kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Obrněná technika 8 - Malé státy Evropy 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-54-9
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 204
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2008

O tom, že malé nemusí znamenat nevýznamné, nás přesvědčí osmý díl encyklopedické řady Obrněná technika. Autor se v něm zaměřil na malé státy Evropy, které se ale v řadě případů do historie vývoje tohoto typu zbraní zapsaly nesmazatelným písmem. Mimořádně významná je například švédská obrněná technika; obrněnce země Tří korunek se totiž zúčastnily jak druhé světové války, tak i nasazení v rámci mírových sborů OSN v období poválečném. Ač se zde vlastní konstrukce prakticky nevyvíjely – pouze zde docházelo k úpravám zahraniční techniky –, významné byly i obrněné síly Finska a Jugoslávie, jež se dočkaly velmi intenzivního na-sazení. Historii vývoje a použití tanků, samohybných děl a obrněných transportérů v celkem deseti zemích Evropy doplňují již tradiční výkresy, fotografická příloha a barevná schémata.

 • Naše cena: 336 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 318 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 7 - Francie 1919–1945
 • Autor: Pejčoch Ivo
 • ISBN/kód: 978-80-86158-47-1
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 342
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2007

To, že Francie byla v obrněné technice v období mezi oběma světovými válkami skutečnou velmocí, se obecně zase až tak moc neví. Francouzští konstruktéři tanků, obrněných transportérů a obrněných automobilů představovali skutečnou světovou špičku a svými výtvory ovlivnili vývoj obrněné techniky v řadě zemí světa. Pokud patřili francouzští tvůrci tanků k těm nejlepším a jejich výtvory nikterak nezaostávaly za tím, co vznikalo kdekoliv jinde ve světě, zcela jinak tomu bylo z hlediska filosofie použití této moderní zbraně. Tam Francouzi beznadějně zaostali, především pak proti svému nejnebezpečnějšímu protivníku, nacistickému Německu… O tom všem vypráví sedmý díl řady Obrněná technika. Kromě historie francouzských obrněných sil jsou detailně popsány desítky tanků, transportérů, sa­mohybných děl atd. Nedílnou součástí knihy je opět – jak už je u této řady zvykem – bohatá fotografická příloha, výkresy a barevná schémata.

 • Naše cena: 336 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 318 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Plavební ročenka 2014
 • Autor: kolektiv autorů
 • ISBN/kód: 978-80-86930-73-2
 • Edice/oddělení: M-C - Plavební ročenky
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 168 x 240
 • Počet stránek: 166
 • Nakladatelství: Mare-Czech, Státní plavební správa
 • Rok Vydání: 2014

Již od první republiky vydával Plavební úřad a později Státní plavební správa Plavební ročenky, které informovaly o legislativních, technických i jiných změnách týkajících se vodních cest. Naše nakladatelství má tu čest zaštítit Plavební ročenku 2014 jako koediční partner. Distributorem ročenek zůstává SPS. Výtisky jsou zdarma a omezený počet výtisků máme připraven pro naše členy Klubu „mokré“ knihy k běžné objednávce. Z obsahu: Zákony, vyhlášky, předpisy ; Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; Plavební vyhlášky Státní plavební správy; Přehled údajů o vnitrozemské plavbě; Plavební poměry na vodních cestách; Stavby a úpravy na vodních cestách; Vodní doprava ve statistice; Plavební provoz; Dozor na plavební provoz; Plavební nehody; Dozor na plavidla; Plavidla jiná než malá; Malá plavidla; Plavební rejstřík; Zkoušky způsobilosti; Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel jiných než malýchZkoušky způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel; Zkoušky ostatních způsobilostí; Plavební popisy vodních cest – aktualizace; Vodní cesta střední Labe; Vodní cesta dolní Labe; Vodní cesta horní Vltava; Vodní cesta dolní Vltava; Zajímavosti v plavbě; Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v roce 2014; Projekty modernizace nákladních plavidel v období 2008 – 2015; Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2014; Říční informační služby; Přístav Hluboká nad Vltavou; Baťův kanál 2014.

Info v pdf
 • Naše cena: 0 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 0 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 6 - Střední Evropa 1919–1945 (II. část)
 • Autor: Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs
 • ISBN/kód: 978-80-86158-46-2
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237
 • Počet stránek: 445
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2005

V pátém dílu řady Obrněná technika se čtenáři do rukou poprvé dostává svazek tohoto cyklu, který se zabývá více státy. Jenom pro připomenutí – první dva svazky se týkaly Německa, třetí a čtvrtý díl pak Sovětského svazu. V pátém díle přicházejí na řadu státy Střední Evropy, konkrétně pak Rakouska, Polska a Československa. Kapitola zabývající se Československem musela být rozdělena na dvě části, protože je nejrozsáhlejší, což odpovídá i významu ČSR, skutečné dobové velmoci na poli obrněné techniky. V pátém svazku se tak čtenář dozví o československých obrněných automobilech a tančících, tanky přijdou na řadu až v díle šestém, který přinese i informace o dalších státech Střední Evropy Rumunsku a Mad'arsku. Text této knihy je – jak už se u této řady stalo zvykem – opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných nákresů. Šestý díl encyklopedické řady Obrněná technika navazuje bezprostředně na pátý svazek této řady, kde jsme se kromě techniky používané v Polsku a Rakousku seznámili s obrněnými automobily a tančíky československého původu. Bohatá historie československé obrněné techniky v období mezi dvěma světovými válkami je v šestém díle dokončena popisem tanků, a to nejenom z hlediska jejich technických parametrů. Nemalou část textu tvoří popis bohaté historie jejich bojového nasazení – v barvách nejrůznějších států. Kromě historie československých tanků má čtenář možnost se v této knize seznámit s obrněnou technikou rumunského a maďarského původu. Nedílnou součástí této knihy jsou pak unikátní fotografie, výkresy popisovaných vozidel a barevné nákresy.

 • Naše cena: 90 Kč
 • Běžná cena: 99 Kč
 • Cena K"M"K: 90 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Zánik křižníku Zenta
 • Autor: René Grégr
 • ISBN/kód: 978-80-86930-72-5
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 122
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Se jménem křižníku Zenta se čtenář v dnešní námořní literatuře setkává jen zřídka. Jeho potopení před sto lety, tehdy ještě za c. a k. monarchie, bylo označováno za tragedii, ale dnes se zmiňuje spíše jen jako úvodní episoda ze začátku 1. světové války. Toto je omyl, neboť úspěch francouzské akce, jejímž cílem bylo původně jen demonstrativní zničení blokádu provádějícího plavidla, znamenalo nakonec na dlouhou dobu ovládnutí tehdy jediného námořního válčiště ve Středomoří - Jaderského moře. A nešlo jen o úspěch vojenský, nýbrž také psychologický. Sebevědomí rakousko-uherského námořního velení, získané 48 let předtím u Lissy (ostrova Vis) dostalo až příliš tvrdou ránu. Před sto lety - přesně 16. srpna 1914 - u dnešního známého černohorského letoviska Petrovac (tehdy ale ještě rakouská Castellastua) zahynulo 183 mladých námořníků (z nich asi desetina našich krajanů) z posádky lodi osamocené v boji vůči gigantické přesile celé francouzské středomořské floty. Líčení průběhu bylo ještě dlouho poté možno nalézt v desítkách populárních i odborných článků. Jejich kvalita však trpěla tím, že většinou vycházely ze vzpomínek zachráněných a objektivitu nahrazovala nostalgie. Jenže vzpomínky často klamou a líčení průběhu boje ze strany protivníka bylo málo přesné. Pro jeho flotu takové síly a s takovými tradicemi to byla opravdu jen episoda. A dokumenty? Ty počínaje lodním deníkem šly s lodí ke dnu a nemohly být nalezeny. Poloha vraku byla přesně neznámá a o jeho prozkoumání neměl po dlouhá desetiletí nikdo ani zájem. Českému čtenáři pak autor přeje, aby získal informace, které mu přiblíží dobu, kdy možná jeden z jeho předků nosil uniformu právě toho námořnictva, v jehož svazku - svým způsobem nešťastná - ZENTA, dlouhá léta bez jakékoliv hanby až do konce sloužila. Nejen veselé historky ze života našich „mariňáků v c.k. marině“ slýchával autor jako malý chlapec sedící mezi nimi při jejich častých setkáních u svého otce... Jejich památce, ale především těch krajanů, kteří se těchto nostalgických schůzek nedožili a ztratili svůj mladý život jak na ZENTĚ, tak na ponorkách a dalších válečných lodích staré monarchie na Jadranu v letech 1914–1918, věnuje autor tuto svou práci. Publikace vyšla v květnu 2016, v den autorova úmrtí, v edici Lodě v české minulosti svazek 46.

Info v pdf
 • Naše cena: 209 Kč
 • Běžná cena: 269 Kč
 • Cena K"M"K: 217 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Čekan
 • Autor: Jiří Liška
 • ISBN/kód: 978-80-86930-71-8
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 192
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Román „Čekan“ je druhý díl vojenské trilogie z doby pozdního socialismu v ČSSR, který dějově navazuje na první díl „Přijímač“, ale časově jeho začátek sahá až do děje prvního dílu. Tehdy došlo u útvaru v Janovicích nad Úhlavou k podivnému úmrtí vojína Čekana. Protože tento člověk nebyl úplně běžný voják, jeho smrt obestřená tajemstvím vyvolala řadu dohadů. A právě tady se, naprosto bezděčně, začal neuvěřitelný životní příběh náčelníka ošetřovny útvaru MUDr. Baráka. Tento příběh se záhy stane hlavní dějovou linií knihy, zasáhne do různých míst, v různých dobách, až se z vojenského prostředí vytratí a skončí v místech, kde byl jeho skutečný začátek… Jiří Liška (*1963) vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a už přes dvacet let pracuje ve společnosti zabývající se klinickou farmakologií. V románu „Čekan“ stále zůstává jako hlavní téma metafora společenského systému, nicméně je mnohem intimnější a žánrově se od prvního dílu trilogie dost uchyluje. V tomto případě daleko více zasahuje do civilní sféry, byť ne v úplně obvyklých polohách. Autor zde nenápadně, ale úmyslně akcentuje nové téma, které ho vždy zajímalo a se kterým měl neblahou osobní zkušenost. A to, jak organicky byla Státní bezpečnost vrostlá do tehdejší společnosti, ne jako instituce, ale jako fenomén, a jak snadné bylo toho využít ve svůj prospěch. Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Prijimac.pdf a http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Cekan.pdf Vydal Jiří Liška v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v únoru 2015

Info v pdf
 • Naše cena: 209 Kč
 • Běžná cena: 269 Kč
 • Cena K"M"K: 195 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Kde začínají velké modré cesty
 • Autor: František Ptáček
 • ISBN/kód: 978-80-86930-70-1
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 134
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Co více napsat na téma Dunajský veletok? Byli jiní, kteří se toho na vědecké úrovni dověděli mnohem více. Ital Claudio Magrus vydal v roce 1986 knihu o 438 stranách – podrobný životopis řeky. O třicet roků dříve to byla kniha Dunaj končí v Izmailu, kterou napsal tehdejší redaktor bratislavské Kmeny Bohumil Chňoupek, pozdější ministr zahraničí Československé republiky. Nám laikům snad bude stačit to, co je nám svěřeno v této „POHÁDCE O DUNAJI“ ? Ale není nad to přijít osobně, vidět a poznat, sáhnout si a snad také zvítězit. Ne nad řekou, ale hlavně sám nad sebou, najít tu správnou cestu, která snad jednou povede ještě mnohem dál. A tak pohádka o tom, jak byla jednou jedna řeka, zvaná Urdonau, končí a začíná realita skutečného života... František Ptáček – Vzpomínání na (nejen) dunajskou plavbu, pro úmtí autora již ale nedokončené „Že tu byl, žil, a na těch lodích plul nějaký František Ptáček, z boží milosti námořní důstojník“ jistě není třeba zájemcům literatury o lodích a námořní plavbě připomínat. Snad jste jej znali i vy, čtoucí tyto řádky. Snad jste si někdy i pomysleli – je to podivín, možná i směšný človíček. Zamilovaný, snad až příliš, do své ženy, svého psaní, lodí a námořnického řemesla. Hrdý na to, kam až to od píky dotáhl, ve skrytu s komplexem a se smutkem, že dál se již nedostal. Převážná část vzpomínek jej však líčila jako poctivého, pracovitého a slušného člověka, plného poezie, lidského citu a pochopení, které ze sebe nechával prýštit skrze pero a papír. Ony „vývěry“ posléze využil v řadě knih o historii naší námořní plavby. Vedle publikace Schody do celého světa rozepsal i „modrou“ řadu – Modré vzpomínky, Modré medailonky – Věčně živé námořní legendy a Modré medailonky – Vernisáž pamětníků. Rozvinutí nových medailonků bohužel narazilo na nezájem právě těch, kteří toho tolik ví a měli by nám tolik co říci. I to bylo důvodem, proč František Ptáček na sklonku své literární činnosti obrátil pozornost na své vlastní lodnické začátky u československé Dunajplavby. V den, kdy do redakce přišel přepis první části textů připravované publikace, přišla i smutná zpráva, že autor nastoupil k převozníkovi Cháronovi na svou poslední plavbu. Stalo se tak 27. března roku 2013. Omlouváme se tímto čtenářům, a potažmo i autorovi, že si dovolujeme předložit nedokončené dílo, přerušené uprostřed běhu života, s posledním zápisem z „30. srpna Léta Páně 1958 v Komárně“. I toto skromné torzo však, podle našeho názoru, stojí za publikování a může být důstojnou tečkou za literární prací Františka Ptáčka.

Info v pdf
 • Naše cena: 73 Kč
 • Běžná cena: 99 Kč
 • Cena K"M"K: 64 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Cizinci v RAF
 • Autor: Jan Michl
 • ISBN/kód: 978-80-86158-41-1
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 132
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2006

Doprodej! Kniha je pokusem se o přehledné zpracování přínosu pilotů z okupované Evropy, kteří pomohli RAF ubránit se a postupně přejít do protiofenzivy v období od července 1940 do června 1941 s přesahem do roku 1942, kdy byla RAF opět v defenzivě kvůli drtivé vojensko-technické převaze nových stíhaček Luftwaffe Focke-Wulf Fw 190. Literatura, která až dosud vyšla v českém jazyce a věnuje se bitvě o Británii, je převážně britské provenience. Britští autoři se sice zmiňují o účasti polských a československých letců, ale z důvodu jazykové nedostatečnosti a politické polarizace poválečné Evropy nemohli tuto problematiku podrobněji zpracovat. Navíc se při četbě jejich děl nelze ubránit dojmu, že berou účast a podíl spojenců z okupované Evropy na celkovém vítězství RAF pouze za okrajový a vytvoření polských, československých, belgických, francouzských a norských perutí považují hlavně za politický krok. Čeští autoři se na druhé straně věnují hlavně účasti českých letců. To samé platí o polských a francouzských autorech. Proto autor přikročil k práci, která na tuto problematiku hledí z celkového a snad i objektivního pohledu.

 • Naše cena: 45 Kč
 • Běžná cena: 49 Kč
 • Cena K"M"K: 35 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: K.u.K. Kriegsmarine - Bitevní lodě Jeho Veličenstva
 • Autor: Jan Kolář
 • ISBN/kód: 978-80-86930-69-5
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 150 x 210
 • Počet stránek: 186
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Druhé vydání prvního dílu pětidílného projektu „K.u.K. Kriegsmarine“. Tento svazek je věnovaný bitevním lodím Rakouska-Uherska. V úvodu je velmi stručně popsán zrod celého námořnictva podunajské monarchie a jeho osudy za Velké války. Hlavní místo je věnováno fotografiím a pohlednicím zobrazujícím 17 kapitálních jednotek a život na jejich palubách. Oproti prvnímu vydání (vlastním nákladem Knihovnicka.cz, 2011) je obrazová část knihy výrazně rozšířena. Už od raného dětství mě fascinovaly obrázky lodí, a to jak plachetnic, tak i daleko modernějších bitevních lodí přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vždy to však byl vztah řekněme „platonický“. Rád jsem si o lodích přečetl dobrou knihu, ale to bylo vše, tím můj zájem končil. A to především proto, že mě v rámci vojenské historie vždy nejvíce zajímaly osudy Čechů a Slováků. A jak všichni víme, my bohužel žádné moře nemáme. Snad i proto mě dlouhou dobu nejvíce zajímaly osudy našich letců. Vždyť ne nadarmo se za první republiky razilo heslo „Vzduch je naše moře“. A pak jsem dostal do ruky knihy pana Nováka a pana Jelínka. Přiznám se, že jsem je poprvé přečetl, jak se říká, jedním dechem. Sice jsem už dříve cosi zaslechl o rakousko-uherském námořnictvu především ve spojitosti se vzpourou v Boce Kotorské, ale nikdy mě vůbec nenapadlo, jak vysoký byl podíl našich námořníků v c. a k. maríně. A nejen to. Naprosto konsternován jsem byl tím, že mezi Čechy bylo i několik velitelů ponorek. To mi přijde u národa ryze suchozemského jako opravdová rarita. Od té chvíle jsem se začal pídit po všech možných informacích o námořnictvu starého mocnářství. Přitom jsem objevil i staré pohlednice s vyobrazením lodí a ty mě doslova uchvátily. Z těch obrázků a fotografií, mnohdy starších více než sto let, na mne pokaždé, když je vezmu do rukou, dýchá atmosféra té doby. Doby, kdy svět vykročil s velkou nadějí do nového století, aniž by tušil, že se žene do pekla Velké války. Doby, kdy mohutné pancéřníky byly pány oceánů. Doby, kdy se svět zdál být ještě normální. Vím, že posláním válečné lodi je ničit protivníka a působit zmar. Ale přesto se nemohu ubránit obdivu, když si prohlížím ladné linie například řadové lodi typu HABSBURG. Jako by byl přímo ztělesněním přechodu od starých kasematových a barbetových pancéřových lodí k moderním dreadnoughtům. Postupně s tím, jak narůstala má sbírka pohlednic a fotografií, klíčila ve mně i touha se o tyto krásné připomínky starých časů podělit. Od toho už byl jen krůček k přípravě této knihy. Tento první díl jsem před několika lety vydal vlastním nákladem v jednom nízkonákladovém nakladatelství. Tehdy jsem bohužel výrazně podcenil jazykovou stránku a také na grafické stránce bylo znát mé amatérské zpracování. Druhý díl věnovaný křižníkům jsem vydal u pana Přikryla v nakladatelství Mare-Czech. Už když jsem měl poprvé v ruce druhý díl o křižnících, tak mne napadla myšlenka vydat první díl ještě jednou právě u tohoto nakladatele. K mému rozhodnutí pak přispělo i to, že se mi podařilo postupně získat řadu dalších zajímavých fotografií kapitálních jednotek podunajské monarchie. U každé lodi jsem se rozhodl uvést jen stručné údaje včetně krátkého popisu její kariéry. Všem, kdo by se chtěli o zobrazených lodích dočíst podrobnější informace, doporučuji skvělou souhrnnou publikaci pana Jelínka „Rivalové na Jadranu“. Stejně tak bych si dovolil případné zájemce o historii námořnictva Rakousko-Uherska odkázat na neméně skvělé publikace od pana Nováka a pana Hrbka, které uvádím v pramenech. Sebelepší a sebedokonalejší loď by samozřejmě byla jen mrtvým předmětem, pokud by ji neoživovala svou přítomností posádka. Proto nedílnou součást této knihy tvoří připojené fotografie a pohlednice zobrazující námořníky. Můžeme si je prohlédnout jak na portrétních fotografiích, tak ve chvílích jejich služby. Může nás naplňovat hrdostí, že řada z nich byla původem z Čech a že ač původem suchozemci, naprostá většina z nich patřila mezi zkušené mořské vlky. A nyní se milý čtenáři nech opět přenést do doby, kdy mořím vládla pára... Jan Kolář Vydal Jan Kolář v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2015.

Info v pdf
 • Naše cena: 350 Kč
 • Běžná cena: 455 Kč
 • Cena K"M"K: 364 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Parníky vyplouvají
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 978-80-86930-68-8
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 144
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Historie vlečné paroplavby na Labi. Vylíčit historii plavby v určité oblasti, ať je to třeba jen Vltava nebo nějaké moře, je vždy obtížný úkol, protože ji ovlivňovalo množství okolností. Přesto jsem se o to pro labskou plavební oblast pokusil, ovšem pouze se zaměřením na vlečnou paroplavbu, tedy do období, kdy nákladní čluny se zbožím byly přepravovány v závěsu kolesových vlečných parníků. K této nelehké práci mě přimělo vědomí, že toto historicky dlouhé a zajímavé období plavby nebylo českými historiky plavby ještě zpracováno, a také to, že v něm sehrály poměrně významnou roli soukromí loďaři, plavební podniky a loděnice sídlící v Čechách. Zaměřil jsem se především na vylíčení a zdůraznění českého přínosu labské paroplavbě. Vedle kapitol o organizaci labské paroplavby a technickém vývoji jejích plavidel je do knihy pojato několik kapitol méně technických: O životě a plavbách českých soukromých loďařů, o třech parnících stejného jména a o barvách těles a komínových manžetách (nacionálkách) parníků několika velkých labských společností a rejdařství. Poslední kapitola knihy je věnována nákladní vlečné paroplavbě Československé plavební akciové společnosti Labské (ČPSL) od doby jejího založení v roce 1922 až do vyřazení parníků ze služby v 60. letech 20. století. Praha, listopad 2014, M. Hubert Vyšlo v edici Lodě v české minulosti v březnu 2016.

Info v pdf
 • Naše cena: 232 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 217 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik