úvod I připravujeme I v řadě „lodě v české minulosti“ dosud vyšlo I publikace s tématem lodě a plavba I mimo edici I objednávka vložitkolektiv autorů
Lodě a plavba na střední Vltavě

počet stran cca 200,
vazba brožovaná
cena cca 269,- Kč;
ISBN 978-80-86930-15-2


Mimořádný sborník Labsko-vltavská plavba připravovaný ve spolupráci se Spolkem přátel plavby je věnovaný střední Vltavě a fenoménu Svatojánských proudů zvlášť. Jak již titul napovídá, zaměření sborníku je především na plavbu lodí na úkor voroplavby. Nebude opomenuta ani dlouhodobá historie turistických plaveb, či plavba sportovní. Autory jednotlivých příspěvků jsou J. Čáka, Z. Jirásek, M. Hubert, R. Kostelecký, R. Laube, L. Štěpánek a K. A. Vinařický.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha, v roce 2008.František Ptáček
Modré medailonky

počet stran cca 150,
vazba brožovaná
cena cca 269,- Kč;
ISBN 978-80-86930-14-5


Kniha Modré medailonky navazuje na dvě předešlé autora Františka Ptáčka - "Schody do celého světa", a "Modré vzpomínky". První část "Medailonků" obsahuje především vzpomínky na naše legendární kapitány, kteří již dávno nejsou mezi námi. Každý z nich byl osobností, na kterou by se nemělo zapomenout. Především jsou to "tři králové" naší dávné i poválečné mořeplavby - kapitáni Jan Hakl, Bohumil Klos, Jakub Frej. V Epoše druhé - Vernisáž pamětníků - jsou prezentovány obrazy dosud žijících veteránů, kteří na své aktivní působení na mořích a oceánech již jen nostalgicky vzpomínají. Epocha třetí - Medailon pro tetičku z Ameriky - nás zavede na periferii Chicaga kde autorova tetička žila, a kam autor zavítal při jedné z posledních cest lodi Orava na Velká kanadská jezera. Poslední medailonek - Fedorův tmavomodrá svět - nemá sice s mořem nic společného, ale je jakousi tečkou za aktivní činností autora

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha, v roce 2008.Otakar Mlejnek
Bez konce širé moře je…

počet stran cca 250,
vazba brožovaná
cena cca 269,– Kč
ISBN 80-86930-04-1


Netradiční medicína v extrémních situacích v praxi lodního lékaře v roli zákopového bojovníka improvizujícího vše, ze všech oborů medicíny, navíc zcela osamoceného. Vzpomínky na Československou námořní plavbu a její úsporná opatření vzbuzující dnes úsměv i když tehdy cloumala s lodí. Bližší seznámení se žralokem, průvodcem i stínem života na moři. Další příhody ze severní i jižní Ameriky a z Japonska, dojmy z dvouletého působení na Kubě, pro naše námořníky zcela neznámé. Téměř mediální zážitky z odlehlých míst v horách, kde osud prověřuje člověka právě tak jako na moři. Dlouhé kyvadlo času na moři vyvolávající vzpomínky na bývalé lásky, Námořnický život bez růžových brýlí a věnec k pomníku bývalé ČNP a našich námořníků.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha, v roce 2007.
Otakar Mlejnek
Český doktor na moři 5
K břehům Nového světa

počet stran cca 200,
vazba brožovaná
cena cca 269,– Kč
ISBN 978-80-86930-13-8Netradiční medicína v extrémních situacích v praxi lodního lékaře v roli zákopového bojovníka improvizujícího vše, ze všech oborů medicíny, navíc zcela osamoceného. Vzpomínky na Československou námořní plavbu a její úsporná opatření vzbuzující dnes úsměv i když tehdy cloumala s lodí. Bližší seznámení se žralokem, průvodcem i stínem života na moři. Další příhody ze severní i jižní Ameriky a z Japonska, dojmy z dvouletého působení na Kubě, pro naše námořníky zcela neznámé. Téměř mediální zážitky z odlehlých míst v horách, kde osud prověřuje člověka právě tak jako na moři. Dlouhé kyvadlo času na moři vyvolávající vzpomínky na bývalé lásky, Námořnický život bez růžových brýlí a věnec k pomníku bývalé ČNP a našich námořníků.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha, v roce 2007.


O autorovi:

MUDr. Otakar Mlejnek spatřil světlo světa v roce 1930 v Roudnici nad Labem. Narodil se nad naší největší řekou a už tehdy se obdivoval, že teče do Hamburku, kde se vlévá do moře. Po rodičích zdědil lásku k cestování, k přírodě a touhu po vzdělání. Chtěl se věnovat zahraničnímu obchodu nebo diplomacii, jako nestraník ale neměl v tomto směru šanci. Rozhodl se pro medicínu, věřil, že mu bílý plášť otevře cestu do světa, navíc se v mládí shlédl v románovém lodním lékaři Dr. Langevinovi a tohle mu vyšlo. Po promoci v roce 1956 šel dobrovolně na Slovensko, kde našel v horách, které miloval, pozdější paralelu s mořem, kterému zasvětil další život.

Jinak představitel staré školy, věčný hledač krásy, životních ideálů a nejvyššího principu. Velmi špatně vychází s dnešní dobou plnou deformací, potrpí si na chování. Měl možnost rozvoje ve špičkovém odborném ústavu, dnešním IKEMu, šel ale raději za dobrodružstvím ve stopách svého osobního i literárního příkladu Otakara Batličky a určitě i Jacka Londona. Velký milovník klasické hudby, kterou považuje za návod k jednání.

Má smysl pro humor, miluje dobrodružství, prožil ve světě několik osudových příhod. Potrpí si na dnes hodně zapomínané pojmy jako je charakter a držení slova. Jeho řádky jsou prostoupeny zvláštním přístupem k životu a jakousi osudovou filozofií, což se odráží v jeho literárním stylu.

Helena Heroldová
Jitřenka pluje na východ
Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. AURORA do Indie, Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886–1888

počet stran cca 164,
vazba V2
cena cca 249,– Kč
ISBN 978-80-86930-10-7Václav Stejskal (1851–1934) se v hodnosti lodního komisaře účastnil v letech 1886-1888 plavby Indie, Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska na rakousko-uherské korvetě Aurora v doprovodu korunního prince Rudolfa Habsburského. S cest přivezl několik set předmětů, které odkázal Národnímu muzeu. Osobní archiv Stejskala je uložen v archivu NM.

Během plavby na korvetě Aurora si psal deník (cca 90 stran rukopisu), který tvoří hlavní osu publikace. Cesta Aurory pokrývá poměrně málo známá 80. léta 19. století mezi daleko více zkoumaným obdobím počátku rakousko-uherské mořeplavby v 60. letech 19. století a 1. světovou válkou.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha 2007Jan Bek
„Liberty“ – lodě svobody

počet stran cca 200,
vazba brožovaná
cena cca 299,– Kč
ISBN 978-80-86930-14-5

Po prvních třech letech 2. světové války vrcholila snaha německých námořních ozbrojených sil na severním Atlantiku docílit situace, kdy ztráty obchodních lodí překročí možnosti spojenců nahradit tyto novou výstavbou nebo dodávkou dalších lodí, zničit ocelový zásobovací most mezi Spojenými státy a Evropou a odříznout Velkou Británii od surovinových zdrojů a redukovat, ne-li zcela eliminovat její válečné úsilí na západním bojišti. Kapacita britských loděnic byla omezena, bez dalších materiálních i lidských zdrojů a všechny provozuschopné loděnice Velké Británie vytíženy výstavbou nových a opravami poškozených válečných plavidel. Takže tíže výstavby nových obchodních lodí a udržení atlantického zásobovacího mostu ležela převážně na Spojených státech
Pro další úspěšné vedení války bylo nezbytné, aby hrozivé ztráty obchodních lodí Spojenců byly omezeny zlepšením ochrany konvojů a kompenzovány masovou výstavbou nových lodí, vyškolením nových lodních posádek a armády loděničních pracovníků. K masové výstavbě lodí pak vedla cesta přes standardizaci určité třídy plavidel, kde jeden základní
projekt sloužil pro větší množství lodí, opakovaly se stavební postupy a výrobní technologie, bylo stejné základní vybavení, zpracovávané materiály, atd., což dalo možnost podstatného zkrácení průměrného času stavby jedné jednotky při porovnání se stavbou jediné lodi konvenčním způsobem. A právě při stavbě lodí „Liberty“ použili američané novou technologii spojování materiálů svařováním s umožněním naprosto revolučních změn stavebních postupů, uplatněním principu výrobní linky . Jednotlivé sekce lodi byly prefabrikovány na různých místech a teprve sestavení a svaření sekcí spolu s konzervačními nátěry probíhalo na loděničním slipu nebo v doku. Po spuštění na vodu pak byla loď dokončena a vybavena u nábřeží.
První z 2 710 lodí třídy „Liberty“ - SS Patrick Henry, byla spuštěna na vodu v září 1941, po 150 stavebních dnech. Kýl lodi SS Robert E. Peary byl položen 8.listopadu 1942 v 12:01,
250 000 částí lodi vážících kolem 6350 tun bylo sestaveno během čtyř dnů patnácti hodin a dvacíti devíti minut. 12.prosince 1942 byla loď spuštěna na vodu a 22.prosince 1942 nastoupila svoji první plavbu (tato loď byla dána do šrotu až v červnu 1963). Jestliže v roce 1942 průměrný čas na stavbu lodi třídy „Liberty“ činil 108 dní, pak v roce 1943 to bylo již pouhých 50 dní. V témže roce vyprodukovaly loděnice Spojených států tři lodě denně…

Připravuje nakladatelství Mare-Czech v koedici s nakladatelstvím Naše vojsko, Praha 2007–2008Zdeněk Jirásek, Marek Přikryl
Plovoucí klubovny

počet stran cca 160,
vazba brožovaná
cena cca 200,– Kč
ISBN 80-903149-4-5


Moře bylo naší vlasti dopřáno pouze Williamem Shakespearem v divadelní hře „Zimní pohádka“, příroda k nám v tomto směru byla skoupější. Přesto, nebo snad právě proto, se u nás objevilo nemálo plavidel, nabízejících útočiště jako klubovny turistickým oddílům a vodákům. Snad nejznámějším byl bývalý rychloparník „Skaut“ Jaroslava Foglara. Nebyl ale jediný. Počátky plovoucích kluboven můžeme najít již v předminulém století v Českém Yacht Klubu. Dva bývalé parníky jako plovoucí základny provozovala též Městská stanice mladých turistů pod jmény MSMT I. a MSMT II. Pro klubovny byly využity parníky, motorové lodě i invazní prámy. Odra, Jiskra, Orlice, Lužnice, Sázava… To je jen několik jmen lodí, které takto byly využity. Výčet zakončí plavidla, která své určení měla přímo v názvu – například Klubovní loď ČSPLO – či sloužila jako ubytovny.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech na rok 2006.