obsahu zkušebních testů. Počet stran 126, vydalo T nakladatelství Druhé aktualizované vydání 2008

 • Naše cena: 171 Kč
 • Běžná cena: 190 Kč
 • Cena K"M"K: 160 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 5 - Střední Evropa 1919–1945 (I. část)
 • Autor: Pejčoch Ivo, Pejs Oldřich
 • ISBN/kód: 978-80-86158-32-2
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 376
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2004

V pátém dílu řady Obrněná technika se čtenáři do rukou poprvé dostává svazek tohoto cyklu, který se zabývá více státy. Jenom pro připomenutí – první dva svazky se týkaly Německa, třetí a čtvrtý díl pak Sovětského svazu. V pátém díle přicházejí na řadu státy Střední Evropy, konkrétně pak Rakouska, Polska a Československa. Kapitola zabývající se Československem musela být rozdělena na dvě části, protože je nejrozsáhlejší, což odpovídá i významu ČSR, skutečné dobové velmoci na poli obrněné techniky. V pátém svazku se tak čtenář dozví o československých obrněných automobilech a tančících, tanky přijdou na řadu až v díle šestém, který přinese i informace o dalších státech Střední Evropy Rumunsku a Mad'arsku. Text této knihy je – jak už se u této řady stalo zvykem – opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných nákresů. Šestý díl encyklopedické řady Obrněná technika navazuje bezprostředně na pátý svazek této řady, kde jsme se kromě techniky používané v Polsku a Rakousku seznámili s obrněnými automobily a tančíky československého původu. Bohatá historie československé obrněné techniky v období mezi dvěma světovými válkami je v šestém díle dokončena popisem tanků, a to nejenom z hlediska jejich technických parametrů. Nemalou část textu tvoří popis bohaté historie jejich bojového nasazení – v barvách nejrůznějších států. Kromě historie československých tanků má čtenář možnost se v této knize seznámit s obrněnou technikou rumunského a maďarského původu. Nedílnou součástí této knihy jsou pak unikátní fotografie, výkresy popisovaných vozidel a barevné nákresy.

 • Naše cena: 99 Kč
 • Běžná cena: 349 Kč
 • Cena K"M"K: 99 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Poselství slaměného klobouku - Kniha druhá, Amerika
 • Autor: Darina Ničová
 • ISBN/kód: 978-80-86930-63-3
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 240 x 165
 • Počet stránek: 246
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Cesta panenským pralesem peruánské Amazonie, setkání se šamanem, nocování u porodní báby. Majestátní Andy a magické Machu Picchu. Tisíce kilometrů po dálnici. Bolivijský venkov, chilské a argentinské vinice. Paraguayská pohostinnost. Ilegální přechod hranic. Největší vodopády světa, karneval v Riu. New York. Stoletá swingová legenda New Orleans. České vesničky v Texasu, slavnost polky. To vše a ještě mnohem více v této Knize Druhé. Kočovné stanování po Východní Africe. Procházka se lvy u Viktoriiných vodopádů. Žádost o ruku v bláznivé Kalkatě. Pěší výstup na třítisícový vrchol Himalájí, božský klid horských buddhistických chrámů i spalování mrtvých ve Váránásí. Erotické Khadžuráho, drzé Dillí. Samostatná cesta po Rádžastánu. Bangkok. Zdravotní potíže v thajských horách. Ostýchavá Barma, vypočítavý Laos. Laguny Jihočínského moře. To vše a ještě mnohem více jste mohli najít v Knize První. Vydala Darina Ničová v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA autorů (vlastním nákladem autorů) svazek 10 v dubnu 2015.

Info v pdf
 • Naše cena: 413 Kč
 • Běžná cena: 459 Kč
 • Cena K"M"K: 367 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik