kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Padáky nad Slovenskem - 2. československá paradesantní brigáda v SSSR
 • Autor: Šolc Jiří
 • ISBN/kód: 978-80-86158-00-4
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 196
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1997

Jsou jednotky obyčejné, jejichž charakteristiku je možno podat pouhým výčtem základních údajů o vzniku, místech nasazení a případných úspěších či neúspěších, a pak jsou jednotky svým způsobem zvláštní, tělesa, která se, mnohdy bez vlastního přičinění, stala klíčovými figurami v šachové partii mocných. Toto je příběh jedné takové jednotky, jednotky jejíž podoba, způsob a místo nasazení se staly předmětem sporů mezi sovětským velením, čs. exilovou vládou v Londýně, čs. vojenskou misí v SSSR a moskevským velením KSČ; byla vycvičena jako paradesantní, nasazena jako pěší, během bojů na Slovensku v rámci SNP musela přijmout partyzánský způsob boje. Navíc jí byl ukořistěn její vojenský prapor. Byla to 2. československá paradesantní brigáda.

 • Naše cena: 155 Kč
 • Běžná cena: 188 Kč
 • Cena K"M"K: 145 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Tajník – 366 hádanek
 • Autor: Stanislav Tvrdík
 • ISBN/kód: 978-80-86930-45-9
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 165 x 235
 • Počet stránek: 134
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2013

Moje roční předsevzetí prozradil jsem svojí neti. Mám jich více během roku, plánuji je dle těch kroků: Dennodenně jedno dát si, vytvořit taj, s něčím hrát si. Týdně sedm já mám přání, věnovat se veršování. Měsíčně jich třicet roste, tajů, básní, je to prosté… Za rok bude jich třistapětašedesát, co více mohl bych já si ještě přát? Až se potká rok zas s rokem, oslavit to dobrým mokem. Musím přiznat, byl jsem cvokem, přání neskončila bokem. Vyhověl jsem neti přání, tajů dal se do skládání. Hádanky jsem tvořil pro ni, učil jsem ji luštit vloni. Námětů jsem našel dosti, z nich pak taje kniha hostí. Kdo řešiti bude denně taj, na rok může míti tady ráj. V nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2013 vydal Stanislav Tvrdík.

Info v pdf
 • Naše cena: 232 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 259 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 4
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Jana z Hvězdy 2 - Vlčí soud
 • Autor: Messadié Gerald
 • ISBN/kód: 9788072036394
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: A5
 • Počet stránek: 284
 • Nakladatelství: Argo
 • Rok Vydání: 2006

Od Janina útěku z Normandie uplynulo deset let. Jana, nyní baronka z Beauvois a dvorní pekařka, se opět setkává se svou první láskou, bankéřem Izákem Sternem. Přemluví ho, aby se dal pokřtít a přijal jméno Jakub z Hvězdy. Zlotřilého bratra předhodí vlčímu soudu a nezalekne se ani obvinění z čarodějnictví, ani ctihodných doktorů ze Sorbonny, prahnoucích po tiskařském monopolu...

 • Naše cena: 118 Kč
 • Běžná cena: 278 Kč
 • Cena K"M"K: 118 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 3 - Sovětský svaz 1919–1945 (I. část) (mírně poškozeno, sleva 50%)
 • Autor: Ivo Pejčoch, Svatopluk Spurný
 • ISBN/kód: 978-80-86158-10-1
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237
 • Počet stránek: 349
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2002

Třetí svazek encyklopedické řady zabývající se vývojem obrněné techniky na světě. Čtenáři se dostává do rukou další díl encyklopedické řady věnované vývoji, výrobě a bojovému nasazení obrněné techniky od roku 1919 do konce druhé světové války. Po prvních dvou svazcích popisujících obrněná vozidla Německa jsme se tentokrát zaměřili na Sovětský svaz. Vzhledem k obrovskému množství jednotlivých typů a roli, jakou tato země a její bojové prostředky této kategorie v průběhu popisovaného období sehrály, bylo nutno přistoupit i tentokrát k vytvoření dvou samostatných svazků. První je věnován organizaci a bojovému nasazení této techniky a popisuje jednotlivé typy lehkých a středních tanků, druhý svazek, který vyjde v roce 2000, bude zaměřen na těžké tanky, samohybná děla a obrněné automobily. Text je opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných bokorysů.

 • Naše cena: 159 Kč
 • Běžná cena: 175 Kč
 • Cena K"M"K: 159 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Vraždy uprostřed oceánu
 • Autor: Andrea Vernerová
 • ISBN/kód: 978-80-86930-44-2
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě&napětí
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 128
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2015

Po první knize Krysa v podpalubí z roku 2013 nabízíme dva nové kriminální případy z prostředí československé námořní plavby. Jak podotýká autorka Andrea Vernerová, jediné, co neodpovídá skutečnosti, jsou kriminální činy – ty se na československých lodích nikdy nestaly. Rovněž jména lidí i lodí jsou smyšlená a podobnost s námořníky a jejich osudy zde uváděnými je čistě náhodná. Ilustrace na obálce Leo Vaniš. Text získal cenu Eduarda Fikera, udělenou Asociací autorů detektivní a dobrodružné literatury AIEP v roce 2012. Příběhy druhého svazku „Vraždy uprostřed oceánu: Chytit žraloka – Detektivní příběh z lodi Ploučnice, 1976 a Smrt na palubě – Detektivní příběh z lodi Tropic Star 2004 Vyšlo v roce 2015 v edici Lodě & napětí.

Info v pdf
 • Naše cena: 132 Kč
 • Běžná cena: 169 Kč
 • Cena K"M"K: 136 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 5 - Střední Evropa 1919–1945 (I. část) LI
 • Autor: Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs
 • ISBN/kód: 978-80-86158-32-2
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237
 • Počet stránek: 376
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2004

V pátém dílu řady Obrněná technika se čtenáři do rukou poprvé dostává svazek tohoto cyklu, který se zabývá více státy. Jenom pro připomenutí – první dva svazky se týkaly Německa, třetí a čtvrtý díl pak Sovětského svazu. V pátém díle přicházejí na řadu státy Střední Evropy, konkrétně pak Rakouska, Polska a Československa. Kapitola zabývající se Československem musela být rozdělena na dvě části, protože je nejrozsáhlejší, což odpovídá i významu ČSR, skutečné dobové velmoci na poli obrněné techniky. V pátém svazku se tak čtenář dozví o československých obrněných automobilech a tančících, tanky přijdou na řadu až v díle šestém, který přinese i informace o dalších státech Střední Evropy Rumunsku a Mad'arsku. Text této knihy je – jak už se u této řady stalo zvykem – opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných nákresů. Šestý díl encyklopedické řady Obrněná technika navazuje bezprostředně na pátý svazek této řady, kde jsme se kromě techniky používané v Polsku a Rakousku seznámili s obrněnými automobily a tančíky československého původu. Bohatá historie československé obrněné techniky v období mezi dvěma světovými válkami je v šestém díle dokončena popisem tanků, a to nejenom z hlediska jejich technických parametrů. Nemalou část textu tvoří popis bohaté historie jejich bojového nasazení – v barvách nejrůznějších států. Kromě historie československých tanků má čtenář možnost se v této knize seznámit s obrněnou technikou rumunského a maďarského původu. Nedílnou součástí této knihy jsou pak unikátní fotografie, výkresy popisovaných vozidel a barevné nákresy.

 • Naše cena: 61 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 61 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Schody do celého světa
 • Autor: František Ptáček
 • ISBN/kód: 978-80-86930-43-5
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 276
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2013

Druhé vydání první knihy Františka Ptáčka. Byla jednou jedna námořní loď a jeden námořník, který jí v této knize postavil imaginární pomník. Po patnácti letech je kniha znovu vydána, tak jak měla tehdy vypadat, s těmi lodními schody na knižní obálce. Neobjevila se tenkrát na knižním trhu, soukromě vydána a na různých akcích individuálně prodávána. Kdo máte nyní zájem, můžete stránku za stránkou odhalovat ten monument naší někdejší, možno říci slavné, mořeplavby. Několik nově vydaných knih, to je jako kapka slané vody do Mrtvého moře miliónů jiných publikací na pultech a v regálech knihkupců. A tak Vám nyní nabízím i tu svou slanou kapku. Chovejte ji v úctě a vážnosti, jako vzácnou relikvii, pro své následovníky, aby tady zbylo něco vzpomínek i pro příští generace národa českého. Důkaz, že tady na tom světě na mořích a oceánech, pluly kdysi námořní lodě pod naší červenomodrobílou zástavou. A také, že tu byl žil a na těch lodích plul nějaký František Ptáček, z boží milosti námořní důstojník… Vyšlo v roce 2013 v edici Lodě v české minulosti.

Info v pdf
 • Naše cena: 273 Kč
 • Běžná cena: 333 Kč
 • Cena K"M"K: 300 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika 6 - Střední Evropa 1919–1945 (II. část) (mírně poškozeno, sleva)
 • Autor: Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs
 • ISBN/kód: 978-80-86158-46-2
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237
 • Počet stránek: 445
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2005

V pátém dílu řady Obrněná technika se čtenáři do rukou poprvé dostává svazek tohoto cyklu, který se zabývá více státy. Jenom pro připomenutí – první dva svazky se týkaly Německa, třetí a čtvrtý díl pak Sovětského svazu. V pátém díle přicházejí na řadu státy Střední Evropy, konkrétně pak Rakouska, Polska a Československa. Kapitola zabývající se Československem musela být rozdělena na dvě části, protože je nejrozsáhlejší, což odpovídá i významu ČSR, skutečné dobové velmoci na poli obrněné techniky. V pátém svazku se tak čtenář dozví o československých obrněných automobilech a tančících, tanky přijdou na řadu až v díle šestém, který přinese i informace o dalších státech Střední Evropy Rumunsku a Mad'arsku. Text této knihy je – jak už se u této řady stalo zvykem – opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných nákresů. Šestý díl encyklopedické řady Obrněná technika navazuje bezprostředně na pátý svazek této řady, kde jsme se kromě techniky používané v Polsku a Rakousku seznámili s obrněnými automobily a tančíky československého původu. Bohatá historie československé obrněné techniky v období mezi dvěma světovými válkami je v šestém díle dokončena popisem tanků, a to nejenom z hlediska jejich technických parametrů. Nemalou část textu tvoří popis bohaté historie jejich bojového nasazení – v barvách nejrůznějších států. Kromě historie československých tanků má čtenář možnost se v této knize seznámit s obrněnou technikou rumunského a maďarského původu. Nedílnou součástí této knihy jsou pak unikátní fotografie, výkresy popisovaných vozidel a barevné nákresy.

 • Naše cena: 60 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 60 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Putování po čtrnácti životech (2013)
 • Autor: Anna Farianová
 • ISBN/kód: 978-80-86930-42-8
 • Edice/oddělení: M-C - Mezi nebem a zemí
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 214
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2013

Teorie reinkarnace není z hlediska více než dvou tisíciletí dějin myšlení v Evropě ani nová, ani importovaná. Nová a importovaná je jen v úzkém pohledu posledních pár staletí, kdy začala být zmiňována a šířena některými evropskými a americkými filosofy, antroposofy, teosofy a okultisty a po Druhé světové válce ve větší míře i samotnými Asiaty, Indy, Japonci, Tibeťany, Vietnamci, Thajci a podobně, kteří už tehdy ve větším počtu přicházeli do Ameriky a do Evropy a šířili zde své ideje. Autorka knihy Putování po čtrnácti životech v sobě našla odvahu podělit se s druhými lidmi o své zážitky při procesu terapie minulými životy. Druhý takový pokus na světě, aby sám protagonista procesu své zážitky sepsal a publikoval, pravděpodobně neexistuje. Druhé vydání rozebrané knihy je prvním svazkem v nové edici „Mezi nebem a zemí“. Publikace vyšla v limitované číslované řadě s podpisem autorky.

Info v pdf
 • Naše cena: 209 Kč
 • Běžná cena: 269 Kč
 • Cena K"M"K: 195 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Válečné lodě 6 - Afrika, Blízký východ a část zemí Evropy po roce 1945
 • Autor: Ivo Pejčoch, Zdeněk Novák, Tomáš Hájek
 • ISBN/kód: ISBN 80-86158-02-
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 172 x 247
 • Počet stránek: 294
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1997

Šestý díl encyklopedické řady (prvních pět svazků vyšlo v nakladatelství Naše vojsko) mapující vývoj válečných loďstev světa. V roce 1985 se v knihkupectvích objevil první svazek encyklopedické řady Válečné lodě, která čtenáře seznamuje s vývojem válečných plavidel od jejich počátku do současnosti. Od té doby se mnohé knihovny rozrostly o další díly. Na ně navazuje tento, v pořadí již šestý svazek, v němž autoři přibližují válečná plavidla, jejich takticko-technická data, výzbroj a další vybavení zbývajících států Blízkého východu, Afriky a části zemí Evropy po roce 1945. Válečným lodím ostatních evropských států je věnován sedmý díl.

 • Naše cena: 299 Kč
 • Běžná cena: 369 Kč
 • Cena K"M"K: 290 Kč
 • DPH: 0%
 • Počet kusů skladem: 5
 • Status: Vydaná
kosik