úvod I připravujeme I v řadě „lodě v české minulosti“ dosud vyšlo I publikace s tématem lodě a plavba I mimo edici I objednávka vložit


František Ptáček
Modré medailonky II
Vernisáž pamětníků

počet stran 208,
vazba brožovaná
běžná cena 279,- Kč, naše cena 260,- Kč, cena K"M"K 232,- Kč
ISBN 978-80-86930-20-6


120 fotografií
Kniha Vernisáž pamětníků navazuje na první část „Modrých medailonků“. V této druhé části, vernisáži pamětníků jsou prezentovány portréty dosud žijících veteránů, kteří na své aktivní působení na mořích a oceánech již jen nostalgicky vzpomínají. Najdete zde čtrnáct medailonků: Milan Rusňák, kapitán dálné námořní plavby; Počestné avantýry námořníka Jana; S Jindřichem Vodičkou od břehů Berounky do sídla vlády nad Vltavou; Morseovka radisty Vítězslava Schillera; Námořní kapitán v exilu Dalibor Berka; Toulavé boty Kozmíka Josefa; Lodní lékař MUDr. Michal Chromiak; Nezničitelný „motorman“ Láďa Honzátko; Expert v oboru radiokomunikace Jiří Borovička; Další exilový kapitán Josef Štefan Schön; Patriot lodi Vítkovice Josef Konečný; Nepotopitelný bocman Eman Novák; Medailon pro tetičku z Ameriky; a medailonek poslední – Fedorův tmavomodrý svět. Publikace vychází k padesátému výročí vzniku Československé námořní plavby.

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha 2009


František Ptáček
Modré medailonky I
Věčně živé námořní legendy

počet stran 184,
vazba brožovaná
cena 269,- Kč
ISBN 978-80-86930-14-5


120 fotografií
Kniha Modré medailonky navazuje na dva předešlé tituly tohoto autora – „Schody do celého světa“, a „Modré vzpomínky“. První část „Medailonků“ je vzpomínkou na legendární kapitány a námořníky naší dávné i poválečné mořeplavby, jako jsou Jan Hakl, Bohumil Klos, Jakub Frey, Bohumil Ptáček, Klement Benda, Ladislav Makový, Josef Horčic, Ladislav Šlechta, Antonín Kantner, Ivan Plachý a Jan Kozmík. Publikace vyšla k padesátému výročí vzniku Československé námořní plavby.

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha 2009


Otakar Mlejnek
Český doktor na moři IV
Bez konce širé moře je...

počet stran 272,
vazba brožovaná
cena 299,- Kč, naše cena 278,- Kč, cena K"M"K 248,- Kč
ISBN 978-80-86930-04-6


přes 130 fotografií
Netradiční medicína v extrémních situacích v praxi lodního lékaře v roli zákopového bojovníka improvizujícího vše ze všech oborů medicíny, navíc zcela osamoceného. Vzpomínky na Československou námořní plavbu a její úsporná opatření vzbuzující dnes úsměv i když tehdy cloumala s lodí. Bližší seznámení se žralokem, průvodcem i stínem života na moři. Příhody z Japonska, Číny, Perského zálivu i z vysokého severu nad polárním pruhem. Vyprávění o novodobých pirátech u Filipín. Téměř mediální zážitky z odlehlých míst v různých koutech světa, kde osud prověřuje člověka právě tak jako na moři. Námořnický život a tradiční rituály na palubách našich lodí. Dlouhé kyvadlo času na moři vyvolávající vzpomínky na bývalé lásky...

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha 2009

kolektiv autorů
Lodě a plavba na střední Vltavě

počet stran 192,
vazba V2
cena 299,- Kč
ISBN 978-80-86930-15-2


přes 140 fotografií a ilustrací, výkresy, mapky
Publikace kterou držíte v ruce je „pouhý“ sborník. Je ale pečlivě vybrán z toho, co už bylo o střední Vltavě napsáno dříve a doplněn několika statěmi, napsanými právě pro tuto příležitost. To umožnilo důležitým činnostem na řece, které byly v dosud vydaných publikacích popsány jen stručně v rámci jejich celkového zaměření, věnovat patřičnou pozornost. Nechybí ovšem i několik statí, zachycujících atmosféru starých dob. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že historie plavby na střední Vltavě by si zasloužila ucelenou, jedním autorem napsanou knížku, obdobnou knize „Stará plavba na dolní Vltavě“ vydanou v roce 2006. Považujme tento sborník za jeden z kroků k takové knize. A též jej považujeme za jeden z kroků k oživení plavby na tomto úseku řeky, řeky, která si to jistě zaslouží.

Do sborníku svými pracemi přispěli:
K. A. Vinařický 1. Plavba po Vltavě z Týna do Prahy v květnu r. 1854
M. Hubert 2. Ztroskotání Vojtěcha Lanny
L. Štěpánek 3. Dějiny lodní dopravy na střední Vltavě
M. Hubert 4. Lodní náklady pro Prahu z Povltaví
J. Čáka 5. František Liška z Radíče, šífařský kočí
R. Laube, M. Hubert 6. Stavba lodí v oblasti Českých Budějovic
R. Kostelecký 7. Stavba lodí v Týně nad Vltavou a historie loděnice rodiny Šílených
M. Hubert 8. Sto let stavby lodí ve Štěchovicích
R. Laube 9. Vltavské parníky ve střetnutí u Chuchle roku 1881
M. Hubert 10. Výletní plavby Svatojánskými proudy
M. Hubert 11. Plavební podnikatelé Fr. Pecka a Fr. Daňhelka
Z. Jirásek 12. Střední Vltava – kolébka vodní turistiky
Z. Jirásek 13. Hausbóty na střední Vltavě

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha 2008

Helena Heroldová
Jitřenka pluje na východ

Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. AURORA do Indie, Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886-1888

počet stran 212,
vazba V2
cena 359,- Kč
ISBN 978-80-86930-10-7

Václav Stejskal (1851–1934) se v hodnosti lodního komisaře účastnil v letech 1886-1888 plavby Indie, Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska na rakousko-uherské korvetě Aurora v doprovodu korunního prince Rudolfa Habsburského. S cest přivezl několik set předmětů, které odkázal Národnímu muzeu. Osobní archiv Stejskala je uložen v archivu NM.

Během plavby na korvetě Aurora si psal deník (cca 90 stran rukopisu), který tvoří hlavní osu publikace. Cesta Aurory pokrývá poměrně málo známá 80. léta 19. století mezi daleko více zkoumaným obdobím počátku rakousko-uherské mořeplavby v 60. letech 19. století a 1. světovou válkou.

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha 2008Otakar Mlejnek
Světem křížem krážem

počet stran 250,
vazba brožovaná
cena 299,- Kč;
ISBN 80-86930-03-3

Vyprávění autora volně navazující na první a druhý díl jeho vzpomínek Český doktor na moři a Dálná plavba volá. Netradiční cestopis se střídáním námětů jak z praxe lodního lékaře se zvláštnostmi lodní medicíny, tak dobrodružných příhod ze světa. Tentokráte nikoliv v časové návaznosti, ale světem na přeskáčku. Úvahy z cest o tehdy rozděleném světě i o světě dnešním, plným deformací. Staré námořní rituály a tradice, špiónománie v různých částech světa provokovaná fotoaparátem, a krajní pocity které se mohou na člověka uprostřed vln snést. Úsměvné vzpomínky na všední i vzrušující dny života na palubě lodi plavící se pod československou vlajkou s našimi chlapci, bojujícími s mořem, na jehož březích se nenarodili.

Vydalo nakladatelství Mare-Czech, Praha, v roce 2007.


Miroslav Hubert
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla

počet stran 164,
vazba V2
cena 349,– Kč
ISBN 80-903149-9-3


Není pochyb, že jméno Josefa Ressla jako významného vynálezce je známo většině obyvatel Čech, kde se narodil, stejně jako mnohým v Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Slovinsku, kde žil a pracoval. A pravděpodobně je známo i odborníkům plavby a lesnictví v řadě dalších zemích.

Literatura o Resslovi je přebohatá. Vytvořili ji historici, technici i romanopisci. Jedny zaujala jeho rozsáhlá vynálezecká činnost, druhé jeho těžký životní úděl člověka nepochopeného svou dobou. Zdálo by se tedy, že není možné do tohoto souboru přispět už něčím novým.

Přesto se o to autor pokusil už proto, že obsáhlejší statě o jeho vynálezech i životopisné romány u nás vyšly naposled před padesáti až sedmdesáti lety a jsou proto dostupné už jenom v knihovnách. Později byly vydávány už jenom příležitostné spisky a napsány občas novinové články.

V knize se už autor nepokoušel vysvětlovat a obhajovat Resslovo prvenství vynálezu lodního šroubu, nebo lépe šroubového parníku. To je považováno ve středoevropském prostoru za všeobecně uznávané. Snažil se ale vnést do ní nové pohledy na řadu událostí na základě dosud přehlížených, nedoceněných nebo nových fakt, technických i legislativních. Současně se snažil ukázat Ressla jako člověka sice geniálního a nesmírně pracovitého, ale také neoblomného a technicky omylného.

Připravilo nakladatelství Mare-Czech v koedici s Spolkem přátel, Praha 2007


Antonín Fojtů
Moře milované, moře proklínané 1. část

počet stran cca 135,
vazba brožovaná
cena cca 199,– Kč
ISBN 80-86930-01-7


Československá námořní plavba se již stala dávnou historií. Ve vzpomínkách jednoho z prvních poválečných námořních kapitánů Antonína Fojtů však přece jen ožívá.

Sám o své knize říká: „…Tímto vyprávěním bych chtěl splatit dluh i svým přátelům a známým, pro které jsem měl při svých dovolených doma vždy nějak málo času, mnoho jsem jim toho o své práci na moři nepověděl. Povolání námořníka v začátcích naší poválečné námořní plavby bylo přece jen trochu atraktivní a nelze se ani divit, že všechny zajímalo co dělám na moři, kam se plavíme a jak si Čechoslováci s mořem poradí. Snad se mně to nyní, když mám už času dost, alespoň částečně podaří.

Čtenář nenajde v knize odborné popisy námořnické praxe nebo lodí a lodního vybavení, ani pokus o vylíčení historie naší poválečné námořní plavby. Jde pouze o vzpomínky na prožití jednoho trochu nevšedního života.

Na zajímavé, krásné i veselé zážitky a dobré lidi vzpomínám moc rád a často i s patřičnou dávkou nostalgie. Vkrade-li se někdy třeba i nepříjemná vzpomínka, která zabolí, odejde tak rychle jak se zrodila.

Můj život se ničím nelišil od života ostatních našich námořníků, snad jen trochu v tom, že jsem měl rád více legrace, veselí a dobrou pohodu. Lidem se studenou tváří jsem se snažil – pokud to bylo trochu možné raději vyhýbat. Přál bych si, aby tato knížka zaujala čtenáře a aby se tak dobře četla, jako mně psala...“

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha 2006.Antonín Fojtů
Moře milované, moře proklínané 2. část

počet stran stran cca 120,
vazba brožovaná
cena cca 189,- Kč
ISBN 80-86930-05-X


O autorovi:

Antonín Fojtů se narodil v roce 1930 v Pržně u Vsetína. Po válce si ho vzal k sobě jeden z bratrů, který pracoval v Praze, aby tam mohl vystudovat obchodní školu. Rodiče neměli možnost mu školu na Valašsku zaplatit. Po absolvování školy v roce 1947 pracoval v mezinárodním zasilatelství a odtud v roce 1948 odešel studovat na námořní akademii do polského Štětína. Vzhledem k tomu, že námořní školy v Polsku procházely velkými změnami, byl ukončen ročník během dvou let, včetně dvou několikaměsíčních plaveb na školní plachetnici. Po absolvování námořní akademie se plavil na norské lodi, která byla v časovém nájmu naší spediční firmy Metrans. Po zakoupení lodi Republika byl v listopadu 1951 naloděn ve funkci 3. palubního důstojníka. Plavil se pak postupně na třinácti naších lodích v různých funkcích. Jako velitel se nalodil na loď Kladno v roce 1961 a v této funkci zůstal bezmála 25 let s kratším přerušením z politických důvodů, kdy v důsledku událostí v roce 1968 odešel pracovat na námořní lodě Československé plavby dunajské do Bratislavy. V roce 1986 odešel po čtyřicetiletém svazku do důchodu.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech, Praha 2005–2006.


Miroslav Hubert
Stará plavba na dolní Vltavě

Plavba mezi Prahou a Mělníkem ve 2. polovině 18. století a v 19. století
počet stran cca 150,
vazba brožovaná
cena 179,– Kč
ISBN 80-86930-07-6

Poslední úsek řeky Vltavy počínající pod pražským Helmovským jezem a končící ústím do Labe u Mělníka, o délce 52 kilometrů (po zkrácení toku v Praze v roce 1926), se jmenuje dolní Vltava. Poprvé snad po ní doplouvaly nákladní lodě z Labe až ku Praze za vlády císaře Karla IV., spolehlivě doloženo to však není. V roce 1364 císař prý „nabádal Rotléva, kupce pražského, aby dvě lodě přímo do Hamburku vypravil, aby zboží české s větším užitkem mohlo být prodáno, a cizí hned z první ruky laciněji koupeno.“ Kronika města Žitavy uvádí, že „Toho roku (1364) muselo také město Žitava dát císaři Karlovi 200 kop. Ty se měly dát na novou stavbu u Nové brány, ale on je věnoval na lodě, které dal stavět v Praze.“ Konečně, podle Saské kroniky, dal Karel IV. o rok později „připravit mnoho lodí, a říkalo se, že by chtěl učinit z Labe obecnou vodní cestu vedoucí dolů z Čech až do moře. Ale nic z toho nebylo.“

Můžeme ale věřit zprávě,že saské lodě začaly doplouvat až ku Praze kolem roku 1651, kdy bylo také udržováno přímé spojení po vodě mezi Hamburkem a Prahou. Je to také doloženo kresbou, nalézající se v korespondenci opata pražského strahovského kláštera Kryšpína Fuka, a jím pravděpodobně také mezi lety 1648 až 1652 zhotovenou. Na kolorované kresbě jsou zachyceny tři nákladní lodě, označené slovy „Teüsche Profi: Schief“ (tedy německé lodě obchodní), kotvící u skladu zboží pod Císařským mlýnem v Bubenči. Na protějším, pravém vltavském břehu je dále patrna menší loď, tažená čtyřmi lodními pacholky jezerovou propustí mlýna hraběte Maxmiliána proti proudu. Tento mlýn se dosud nalézá v pražské Troji. Pod řízením opata K. Fuka byla splavněna dolní Vltava a Labe od Mělníka do Litoměřic v letech 1642 až 1646 nákladem 3 000 kop českých grošů.

Po tomto splavnění ale došlo brzy k úpadku plavby na dolní Vltavě zanedbáváním péče o splavnost řeky a zaváděním množství tíživých cel, vodních mýt a plavebních privilegií polabských německých měst. K oživení došlo až po dlouhé době, v 70. letech 18. století.

Tímto datem začíná také naše historie. Končí počátkem splavňování dolní Vltavy kanalizační metodou, tedy výstavby řady zdymadel, na přelomu 19. a 20. století. Během tohoto období došlo v důsledku ohromného všeobecného populačního a technického rozvoje také k rozvoji všech druhů dopravy, včetně námořní a říční plavby. Na Vltavě, ve srovnání s Labem, se ale tento pokrok projevoval opožděně a v malé míře. Bylo to způsobeno obtížnou konfigurací krajiny pod Prahou, nedostatkem financí na výrazné zvýšení kapacity vodní cesty i konkurencí rychle se v Čechách rozvíjející dopravy železniční…

Připravuje nakladatelství Mare-Czech ve spolupráci s První Všeobecnou Člunovací Společností, Praha, v roce 2006.


O autorovi:

Ing. Miroslav Hubert, narozen 17. prosince 1925, bytem v Praze.
Po absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Kutné Hoře v letech 1941 až 1945 Strojní fakulty a ČVUT v Praze pracoval od roku 1950 trvale v oboru stavby lodí. Byl konstruktérem a projektantem v Českých loděnicích v Praze–Libni, pak odborným učitelem stavby lodí na Průmyslové škole strojnické v Praze 5 a poté až do důchodu v roce 1988 lodním inspektorem v Čs. lodním registru v Praze. Vedle velkých plavidel se věnoval vodnímu motorizmu a vypracoval plány na amaterskou stavbu více typů sportovních motorových člunů. Od počátku 80. let se zabývá historií plavby a stavby lodí v Čechách. V každém z těchto oborů vyvíjel také publikační činnost a je autorem, resp. spoluautorem třinácti knih a velkého počtu odborných článků. Mezi nejvýznamější patří dvoudílné Dějiny plavby v Čechách z let 1996 a 1997. V současné době je místopředsedou Spolku přátel plavby v Děčíně a redaktorem sborníků Labsko-vltavská plavba, které tento spolek každoročně vydává.


Loděnice Křešice

počet stran 156,
vazba V2
cena cca 299,– Kč
ISBN 80-903149-7-XVznik a vývoj loděnice v Křešicích

Stavba lodí v oblasti Děčína má bohatou tradici. Sledujeme-li Labe v úseku mezi Přerovem a Děčínem, pak napočítáme 14 loděnic, které vznikly vesměs ve druhé polovině 19. století. Z toho jen v Boleticích byly tři loděnice:

V té době se loděnice zabývaly stavbou dřevěných nákladních lodí, určených hlavně pro trh v Německu. byly to tzv. cíly a vlečné čluny délky cca 40 m. Berlínští podnikatelé kupovali náklad uhlí, popřípadě ovoce nebo obilí i s lodí. Lodě pak byly prodány malým loďařským podnikům, nebo byly využity jako stavební materiál při výstavbě Berlína. Ročně splouvalo do Německa asi 400 cíl. Z nich pouhá čtvrtina se vracela do Čech.

V létech před první světovou válkou poptávka po českých lodích značně poklesla a trhové cíly se přestaly používat. To mělo za následek zánik některých malých loděnic. Naopak labské čluny, které byly určeny výhradně pro plavbu na Labi, zaznamenaly na rozdíl od kanálových člunů a trhových cíl značný vývoj. Jejich velikost se zvětšovala, stavebním materiálem bylo nejen dřevo, ale i železo.

Boletický kronikář Emil Hikl zaznamenal: „Loděnice Julia JAHNA byla v roce 1911 zavřena, protože dřevěné lodě nestačily na konkurenci ocelových.“ Ani ostatní loděnice nebyly schopny se stávajícím vybavením přejít na stavbu ocelových lodí a tak postupně zanikly.

Každé kulaté výročí je příležitostí k poohlédnutí se na počátky vzniku daného podniku, jeho vývoj a k připomenutí si nejen dosažených úspěchů, ale i chyb, které se v průběhu uplynulých let vyskytly.

Loděnici J. Waltera padesáté výročí vzniku prezentovala tablem s fotografiema svých zaměstnanců a fotografií loděnice.

Pracovníci loděnice Křešice ve spolupráci s Okresním muzeem v Děčíně uspořádali v jídelně loděnice ke stotřicátému výročí závodu velmi zdařilou výstavku.

Stopadesáté výročí vzniku křešické loděnic autora inspirovalo k napsání tohoto příspěvku. V některých odstavcích zabíhal do podrobností. Je tomu tak např. při popisu práce nýtařů, tedy u profese, která v dnešní době z loděnice prakticky zcela vymizela.

Publikací vzdává hold všem pracovníkům, kteří se o vybudování křešické loděnice zasloužili. Dále všem technikům a řemeslníkům za stavbu lodí a technických zařízení, která se v provozu velmi osvědčila a přispěli tak k šíření dobré pověsti této loděnice a to nejen doma, ale i v zahraničí.

Zbývá tedy popřát Českým loděnicím, aby byli ve své činnosti velmi úspěšní, aby o převzatý závod dobře pečovali a dále ho rozvíjeli.

Zkrátka – ať se jim daří!

Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici se Spolkem přátel plavby ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně, Praha 2006.Jaroslav Škába
Boxeři v Šanghaji

počet stran 150,
vazba brožovaná
cena cca 229,- Kč
ISBN 80-903149-8-8


Příběh, který vypráví tato kniha, se opravdu stal. Existoval český námořník Jaroslav Škába, čínští „boxeři“, křižník rakousko-uherského válečného námořnictva „Kaiser Franz Joseph I.“ i jeho kapitán Bublay.

Jaroslav Škába se narodil 5. ledna 1884 v Praze v rodině bývalého námořníka. V osmnácti letech již procestoval celou Evropu. V Le Havru se mu podařilo dostat na obchodní loď s kursem do Jižní Ameriky. Ve dvaceti letech šel jsem jako dobrovolník k rakouské válečné maríně. Byl jsem naloděn na křižníku „František Josef I.“, s kterým jsem se potuloval tři a půl roku po Dálném východě.“ Jaroslav Škába zemřel v Praze 23. června 1945 ve věku 61 let, ale jeho knihy se staly mezi milovníky dálek, lodí a námořní historie vytouženou relikvií, vyhledávanou v regálech antikvariátů.

Nezasvěcený člověk si může logicky položit otázku: „Kde se vzali naši předkové v Číně v letech 1900-1914?“ Odpověď v minulosti na ni bývala celkem jednoduchá: Za vše prý mohli „boxeři“…

„Povstání boxerů“, které bylo reakcí části čínské veřejnosti na hospodářskou expanzi evropských zemí, Japonska a USA do Číny, začalo klíčit v dubnu 1899 a jeho hybnou silou byla čínská tajná organizace z jihu poloostrova Šan-tung I-che-čchüan (volně přeloženo jako Pěst ve jménu spravedlnosti). Podle výrazu pěst v názvu tohoto hnutí byla proto revolta nejčastěji označována jako “povstání boxerů”. Evropské mocnosti, Japonsko a USA zareagovaly rychle vojenskou trestnou expedicí, které se zúčastnily rakouské křižníky, na kterých sloužilo stále více českých námořníků.

Na cestu do východní Asie, jejíž část je obsahem naší knihy, vyplul křižník „Kaiser Franz Joseph I.“z hlavní základny rakousko-uherského námořnictva v istrijské Pule 14. září 1905. Lodi velel fregatní kapitán Ferdinand Bublay. Již 19. října doplula do Singapuru, aby zde převzala agendu tzv. c.k. „staniční lodi“ pro východní Asii po křížníku „Kaiserin Elisabeth“.

16. listopadu 1905 vyplul křižník na týdenní návštěvu do japonského Nagasaki. Radiotelegrafická výzva rakousko-uherské ambasády v Pekingu 18. prosince dala potom příčinu k napsání naší knihy, protože šlo o rozkaz k odplutí do Šanghaje, kde měl být zřízen k ochraně tamního generálního konzulátu Rakouska-Uherska tzv. „Matrosendetachement“ (vyčleněný oddíl námořníků v roli námořní pěchoty), protože zde Evropanům hrozilo nové nebezpečí od čínských rebelů, kterým se již nyní všeobecně, byť z určité setrvačnosti trochu nesprávně, říkalo „boxeři“.Výsledek této „krize“ popisuje svým svérázným jazykem Škábova kniha.

Ilustrace Vlastimil Rada, doslov Jindřich Marek, fotografická příloha.

Připravuje nakladatelství Mare-Czech v koedici s nakladatelstvím Ares, Praha 2005.

Zdeněk Bauer a Miroslav Hubert
Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“

počet stran 168,
vazba brožovaná
cena 299,– Kč
ISBN 80-903149-5-3,
náklad 700 kusů

93 fotografií, 17 výkresů, tabulky, 8 příloh včetně barevných

Kde jsou ty časy, kdy mezi Prahou a Ústím nad Labem bylo denně vídat mohutné vlečné parníky s černým trupem a vysokými dýmajícími komíny, které táhly dva tři nákladní čluny. Zůstával za nimi štiplavý černý kouř, ale také vůně páry a bramboračky a guláše z lodní kuchyně. A v srdcích lidí na březích, zvlášť těch klukovských, romantická představa moří a přístavů.

Kde jsou ty doby, kdy jezní na zdýmadlech sotva našli čas mezi proplavováním těch lodí, aby si v klidu vykouřili fajfku, posekali kus trávníku kolem plavebních komor nebo něco nabarvili nebo namazali. Tolik těch lodí bývalo! A teď? – škoda mluvit.

Kde jsou ty časy, kdy ženské v povltavských vesnicích hlídaly, kdy z dálky zazní parní píšťala parníku, aby honem vytáhly z trouby kastrůlky s teplým obědem a spěchaly s nimi na komoru nebo na přívoz, aby je tam předaly svým mužským v posádkách těch lodí.

A kde jsou ty krásné, prosluněné, nekonečné letní dny, kdy stejně dychtivě čekali zdejší kluci na objevení se parníku v zátočině řeky, aby se s pokřikem „už jedééé“ vrhli do vody, vyšplhali na některý, až po okraj naložený člun a pak se na něm hrdě svezli pár kilometrů. To byla ta nejbáječnější prázdninová zábava kluků z vesnic na Hořínském kanále, kde lodě pluly tak blízko břehu a protahovaly se těsně pod nízkými mosty. Určitě se to nesmělo, ale byla to zábava i jejich otců a dědů, a tak posádky přivřely oči.

To všechno už dávno odvál čas a pokrok. Parníky a čluny skončily v hutích, muži z posádek na hřbitovech. Pamětníků zůstalo už jen poskrovnu, a u nich hrsti fotografií.

Aby tyto krásné parníky „péčka“ přece jen neklesly do hlubin času, pokusili se autoři – jeden z nich technik mající právě „péčka“ v padesátých letech u plavby na starosti, druhý tehdy konstruktér v pražské loděnici, mající občas s „péčky“ co do činění – historii těchto parníků zachytit písmem i obrazem.


Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici se Spolkem přátel plavby, Praha 2005

Objednat publikaci na dobírku můžete zde. 

Miroslav Hubert
Legendární parník Bohemia

počet stran: 168,
vazba: V2,
cena: cca 219,– Kč,
ISBN: 80-86158-22-5První český parník Bohemia představuje legendu naší technické historie. A jako u všech legend, byla i na jeho existenci časem nanesena řada nepřesností a omylů, ať už z důvodů neznalosti faktů, nebo ze snahy parník co nejvíce „počeštit“. Tyto chyby byly po celé století autory bez ověřování přebírány.

Z historiků naší techniky se parníkem Bohemia začal v padesátých letech důkladně zabývat dr. František Psota, a do obsáhlé studie „První český parník“ z roku 1955 zpracoval všechny novinové reportáže o Bohemii z let 1840 až 1845. K vlastnímu archivnímu bádání se však již nedostal. Výsledky podrobného archivního bádání, studia soudobého tisku a kontaktů se zahraničními institucemi a osobnostmi autor poprvé publikoval v roce 1987 v článku První paroplavební podnik v Čechách. Pak následovalo několik dalších článků a naposled obsáhlá kapitola v knize Dějiny plavby v Čechách, díl II z roku 1997. Omezený rozsah těchto tiskovin ovšem neumožňoval uveřejnit všechny podrobnosti, jako například plné znění důležitých dokumentů. Příležitost k tomu poskytla až monografie o parníku.

A navíc, Bohemia existuje zčásti dodnes i fyzicky. Po odprodání parníku do Drážďan v roce 1851 a vyřazení ze služby Sasko-české paroplavební společnosti v roce 1856 byl jeho parní stroj přenesen postupně do dalších dvou drážďanských parníků. V druhém z nich, jménem Diesbar postaveném v roce 1883, pracuje stroj s mnoha původními hlavními díly spolehlivě dodnes. Uveřejněním většiny dostupných písemných a obrazových materiálů a výkresových podkladů se tedy z parníku legendárního naopak stává parník, patřící nesporně k nejlépe doloženým evropským říčním parníkům z první poloviny 19. století. To ovšem neubírá nic na jeho technické kráse a romantice jeho plaveb. Kromě zajímavé četby se kniha může stát i podnětem k prohlídce historického a pravděpodobně nejstaršího dosud pracujícího lodního parního stroje při plavbě na parníku Diesbar a ke stavbě modelu parníku Bohemia. K tomu nalezne zájemce v knize plán parníku včetně rysek a podrobný popis jeho zařízení a vybavení.

Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici s Spolkem přátel plavby a nakladatelstvím Ares, Praha 2002.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde. 
Jiří Novák
Torpédo pal!
Ponorky a ponorkáři rakousko-uherského válečného námořnictva

Počet stran 160,
Vazba V8,
cena 289,– Kč,
ISBN 80-86158-12-8 (ARES)

Ponorková válka na Jadranu v letech 1914 až 1918 dosud patřila mezi témata, jimž nebylo v naší literatuře věnováno mnoho pozornosti. A je to velká škoda, neboť mezi rakousko-uherskými ponorkáři, kteří patřili mezi elitu válečného loďstva, působil i nemalý počet Čechů. A ti se boji rozhodně nevyhýbali. Autor v knize čtenáře seznamuje nejen s ponorkami a životem námořníků na nich, ale i s bojovým nasazením rakousko-uherské ponorkové floty, přičemž věnuje zvláštní pozornost Čechům. Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku Československé republiky nový stát neprojevoval o bývalé námořníky zájem. Ani dlouhá desetiletí na tomto postoji státu téměř nic nezměnila. K tomu, aby památka na naše ponorkáře zcela nezanikla, má přispět i tato kniha.

Vydání 1., barevná obrazová příloha, plánky, tabulky, mapy, publikace vychází v řadě "Lodě v české minulosti".

Vydalo nakladatelství Ares v koedici s nakladatelstvím Naše vojsko, Praha 2001.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde. 
Miroslav HUBERT – Karel PAVALA
VOJENSKÉ LODĚ ČESKOSLOVENSKA 1918–1959

počet stran 56,
vazba V2
cena 89,– Kč
ISBN 80-86158-11-XNejvětším bojovým plavidlem Československa byla hlídková loď President Masaryk; měřila padesát metrů a vyzbrojena byla 66milimetrovými kanony. Dvě původně československé jednatřicetimetrové pancéřové minonosky používaly za druhé světové války flotily nacistického Německa a Rumunska… I o tom všem se můžeme dočíst v atypickém čtvercovém brožovaném svazku, jejž vydalo nakladatelství Ares (89,– Kč). Publikace vyšla ve spolupráci s děčínským Spolkem přátel plavby, což se podepsalo na jejím formátu (který odpovídá předchozím svazkům SPP) i na grafické úpravě, na obálce (Marek Přikryl) je dvojice československých dělových člunů OMd 1 a OMd 2 – dlužno ovšem říci, že tvar písmen na přídích člunů se na obrázku neshoduje s literami, jež můžeme spatřit na fotografiích. Po stručném úvodu, který se zabývá historií československé “flotily”, následuje popis patnácti lodních tříd (některé byly zastoupeny pouze jediným plavidlem) a Obrázky z výcviku a života vojáků a důstojníků vojenských lodních útvarů. Vzhledem k tomu, o jak neznámou kapitolu z dějin československé branné moci jde, lze říci, že všech šestapadesát stránek útlého svazečku je doslova fascinujících. Seznámíme se s nelehkými počátky československého loďstva, rozkvětem v období třicátých let, zánikem v letech okupace, znovuvzkříšením po válce

Vydalo nakladatelství Ares, Praha 1999.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde.
Jiří Novák
Příběh "Ostrostřelce"
Osudy rakousko-uherského
torpédoborce Scharfschütze za první světové války

počet stran 184,
vazba brožovaná
cena 229,– Kč
ISBN 80-903149-0-2

Největším bojovým plavidlem Československa byla hlídková loď President Masaryk; měřila padesát metrů a vyzbrojena byla 66milimetrovými kanony. Dvě původně československé jednatřicetimetrové pancéřové minonosky používaly za druhé světové války flotily nacistického Německa a Rumunska… I o tom všem se můžeme dočíst v atypickém čtvercovém brožovaném svazku, jejž vydalo nakladatelství Ares (89,– Kč). Publikace vyšla ve spolupráci s děčínským Spolkem přátel plavby, což se podepsalo na jejím formátu (který odpovídá předchozím svazkům SPP) i na grafické úpravě, na obálce (Marek Přikryl) je dvojice československých dělových člunů OMd 1 a OMd 2 – dlužno ovšem říci, že tvar písmen na přídích člunů se na obrázku neshoduje s literami, jež můžeme spatřit na fotografiích. Po stručném úvodu, který se zabývá historií československé “flotily”, následuje popis patnácti lodních tříd (některé byly zastoupeny pouze jediným plavidlem) a Obrázky z výcviku a života vojáků a důstojníků vojenských lodních útvarů. Vzhledem k tomu, o jak neznámou kapitolu z dějin československé branné moci jde, lze říci, že všech šestapadesát stránek útlého svazečku je doslova fascinujících. Seznámíme se s nelehkými počátky československého loďstva, rozkvětem v období třicátých let, zánikem v letech okupace, znovuvzkříšením po válce

Vydalo nakladatelství Ares, Praha 1999.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde.
Miroslav Hubert
Hlídková loď President Masaryk
z pohledu technika

počet stran: 132
vazba: brožovaná
cena: cca 199,– Kč
ISBN: 80-903149-2-9


Stručná historie největší československé válečné lodě z pohledu technika. Od projektu přes stavbu, službu na Dunaji v československé armádě a mobilizaci, po předání Německu po zániku Československa. Období druhé světové války pod vlajkou Kriegsmarine. Navrácení lodi z americké internace. Pokusy o znovuzprovoznění v poválečné československé armádě. Projekty na civilní využití a hořký konec. Obrazová příloha, výkresová dokumentace. Vydání 1., publikace výchází v řadě "Lodě v české minulosti".

Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici s Spolkem přátel plavby a nakladatelstvím Ares, Praha 2004.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde.

Ctirad Beneš
Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866

počet stran 286,
vazba V8,
cena 399,– Kč
ISBN 80-903149-1-0


Publikace přináší vylíčení nejslavnějšího období rakouského válečného námořnictva v XIX. století. Rakouské loďstvo se po evropských zmatcích v roce 1848 začíná nově organizovat, dostává do čela schopné a nadané velitele a dosahuje úspěchů na poli válečném i v oblasti vědeckých výzkumů. Bitva u Helgolandu, fregata Novara na cestě kolem světa, bitva u Lissy - to je jen několik pojmů z obsahu knihy. Velká obrazová příloha, bokorysy plavidel, vývoj námořní vlajky, výstroj a výzbroj, německo-český slovník pojmů. Vydání 1., publikace vyjde v řadě "Lodě v české minulosti". 

Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici s nakladatelstvím Naše vojsko a Ares, Praha 2004.

Objednat publikaci na dobírku můžete zde.